Laden Evenementen

Aanstaande Evenementen

december 2023

Aansprakelijkheidsrecht en (letsel)schade

mr.dr. Camiel Aarts en mr. Lisa van der Steen

Wanneer iemand door een fout van een ander (letsel)schade oploopt, dan kan die ander gehouden worden om de schade te vergoeden. Denk aan een (verkeers)ongeluk, een misdrijf, een arbeidsongeval of een medische fout. Jaarlijks nemen schadeverzekeraars zo’n 75.000 zaken in behandeling, met een totale schadelast van € 1,5 miljard per jaar.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 8
Datum icon 9 dec 2023
Prijs icon € 259 (excl. BTW)
Meer weten Schrijf je in

januari 2024

Diagnostiek en behandeling van psychose

drs. Rob van Grunsven

Een introductie in diagnostiek en behandeling van psychose, in het bijzonder cognitieve gedragstherapie (CGT) bij volwassenen die hinder ondervinden van stemmen horen, overmatige achterdocht en andere bijzondere en ongewone belevingen.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 8
Datum icon 27 jan 2024
Prijs icon € 259 (excl. BTW)
Meer weten Schrijf je in

februari 2024

Familierecht: afstamming, gezag en omgang

mr.dr. Camiel Aarts en mr. Lisa van der Steen

Bij kinderen kunnen kwesties als afstamming, rechtsgevolgen, gezag, vader- en moederschap relevant zijn; bij een echtscheiding ook omgang en hoofdverblijf van kinderen. Deze cursus geeft een introductie in kwesties als (beëindiging van het) gezag, omgangsregeling, (wijziging van het) hoofdverblijf.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 9
Datum icon 3 feb 2024
Prijs icon € 269 (excl. BTW)
Meer weten Schrijf je in

maart 2024

Arbeidsrecht, ontslag en de zieke werknemer

mr.dr. Camiel Aarts & mr. Lisa van der Steen

Een klein miljoen mensen uit het buitenland verrichten in Nederland betaalde werkzaamheden en hebben daarbij te maken met het arbeidsrecht. Als tolk/vertaler krijg je dan te maken met onderwerpen als arbeidsovereenkomsten, proefperioden, aansprakelijkheden en ontslagverbod bij ziekte bij arbeidsovereenkomsten. Deze en andere aspecten rondom het arbeidsrecht worden tijdens deze studiedag uitgebreid behandeld.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 8
Datum icon 2 mrt 2024
Prijs icon € 259 (excl. BTW)
Meer weten Schrijf je in

Internationaal strafrecht: overlevering en teruglevering in de EU

mr. Achmed M.C.J. Baaijens

Het is belangrijk om begrippen goed te kunnen vertolken en te vertalen voor de opgeëiste persoon bij zijn uit- of overlevering. Zoals Daderschap, Verstekvonnis, Kaderbesluit , Overleveringswet en verdedigingsrechten in Verdragen (bv: Handvest Grondrechten EU, EVRM, IVBP).
Leer nu alles over de overleveringsprocedure - binnen de EU-lidstaten - bij de rechtbank Amsterdam en de structuur van het internationale strafrecht. Met een praktische begrippenlijst en een toelichting op de meest essentiële procedure elementen.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 8
Datum icon 9 mrt 2024
Prijs icon € 259 (excl. BTW)
Meer weten Schrijf je in

Materieel strafrecht voor tolken en vertalers

mr. Idriss van Straalen

Als tolk/vertaler kunt u betrokken raken bij alle aspecten van een strafzaak en aan elke zijde. Deze cursus behandelt de belangrijkste en meest voorkomende aspecten van het Nederlandse materieel strafrecht.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 9
Datum icon 23 mrt 2024
Prijs icon € 269 (excl. BTW)
Meer weten Schrijf je in

april 2024

Huurrecht voor tolken en vertalers

mr. Harm van den Boogaard en mr. Mats van de Burgt

Het huurrecht is een dynamisch rechtsgebied. Huurders en verhuurders kunnen op meerdere manieren met elkaar in geschil raken. De belangen, zeker bij de huurder, zijn groot. Ontbinding wegens huurachterstand, opzegging op grond van dringend eigen gebruik of een vordering tot huurvermindering vanwege een gebrek aan de woning zijn enkele van de veel voorkomende procedures.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 7
Datum icon 6 apr 2024
Prijs icon € 259 (excl. BTW)
Meer weten Schrijf je in

(Internationaal) Erfrecht

mr. Mirna A. Kanning

We krijgen er allemaal mee te maken. Met de dood. En wat moet er gebeuren met de nalatenschap van een overledene? Deze cursus geeft een introductie hoe het Nederlands erfrecht werkt en wat de perikelen zijn als er sprake is van internationale facetten.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 8
Datum icon 13 apr 2024
Prijs icon € 259 (excl. BTW)
Meer weten Schrijf je in

Formeel strafrecht voor tolken en vertalers

mr. Idriss van Straalen

Als tolk/vertaler kunt u betrokken raken bij alle aspecten van een strafzaak en aan elke zijde. Deze cursus behandelt de belangrijkste en meest voorkomende aspecten van het Nederlandse formele strafrecht ofwel strafprocesrecht.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 9
Datum icon 20 apr 2024
Prijs icon € 269 (excl. BTW)
Meer weten Schrijf je in

mei 2024

Contractenrecht

mr. Arie Johan van de Graaf

Wanneer is er sprake van een overeenkomst en wanneer van een wilsgebrek? Welke rechtsgevolgen heeft het sluiten van een overeenkomst? Hoe zit het met de toepasselijkheid van algemene voorwaarden? Wat kun je als schuldeiser doen als een overeenkomst niet wordt nagekomen?

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 9
Datum icon 25 mei 2024
Prijs icon € 269 (excl. BTW)
Meer weten Schrijf je in

juni 2024

Schuldhulpverlening binnen het insolventierecht

mr. Judith Kuijlaars

Met de code 'vroegboek20' een voorinschrijvingskorting van € 20 excl. BTW (tot 16 december geldig).
Het insolventierecht omvat alle juridische aspecten van personen en ondernemingen in financiële problemen. Tijdens de cursus zullen belangrijke mogelijkheden binnen het insolventierecht aan bod komen, waarbij de nadruk ligt op schuldhulpverlening.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 7
Datum icon 1 jun 2024
Prijs icon € 259 (excl. BTW)
Meer weten Schrijf je in

oktober 2024

Webinar Jeugdrecht en kinderbeschermingsmaatregelen

mr.dr. Camiel Aarts en mr. Lisa van der Steen

Kinderen kunnen al op vroege leeftijd te maken krijgen met het recht. Bijvoorbeeld bij een ondertoezichtstelling of een uithuisplaatsing, of indien verdacht van een strafbaar feit. De impact op kinderen in deze situaties is groot.

Locatie icons Webinar
PE punten icon 3,5
Datum icon 5 okt 2024
Prijs icon € 115 (excl. BTW)
Meer weten Schrijf je in

Studiedag Wet Verplichte GGZ

mr.dr. Camiel Aarts & mr. Kelly van Heumen

Verwarde, zieke of mensen met een psychische stoornis kunnen soms tegen hun wil worden opgenomen en behandeld. De WVGGZ bevat regels voor het verlenen van verplichte zorg aan deze personen die ernstig nadeel voor zichzelf en anderen kunnen veroorzaken.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 8
Datum icon 12 okt 2024
Prijs icon € 269 (excl. BTW)
Meer weten Schrijf je in

Basiscursus Burgerlijk procesrecht, een inleidend overzicht

mr. Arie Johan van de Graaf

Kenmerkend voor het burgerlijk (civiel) recht is dat betrokkenen zelf het recht moeten activeren. Welke zaken en op welke wijze wordt in deze studiedag behandeld.
Het burgerlijk procesrecht regelt namelijk hoe materiële rechten van bijv. koper of huurder in een gerechtelijke procedure kunnen worden afgedwongen. Aan de hand van de belangrijkste onderwerpen wordt het verloop van een civiele procedure voor de rechter geschetst.
De studiedag is aangepast aan laatste ontwikkelingen: zo gaat de voorgenomen digitalisering van het procesrecht niet door, maar is wel een aantal begrippen gewijzigd.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 9
Datum icon 19 okt 2024
Prijs icon € 269 (excl. BTW)
Meer weten Schrijf je in
+ Exporteer Evenementen