Laden Evenementen

Aanstaande Evenementen

juni 2024

Schuldhulpverlening binnen het insolventierecht

mr. Judith Kuijlaars

Het Insolventierecht houdt zich niet alleen bezig met het faillissement (een gerechtelijk beslag op het gehele vermogen van de schuldenaar die heeft opgehouden te betalen, met de bedoeling dit vermogen te verdelen onder zijn schuldeisers), maar ook met de surseance (rechterlijk uitstel) van betaling en, sinds 1 december 1998, de sanering van schulden van natuurlijke personen. Tijdens de cursus zullen belangrijke mogelijkheden binnen het insolventierecht aan bod komen, waarbij de nadruk ligt op schuldhulpverlening.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 7
Datum icon 8 jun 2024
Prijs icon € 259 (excl. BTW)
Meer weten Schrijf je in

Asiel- en vluchtelingenrecht: geen rustig domein

mr. Theo Wijngaard

Het asiel- en vluchtelingenrecht: hoe verloopt de inhoudelijke beoordeling en afwegingen in asielzaken? Inzicht in het verloop van de procedurele kant van de asielprocedure van asielaanvraag tot de verblijfsvergunning of uitzetting en vertrek.

Locatie icons Amsterdam
PE punten icon 9
Datum icon 15 jun 2024
Prijs icon € 269 (excl. BTW)
Meer weten Schrijf je in

september 2024

Diagnostiek en behandeling van psychische problemen I

drs. Rob van Grunsven

Tolken en vertalers kunnen in hun werk te maken krijgen met mensen met psychische problemen, die doorgaans in behandeling zijn bij de GGZ. Hoe worden psychische problemen vastgesteld en behandeld, met name angst- en stemmingsstoornissen.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 8
Datum icon 28 sep 2024
Prijs icon € 269 (excl. BTW)
Meer weten Schrijf je in

oktober 2024

Webinar Jeugdrecht en kinderbeschermingsmaatregelen

mr.dr. Camiel Aarts en mr. Lisa van der Steen

Kinderen kunnen al op vroege leeftijd te maken krijgen met het recht. Bijvoorbeeld bij een ondertoezichtstelling of een uithuisplaatsing, of indien verdacht van een strafbaar feit. De impact op kinderen in deze situaties is groot.

Locatie icons Webinar
PE punten icon 3,5
Datum icon 5 okt 2024
Prijs icon € 115 (excl. BTW)
Meer weten Schrijf je in

Studiedag Wet Verplichte GGZ

mr.dr. Camiel Aarts & mr. Kelly van Heumen

Verwarde, zieke of mensen met een psychische stoornis kunnen soms tegen hun wil worden opgenomen en behandeld. De WVGGZ bevat regels voor het verlenen van verplichte zorg aan deze personen die ernstig nadeel voor zichzelf en anderen kunnen veroorzaken.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 8
Datum icon 12 okt 2024
Prijs icon € 269 (excl. BTW)
Meer weten Schrijf je in

Basiscursus Burgerlijk procesrecht, een inleidend overzicht

mr. Arie Johan van de Graaf

Kenmerkend voor het burgerlijk (civiel) recht is dat betrokkenen zelf het recht moeten activeren. Welke zaken en op welke wijze wordt in deze studiedag behandeld.
Het burgerlijk procesrecht regelt namelijk hoe materiële rechten van bijv. koper of huurder in een gerechtelijke procedure kunnen worden afgedwongen. Aan de hand van de belangrijkste onderwerpen wordt het verloop van een civiele procedure voor de rechter geschetst.
De studiedag is aangepast aan laatste ontwikkelingen: zo gaat de voorgenomen digitalisering van het procesrecht niet door, maar is wel een aantal begrippen gewijzigd.

Locatie icons Amsterdam
PE punten icon 9
Datum icon 19 okt 2024
Prijs icon € 269 (excl. BTW)
Meer weten Schrijf je in

november 2024

De echtscheidingsprocedure

mr. Theo Wijngaard

Een op de drie huwelijken eindigt in een echtscheiding. Niet alleen heeft dit emotionele kanten, maar ook juridische. Je kunt namelijk niet scheiden zonder tussenkomst van een rechter. Hoe verloopt een echtscheidingsprocedure en wat zijn de belangrijkste onderwerpen.

Locatie icons Amsterdam
PE punten icon 10
Datum icon 2 nov 2024
Prijs icon € 279 (excl. BTW)
Meer weten Schrijf je in

Diagnostiek en behandeling van psychische problemen II

drs. Rob van Grunsven

Tolken en vertalers kunnen in hun werk te maken krijgen met mensen met psychische problemen, die doorgaans in behandeling zijn bij de GGZ. Hoe worden psychische problemen vastgesteld en behandeld, met name ontwikkelings-stoornissen (zoals autisme en ADHD).

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 8,5
Datum icon 9 nov 2024
Prijs icon € 269 (excl. BTW)
Meer weten Schrijf je in

Verdiepingscursus Burgerlijk procesrecht, enkele bijzondere thema’s

mr. Arie Johan van de Graaf

Het burgerlijk procesrecht regelt hoe materiële rechten van bijv. koper of huurder in een gerechtelijke procedure kunnen worden afgedwongen. Er worden een aantal bijzondere onderwerpen behandeld die in een civiele procedure aan de orde kunnen komen.

Locatie icons Amsterdam
PE punten icon 10
Datum icon 16 nov 2024
Prijs icon € 279 (excl. BTW)
Meer weten Schrijf je in

Internationaal strafrecht: overlevering en teruglevering in de EU

mr. Achmed M.C.J. Baaijens

Het is belangrijk om begrippen goed te kunnen vertolken en te vertalen voor de opgeëiste persoon bij zijn uit- of overlevering. Zoals Daderschap, Verstekvonnis, Kaderbesluit , Overleveringswet en verdedigingsrechten in Verdragen (bv: Handvest Grondrechten EU, EVRM, IVBP).
Leer nu alles over de overleveringsprocedure - binnen de EU-lidstaten - bij de rechtbank Amsterdam en de structuur van het internationale strafrecht. Met een praktische begrippenlijst en een toelichting op de meest essentiële procedure elementen.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 10
Datum icon 23 nov 2024
Prijs icon € 279 (excl. BTW)
Meer weten Schrijf je in

december 2024

Aansprakelijkheidsrecht en (letsel)schade

mr.dr. Camiel Aarts en mr. Lisa van der Steen

Wanneer iemand door een fout van een ander (letsel)schade oploopt, dan kan die ander gehouden worden om de schade te vergoeden. Denk aan een (verkeers)ongeluk, een misdrijf, een arbeidsongeval of een medische fout. Jaarlijks nemen schadeverzekeraars zo’n 75.000 zaken in behandeling, met een totale schadelast van € 1,5 miljard per jaar.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 8
Datum icon 7 dec 2024
Prijs icon € 269 (excl. BTW)
Meer weten Schrijf je in

maart 2025

Contractenrecht

mr. Arie Johan van de Graaf

Wanneer is er sprake van een overeenkomst en wanneer van een wilsgebrek? Welke rechtsgevolgen heeft het sluiten van een overeenkomst? Hoe zit het met de toepasselijkheid van algemene voorwaarden? Wat kun je als schuldeiser doen als een overeenkomst niet wordt nagekomen?

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 9
Datum icon 29 mrt 2025
Prijs icon € 269 (excl. BTW)
Meer weten Schrijf je in
+ Exporteer Evenementen