Laden Evenementen

Aankomende Evenementen

mei 2019

Formeel strafrecht voor tolken en vertalers

mr. Idriss van Straalen

Als tolk/vertaler kunt u betrokken raken bij alle aspecten van een strafzaak en aan elke zijde. Deze cursus behandelt de belangrijkste en meest voorkomende aspecten van het Nederlandse formele strafrecht ofwel strafprocesrecht: bevoegdheden die bij de opsporing en vervolging van strafbare feiten kunnen worden ingezet, procedurele regels die in het strafproces in acht moeten worden genomen, de belangrijkste dwangmiddelen, centrale thema’s en rechtsvragen; ook de mogelijkheden van beroep en de daaruit voortvloeiende procedures worden besproken.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 9
Datum icon 25 mei 2019
Prijs icon €239 (excl. BTW)
Meer weten Schrijf je in

juni 2019

Europees strafrecht, een nieuwe realiteit

prof. dr. Johan Lammers

Er wordt ingegaan op het strafrecht zoals dat door de instellingen en de lidstaten van de E.U. is ontwikkeld. Tussen het internationaal strafrecht en het nationale strafrecht van de lidstaten is een nieuwe laag ontstaan, van invloed op het straf­recht van de lidstaten.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 10
Datum icon 8 jun 2019
Prijs icon €239 (excl. BTW)
Meer weten Schrijf je in

Contractenrecht

mr. Arie Johan van de Graaf

Wanneer is er sprake van een overeenkomst? Wanneer is sprake van een wilsgebrek? Welke rechtsgevolgen heeft het sluiten van een overeenkomst? Hoe zit het met de toepasselijkheid van algemene voorwaarden? Wat kun je als schuldeiser doen als een overeenkomst niet wordt nagekomen? Al deze vragen komen aan bod in de cursus Contractenrecht. In deze cursus wordt aan de hand van de belangrijkste onderwerpen de basis van het Nederlandse contractenrecht geschetst.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 9
Datum icon 15 jun 2019
Prijs icon €239 (excl. BTW)
Meer weten Schrijf je in

Marokkaans en islamitisch familierecht voor tolken en vertalers

mr. Jamal el Hannouche

Het aantal familiezaken groeit waarin het Marokkaanse of het islamitische recht een rol speelt. Kennis van het Marok-kaanse en islamitische recht zoals dat binnen de Nederlandse rechtspraktijk een rol speelt is dan van belang. Zowel de benodigde juridische achtergrond als praktische taalkundige tips.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 10
Datum icon 22 jun 2019
Prijs icon €239 (excl. BTW)
Meer weten Schrijf je in

september 2019

De rechtspositie van onderdanen, vreemdelingen, vluchtelingen en staatlozen

prof. dr. Johan Lammers

Onderdaan, vreemdeling, vluchteling of staatloos: speelt het nog een rol in het tijdperk van de universele rechten van de mens? En zo ja, wat is de rechtspositie per categorie?
(Inter)nationaalrechtelijk bestaan er belangrijke verschillen in rechtspositie tussen onderdanen van een staat enerzijds en vreemdelingen anderzijds. Ook binnen de categorie van de vreemdelingen dient nog een juridisch onderscheid te worden gemaakt tussen de “gewone” vreemdelingen en vreemdelingen die vluchtelingen zijn of staatloos.
Vooral de positie van de vluchtelingen staat door de ontwikkelingen in de afgelopen periode in een sterk toegenomen belangstelling.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 11
Datum icon 14 sep 2019
Prijs icon €239 (excl. BTW)
Meer weten Schrijf je in

Diagnostiek en behandeling in de gespecialiseerde GGZ (SGGZ)

drs. Rob van Grunsven

Een introductie in diagnostiek en behandeling in de gespecialiseerde GGZ (SGGZ), in het bijzonder cognitieve gedragstherapie (CGT) bij volwassenen met een ernstige psychische aandoening (EPA). Met aandacht voor de gebruikte terminologie.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 8
Datum icon 21 sep 2019
Prijs icon €239 (excl. BTW)
Meer weten Schrijf je in

oktober 2019

Immuniteiten en privileges – wel of geen strafrechtelijke vrijbrief?

prof. dr. Johan Lammers

Kan een ons land bezoekend voormalig staatshoofd of diplomaat strafrechtelijk aansprakelijk worden gehouden voor misdrijven waarbij hij tijdens zijn functie betrokken was? En kan een consulaire medewerker worden aangehouden bij beschuldiging van kindermishandeling?

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 10
Datum icon 5 okt 2019
Prijs icon €239 (excl. BTW)
Meer weten Schrijf je in

De echtscheidingsprocedure

mr. Mirna A. Kanning

Een op de drie huwelijken eindigt in een echtscheiding. Niet alleen heeft dit emotionele kanten, maar ook juridische. Je kunt namelijk niet scheiden zonder tussenkomst van een rechter. Hoe verloopt een echtscheidingsprocedure en wat zijn de belangrijkste onderwerpen.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 9
Datum icon 12 okt 2019
Prijs icon €239 (excl. BTW)
Meer weten Schrijf je in

Workshop Tolken en vertalen Pools in strafzaken

drs. Mirka Chojecki-Nuckowska

Tijdens de workshop worden praktische aspecten van vertalingen en het tolken in strafzaken vanuit het Nederlands naar het Pools nader bekeken en wordt er aandacht besteed aan het correcte gebruik van de Poolse taal. Aan de hand van teksten en oefeningen wordt bekeken hoe taal en inhoudelijke valkuilen kunnen worden vermeden of opgelost. Deze studiedag helpt de deelnemer vertrouwder te maken met de ingewikkelde juridische taal in strafzaken.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 8
Datum icon 19 okt 2019
Prijs icon €239 (excl. BTW)
Meer weten Schrijf je in

november 2019

Training psychopathologie I: psychische ziektebeelden

drs. Eveline Gigengack

Sommige mensen raken door hun gedrag in de knoei of bezorgen hun omgeving overlast. Ze hebben wellicht psychische problemen als schizofrenie, autisme of angst. Je kunt in je werk hier mee te maken krijgen; deze training leert je om er zo goed mogelijk mee om te gaan.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 8
Datum icon 9 nov 2019
Prijs icon €239 (excl. BTW)
Meer weten Schrijf je in

Afstamming, gezag, omgang en kinderbeschermingsmaatregelen

mr.dr. Camiel Aarts en mr. Jitka Swinkels

Bij kinderen kunnen kwesties als afstamming, gezag, vader- en moederschap relevant zijn; bij een echtscheiding ook omgang en hoofdverblijf van kinderen. Bij problemen kunnen onder toezicht plaatsing of uit huis plaatsing voorkomen.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 8
Datum icon 16 nov 2019
Prijs icon €239 (excl. BTW)
Meer weten Schrijf je in

Training psychopathologie II: psychische ziektebeelden

drs. Eveline Gigengack

Sommige mensen raken door hun gedrag in de knoei of bezorgen hun omgeving overlast. Ze hebben wellicht psychische problemen als depressie, persoonlijk- heidsstoornissen of adhd. Je kunt in je werk hier mee te maken krijgen; deze training leert je om er zo goed mogelijk mee om te gaan.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 8
Datum icon 23 nov 2019
Prijs icon €239 (excl. BTW)
Meer weten Schrijf je in

februari 2020

Internationaal milieurecht

prof. dr. Johan Lammers

De cursus betreft de ontwikkeling, inhoud en reikwijdte van het internationaal milieurecht, en de inspanningen van de internationale gemeenschap ter voorkoming of bestrijding van de genoemde milieuproblemen.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 11
Datum icon 1 feb 2020
Prijs icon €239 (excl. BTW)
Meer weten Schrijf je in
+ Exporteer Evenementen