Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Actueel overzicht van het Poolse strafprocesrecht

Na het volgen van deze studiedag bent u op de hoogte gesteld van de basisbegrippen van het Poolse strafprocesrecht en de laatste wijzigingen, en bent u voorbereid op een vakkundig omgaan met het Poolse strafprocesrecht.

De gevoerde taal is het Pools.

Het programma bevat o.a. de volgende onderdelen:

• Bronnen van het strafprocesrecht
Het Wetboek van Strafvordering.

• Deelnemers aan het strafproces
Autoriteiten, partijen  (hun vertegenwoordigers), getuigen en assistenten (experts, tolken/ vertalers)

• Hoofdbeginselen van het strafproces
o.a. beginsel van objectiviteit, van het vermoeden van onschuld, van hoor en wederhoor, het egaliteits- en openbaarheidsbeginsel

• De drie fasen  van het strafproces
Procedures voorbereidend onderzoek
Gerechtelijke procedure
Tenuitvoerleggingsprocedure

Werkwijze

De afzonderlijke onderwerpen worden theoretische ingeleid door de docent en verder verduidelijkt aan de hand van voorbeelden: van huidige strafzaken in Polen tegen Nederlandse burgers, zoals de zaak Antonius L, en van uitspraken in strafprocessen (verschillende procedures, vonnissen, rechtvaardigingen van vonnissen en besluiten).

Deelnemers hebben de mogelijkheid om vragen te stellen. Er wordt gebruik gemaakt van een reader en een PowerPointpresentatie.

Voor informatie over de docent, mr. J. Lechowicz, scroll verder omlaag.

 

mr. Janusz Lechowicz
Cursusleider

mr. Janusz Lechowicz

Janusz Lechowicz – meester in de rechten. Tot 2012 President van een districtsrechtbank in Polen. Gedurende 13 jaar heeft hij uitspraken gedaan in strafzaken, met als specialisatie materieel strafrecht en strafprocesrecht.

Afgestudeerd in 1997 in Recht en Bestuur aan de Universiteit Jagielloński te Krakau. Daarna heeft hij een opleidingsprogramma tot beroepsrechter afgerond in de arrondissementsrechtbank te Opole. In 1999 heeft hij het examen tot rechter aan het Hof van Beroep afgelegd te Wroclaw. In de afgelopen jaren heeft hij de postdoctorale studie Strafproces afgerond en zorgt hij voor een regelmatige bijscholing op het gebied van straf- en strafprocesrecht. Momenteel is hij werkzaam bij een advocatenkantoor.