Laden Evenementen

Arbeidsrecht, ontslag en de zieke werknemer

Diverse zaken rondom arbeidsrecht worden behandeld.

Bijvoorbeeld:

 • Afsluiten arbeidsovereenkomst
 • Soorten arbeidsovereenkomsten
 • Proeftijden
 • Concurrentiebeding
 • Geheimhoudingsbeding
 • Wijzigingen
 • Aansprakelijkheden
 • Ziekte
  • Doorbetaling
  • Ontslagverbod
  • Re-integratie
 • Einde arbeidsovereenkomst

Uitgebreidere informatie volgt nog.

Werkwijze

Aan de hand van praktijkgevallen zullen mr. dr. Camiel Aarts en mr. Lisa van der Steen, beiden advocaat, bovenstaande onderwerpen bespreken, waarbij uiteraard alle ruimte is voor het stellen van vragen. Daarnaast is er een uitgebreide reader met voorbeelden van uitspraken van rechters in zaken die betrekking hebben op deze onderwerpen, en een powerpointpresentatie met sheets waarin de onderwerpen nader worden toegelicht.

mr.dr. Camiel Aarts en mr. Lisa van der Steen
Cursusleider

mr.dr. Camiel Aarts en mr. Lisa van der Steen

 • Camiel Aarts is sedert 1984 advocaat in Schijndel en gespecialiseerd in het personen- en familierecht. Hij is lid van de Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (VFAS) en geregistreerd MfN-mediator.
 • Lisa van der Steen is sinds 2018 werkzaam als advocaat in Veghel. Het overgrote deel van haar praktijk bestaat uit kwesties binnen het familierecht (afstamming, omgang, gezag, scheidingen etc. ). Zij is op dit specifieke rechtsgebied afgestudeerd.
 • Beiden zijn verbonden aan Bouwman Advocaten met vestigingen te Schijndel, Uden en Veghel.