Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Basiscursus Burgerlijk procesrecht, een inleidend overzicht

Inschrijvingstermijn is gesloten!

Inleiding

In deze basiscursus Burgerlijk procesrecht zal op inleidende wijze aandacht worden besteed aan de onderwerpen die in vrijwel elke civiele procedure van belang zijn. De cursus begint met een inleiding over de kennisbronnen en de beginselen van het procesrecht. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de verschillende personen die in het burgerlijk proces optreden, zoals de partijen (eiser en gedaagde), de rechter, de advocaat en de deurwaarder. Dan komen de verschillende aspecten van de processuele aanpak van civielrechtelijke geschillen bij de burgerlijke rechter aan bod, zoals de dagvaardings- en verzoekschriftprocedure en de  procesvertegenwoordiging. U leert de betekenis van termen als deurwaardersexploit, conclusie van antwoord en comparitie van partijen. Daarnaast gaat de cursus in op het vonnis en de proceskostenveroordeling. Ten slotte zal aandacht worden besteed aan het nieuwe procesrecht na invoering van Kwaliteit en Innovatie (KEI, 2017).

De basiscursus Burgerlijk procesrecht beoogt de deelnemers op een praktische wijze vertrouwd te maken met de hoofdlijnen en basisbegrippen van een civiele procedure voor de Nederlandse rechter. De behandeling van de materie zal plaatsvinden aan de hand van vele praktijkgevallen.

Belangstellenden die geen tolk of vertaler zijn, kunnen zich ook inschrijven voor deze studiedag!

Bij combinatie met de ‘Verdiepingscursus Burgerlijk procesrecht, enkele bijzondere thema’sontvangt u € 25 euro korting. Zie hiervoor de studiedag Verdiepingscursus Burgerlijk procesrecht‘. De studiedagen zijn los van elkaar te volgen. 

Programma

  • Algemene introductie
  • Kenbronnen (Verdragen, Grondwet, Wet op de rechterlijke organisatie en Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering)
  • Hoofdbeginselen (Hoor en wederhoor, onafhankelijkheid, openbaarheid, motivering, partij-autonomie en goede procesorde)
  • Hoofdrolspelers (partijen, rechter, advocaat en deurwaarder)
  • Dagvaardingsprocedure (Dagvaarding, rolzitting, conclusiewisselingen, comparitie na antwoord, vonnis en complicaties in de procedure)
  • Verzoekschriftprocedure (Overeenkomsten en verschillen met dagvaardingsprocedure)
  • Proceskosten (Griffierecht, honoraria, verschotten en proceskostenveroordeling)
  • Ontwikkelingen in het burgerlijk procesrecht (Herziening van het burgerlijk procesrecht, project KEI en digitalisering)

Werkwijze

De te behandelen stof wordt gegeven in de vorm van een college, maar bij elk deel is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Verder wordt alle materie geïllustreerd aan de hand van verdragen, wetteksten, rechtspraak en actuele praktijkgevallen. De studiedag wordt ondersteund met een uitgebreide reader.

 

mr. Arie Johan van de Graaf
Cursusleider

mr. Arie Johan van de Graaf

Mr. Arie Johan van de Graaf studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden. In 1998 studeerde hij af in zowel het civiele recht als het straf(proces)recht. Vanaf 1999 was hij werkzaam als advocaat bij diverse advocatenkantoren in Amsterdam, Amersfoort en Heemstede.

Per januari 2020 is hij eigenaar van Van de Graaf Advocatuur in Diemen, waar hij  een proces- en adviespraktijk heeft op het gebied van echtscheiding (familierecht), erfrecht en contracten.
Hij is lid van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht, de Vereniging Corporate Litigation en de Deutsch-Niederländische Rechtsanwaltsvereinigung.