Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Biegły psycholog w postępowaniu sądowym karnym i cywilnym

Zapraszam do udziału w zajęciach ze specjalistą psychologiem sądowym. Zapoznają się państwo ze specyfiką opiniowania  psychologicznego w Sądzie zarówno w procedurze cywilnej jak i karnej, a także specyfiką opiniowania w sprawach z udziałem małoletnich.

Przestawiony zostanie aspekt prawny pracy biegłego psychologa, standardy opiniowana, metody pracy diagnostycznej, sposób w jaki powstaje  opinia psychologiczna, czego dotyczy, jaka jest prawna podstawa jej wydania, oraz omówione zostaną pojęcia najczęściej spotykane w opiniach psychologicznych; obszary najczęściej diagnozowane przez specjalistę psychologa. Poznają Państwo pojęcia takie jak procesy poznawcze,  (myślenie, pamięć, uwaga, spostrzeganie, także zaburzenia tych procesów, agresja, wpływ sytuacji traumatycznych na spostrzeganie, pamięć, odtwarzanie zdarzeń. Przybliżone będą zagadnienia emocji, procesów motywacji, osobowości, również wybrane problemy patologii osobowości. Poznacie najbardziej znane teorie osobowości i pojęcia związane z opisywaniem cech osobowości w świetle tych teorii. Zapoznacie się z pojęciem niepoczytalności, ograniczenia lub zniesienia poczytalności, a także z wybranymi zaburzeniami i chorobami psychicznymi, które mogą stanowić podstawę ograniczenia lub zniesienia poczytalności. Poznacie i zrozumiecie różne terminy używane w diagnozie psychologicznej opisujące funkcjonowanie człowieka, jego cechy psychologiczne.

Część zajęć poświęcona będzie roli psychologa w procesie sądowym z udziałem dziecka, zarówno w sprawach rodzinnych jak i karnych, czyli nieletniego sprawcy czynu przestępczego.  Poruszony zostanie temat „dobra dziecka” w kontekście ochrony dziecka zarówno w procesie sądowym, jak i w rozumieniu dobra zagrożonego postępowaniem osób dorosłych, także z najbliższej rodziny. Pojawią się zagadnienia dotyczące roli biegłego psychologa w sprawach rodzinnych, opiekuńczych, rozwodowych z udziałem dzieci. Mile widziany aktywny udział w zajęciach, zadawanie pytań, wyjaśnianie wątpliwości.

De gevoerde taal is het Pools. De studiedag wordt gegeven in de vorm van een webinar. Tijdens de webinar kunnen vragen mondeling gesteld worden of via de chatfunctie.

drs. Bożena Bersztolc
Cursusleider

drs. Bożena Bersztolc

Drs. Bożena Bersztolc is psycholoog met als specialisatie klinische psychologie, afgestudeerd aan de Universiteit Maria Curie-Skłodowska te Lublin. Ze heeft de postdoctorale studies ‘Gerechtelijke Psychologie’, ‘Psychologische bijstand aan gezin en kind’ en ‘Forensisch-psychologische beoordelingen in rechtszaken waarbij kinderen zijn betrokken’ voltooid aan de Universiteit van Warschau.
Ze werkte als een psycholoog in de gevangenis voor recidivisten met lange vrijheidsontnemingen. Al 22 jaar is ze als forensisch deskundige verbonden aan verschillende Poolse rechtbanken. Ze werkt in de psychologische gezondheidszorg voor kinderen en jongeren, en als mediator in straf- en gezinszaken. Ze werkt samen met de Poolse stichting ‘Kinderen van niemand’.