Laden Evenementen

De echtscheidingsprocedure

Een op de drie huwelijken eindigt in een echtscheiding. Niet alleen heeft dit emotionele kanten, maar ook juridische. Je kunt namelijk niet scheiden zonder tussenkomst van een rechter. Deze cursus geeft een introductie in hoe een echtscheidingsprocedure verloopt en wat de belangrijkste onderwerpen zijn die gedurende deze procedure aan bod kunnen komen, zoals het ouderschapsplan, de contact- en zorgregeling met de kinderen, alimentatie en de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap.

Echtscheiding valt onder het personen- en familierecht, dat weer een belangrijk onderdeel is van het burgerlijk recht.

Deze studiedag is ook geschikt als bijscholing voor advocaten.

Maximaal 25 deelnemers, waardoor er ruimte is voor vragen en discussies.

Programma

  • De echtscheidingsprocedure
  • Het ouderschapsplan
  • De contact- en zorgregeling met de kinderen
  • Kinderalimentatie
  • Partneralimentatie
  • De verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap.

Werkwijze

Aan de hand van praktijkgevallen zal mr. Theo Wijngaard genoemde onderwerpen bespreken, waarbij uiteraard alle ruimte is voor het stellen van vragen. Daarnaast is er een reader waarin de onderwerpen nader worden toegelicht.

mr. Theo Wijngaard
Cursusleider

mr. Theo Wijngaard

Mr. T.J.J.M. (Theo) Wijngaard is al meer dan 10 jaar als zelfstandig advocaat gevestigd in Haarlem waar hij zich in zijn praktijk richt op het vreemdelingenrecht (zowel asielrecht als regulier vreemdelingenrecht) en personen- en familierecht. Op het gebied van echtscheidingen ondersteunt hij o.a. in procedures met betrekking tot echtscheiding, ontbinding geregistreerd partnerschap en kinder- en partneralimentatie. De rechtspraktijk van mr. Wijngaard is een procespraktijk waardoor hij goed zicht heeft op de praktische uitwerking van wet- en regelgeving. Daarbij wordt veelvuldig nauw samengewerkt met tolken en vertalers.

In 2005 schreef hij samen met advocaat Frits Koers en onderzoeker Nienke Doornbos het praktijkhandboek voor asieladvocaten Bij de hand in asielzaken (herzien in 2010) dat door de Raad voor Rechtsbijstand nog steeds wordt gebruikt om de kwaliteit van asieladvocaten te beoordelen. Daarnaast geeft mr. Wijngaard met enige regelmaat presentaties over zijn werk.

Hij is lid van

  • de Specialisatievereniging voor Migratierecht Advocaten;
  • de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken van de Stichting Migratierecht Nederland; en
  • de Werkgroep Rechtsbijstand in Vluchtelingenzaken van VluchtelingenWerk Nederland;