Laden Evenementen

Diagnostiek en behandeling van psychische problemen I

Tolken en vertalers kunnen in hun werk te maken krijgen met mensen met psychische problemen, die doorgaans in behandeling zijn bij de GGZ. Deze studiedag gaat over het vaststellen en behandelen van psychische problemen, met bijzondere aandacht voor de volgende onderwerpen:

  • Wanneer wordt een probleem een psychisch probleem?
  • Wat is het verschil tussen DSM-5 classificatie en psychodiagnostiek?
  • Wat zijn de meest voorkomende psychische problemen?
  • Wat zijn mogelijke oorzaken en gevolgen van psychische problemen?
  • Hoe kunnen we mensen met psychische problemen het beste helpen? (Behandeling, Do’s & Don’ts)

Tijdens deze studiedag komen vooral angst- en stemmingsstoornissen aan de orde, zoals paniekstoornis, sociale fobie, obsessief-compulsieve stoornis, posttraumatische stressstoornis, depressie- en bipolaire stoornis. U neemt kennis van veel gebruikte termen.

De training is interactief en afwisselend. Er wordt o.a. gebruik gemaakt van PowerPointpresentaties, filmfragmenten, klinische casuïstiek, en van persoonlijke ervaringen van de cursisten zelf of vanuit hun omgeving.

De bijbehorende studiedag ‘Diagnostiek en behandeling van psychische problemen II’ behandelt ontwikkelingsstoornissen (autisme, ADHD) en persoonlijkheidsproblematiek. De studiedagen zijn los van elkaar te volgen. Bij inschrijving voor beide dagen ontvangt u een korting van € 25 euro excl. BTW met de kortingscode ‘psych25’.

drs. Rob van Grunsven
Cursusleider

drs. Rob van Grunsven

Drs. Rob van Grunsven is klinisch psycholoog, psychotherapeut, cognitief gedragstherapeut en supervisor VGCt, en EMDR-therapeut, en ruim 25 jaar werkzaam binnen de GGZ, sinds maart 2016 bij GGZ Noord-Holland-Noord. Daarnaast verzorgt hij postacademisch onderwijs, supervisie en werkbegeleiding voor de opleidingen tot GZ- psycholoog en het specialisme klinisch psycholoog, en is hij betrokken bij buitenlandse projecten in het opzetten van community mental health systems. In GGZ Noord-Holland-Noord biedt hij samen met andere specialisten en psychiatrisch verpleegkundigen, vanuit een ambulant wijkteam, outreachend, geïntegreerde herstel ondersteunende zorg en behandeling in de eigen omgeving, voor mensen met een ernstige psychische aandoening.

Zijn bijzondere interesse gaat uit naar de psychotherapeutische behandeling van mensen met een psychose kwetsbaarheid en het terugdringen van zelf-stigma. Daarnaast is hij bekend met de behandeling van PTSS en andere trauma gerelateerde angst, depressie, sociale angst, obsessief-compulsieve stoornis, en persoonlijkheidsproblematiek. Volgens hem is ‘tailormade’ tolken binnen de GGZ van essentieel belang en kan het, waar het tolken betreft in het kader van een psychotherapie, de effectiviteit van psychotherapie vergroten. Binnen de GGZ zien we een toenemend aantal mensen, waaronder ook vluchtelingen, die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen en vaak getraumatiseerd zijn en voor wie optimaal begrip van levensverhaal en problematiek, en behandeling van groot belang is.