Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Discussiemiddag tolken en vertalers Pools

Tijdens deze discussiemiddag voor tolken en vertalers Pools worden o.a. de volgende punten besproken:

1. Hoe kunnen Poolse tolken/vertalers kwaliteit waarborgen in de veranderende marktsituatie?

2. Bestaat er behoefte aan consolidatie en nauwere samenwerking? Zo ja, in welke vorm?

3. Project WhatsApp-groep

- wie kan een deelnemer zijn

- het doel, functie, omvang van de groep

- worden nieuwe tolken/vertalers benaderd? en zo ja,  hoe?

4. Welke behoefte hebben tolken/vertalers voor wat betreft scholing/opleiding/continue ontwikkeling?

5. Waarop moet je letten bij het aannemen van een opdracht.

Cursusleider

EBTV

EBTV organiseert en sponsort ook andere activiteiten voor tolken en vertalers.