Laden Evenementen
 • Dit evenement is voorbij.

Familierecht: afstamming, gezag en omgang

Kinderen worden geboren zowel binnen als buiten een huwelijks verband. Niet alleen in geval van echtscheiding, maar ook in geval van een huwelijk of een buitenhuwelijkse relatie zijn kwesties als gezag, rechtsgevolgen, omgang, hoofdverblijf van kinderen relevant. Als een kind in zijn opvoeding en verzorging bedreigd wordt, dan kan een kind onder toezicht worden geplaatst of zelfs uit huis worden geplaatst.

Deze cursus geeft een introductie in kwesties als (beëindiging van het) gezag, omgangsregeling, (wijziging van het) hoofdverblijf.

Gezag, rechtsgevolgen, omgang en hoofdverblijf vallen onder het personen- en familierecht, dat weer een belangrijk onderdeel is van het burgerlijk recht.

Deze studiedag is als basiscursus bedoeld voor niet-juridisch geschoolden. Voor tolken/vertalers in de jeugdzorg, voor de kinderrechter en Raad voor de Kinderbescherming

Programma

 • Afstamming en gezag
 • Vaderschap en (duo)moederschap
 • Ontkenning en erkenning
 • Adoptie
 • Gezag
 • Hoofdverblijf
 • Omgang
 • Onderhoudsverplichting

Werkwijze

Aan de hand van praktijkgevallen zullen mr. dr. Camiel Aarts en mr. Lisa van der Steen, beiden advocaat, bovenstaande onderwerpen bespreken, waarbij uiteraard alle ruimte is voor het stellen van vragen. Daarnaast is er een uitgebreide reader met voorbeelden van uitspraken van rechters in zaken die betrekking hebben op deze onderwerpen, een concept ouderschapsplan en een voorbeeld rapportage van de Raad voor de Kinderbescherming, en een powerpointpresentatie met sheets waarin de onderwerpen nader worden toegelicht.

mr.dr. Camiel Aarts en mr. Lisa van der Steen
Cursusleider

mr.dr. Camiel Aarts en mr. Lisa van der Steen

 • Camiel Aarts is sedert 1984 advocaat in Schijndel en gespecialiseerd in het personen- en familierecht. Hij is lid van de Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (VFAS) en geregistreerd MfN-mediator.
 • Lisa van der Steen is sinds 2018 werkzaam als advocaat in Veghel. Het overgrote deel van haar praktijk bestaat uit kwesties binnen het familierecht (afstamming, omgang, gezag, scheidingen etc. ). Zij is op dit specifieke rechtsgebied afgestudeerd.
 • Beiden zijn verbonden aan Bouwman Advocaten met vestigingen te Schijndel, Uden en Veghel.