Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Immuniteiten en privileges – wel of geen strafrechtelijke vrijbrief?

Inschrijvingstermijn is gesloten.

Inleiding
In Nederland hebben zich vele ambassades en consulaire posten gevestigd. Ook is het aantal internationale organisaties in de loop der jaren aanmerkelijk toegenomen, zoals – om slechts enkele te noemen – de Organisatie voor het Verbod van Chemische Wapens, het Europees Octrooibureau, de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht, het Permanente Hof van Arbitrage, het Internationaal Gerechtshof, het Joegoslavië Tribunaal of het Internationaal Strafhof. Ook vinden in ons land regelmatig belangrijke internationale conferenties plaats. Als gevolg daarvan bevinden zich in ons land een groot aantal instellingen en daarmee verbonden personen met hun gezinsleden, die al dan niet in meer of mindere mate aanspraak kunnen maken op strafrechtelijke of civielrechtelijke immuniteit en bepaalde privileges. Terwijl aan de komst van deze instellingen en personen voor ons land voordelen zijn verbonden, levert  het voor de Nederlandse samenleving ook problemen op. Vragen die rijzen zijn bijvoorbeeld:

In hoeverre kan een ons land bezoekend voormalig staatshoofd of diplomaat strafrechtelijk aansprakelijk worden gehouden voor misdrijven waarbij hij tijdens zijn functie of daarvoor of daarna betrokken was? Maakt het daarbij iets uit of het gewone misdrijven of erkende internationale misdrijven betrof, zoals genocide, oorlogsmisdrijven, misdrijven tegen de menselijkheid of foltering? In hoeverre kan een consulaire medewerker worden aangehouden en strafrechtelijk worden vervolgd wanneer hij wordt beschuldigd van kindermishandeling?

Programma
• Algemene introductie
o.a. de essentie van immuniteiten en privileges, en de rechtsbronnen 
• Vreemde staten
o.a. soevereine gelijkheid van staten, en voorrechten en vrijstellingen
• Buitenlandse staatshoofden, regeringsleiders, ministers van buitenlandse zaken
o.a. rechtsbronnen, en immuniteit van rechtsmacht en van executie
• Speciale missies
o.a. het begrip ‘speciale missie’ en de leden van een speciale missie
• Buitenlandse overheidsfunctionarissen niet vallende onder een regiem van persoonlijke of volledige immuniteit
o.a. het bestanddeel van het begrip ‘staat’ bij de immuniteit van vreemde staten en mogelijke uitzondering in het geval van internationale misdrijven.
• Diplomatieke missies
o.a. immuniteit van rechtsmacht: o.a. ambassadegebouwen, officiële briefwisseling, diplomatieke tas en koerier, gezinsleden; voorrechten en vrijstellingen
• Consulaire posten
o.a. immuniteit van rechtsmacht: o.a. consulaire vervoermiddelen, archieven en documenten, administratief en technisch personeel; begin, duur en einde.
• Internationale organisaties en conferenties
o.a. taken, functies en werkzaamheden en immuniteit van rechtsmacht  en van executie; geschillenbeslechtingprocedures.

prof. dr. Johan Lammers
Cursusleider

prof. dr. Johan Lammers

Prof. dr. Johan G. Lammers studeerde rechten aan de Universiteit van Leiden en de Universiteit van Columbia in New York. Promoveerde (cum laude) aan de Universiteit van Leiden. Is voormalig hoogleraar Volkenrecht en Internationale Betrekkingen (1986-1989) en hoogleraar Internationaal Milieurecht (1990-2006) aan de Universiteit van Amsterdam, tevens aan de Universiteit van Utrecht (2009-2010).

Heeft diverse artikelen gepubliceerd op het gebied van internationaal milieurecht. In 1999 de ‘Elizabeth Haub Prize for exceptional services to international environmental law’ toegewezen gekregen, een van de meest prestigieuze en gerenommeerde internationale onderscheidingen die aan een milieudeskundige kan worden verleend.

Hij is voormalig Juridisch Adviseur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en vertegenwoordigde in die functie Nederland in juridische zaken bij de EU in Brussel, de Raad van Europa in Straatsburg en de VN in New York en in procedures voor het Internationaal Gerechtshof en in arbitrages met Frankrijk en België. Hij is nog steeds actief in enkele internationale commissies.