Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Internationaal milieurecht

Ontwikkeling, inhoud en reikwijdte van het internationaal milieurecht.

Aantasting van het milieu en uitputting van natuurlijke rijkdommen door de mens vormden eeuwenlang slechts een probleem op lokaal niveau. Daarin kwam in de loop van de twintigste eeuw verandering. Eerst door de verontreiniging van internationale rivieren en meren (b.v. de Rijn). Buiten Europa ontstonden vooral grote geschillen over het gebruik van rivierwater voor irrigatie en opwekking van elektriciteit. Na de Tweede Wereldoorlog ontstonden problemen door overbevissing en verontreiniging van zeeën en oceanen. Ernstige verontreiniging van de atmosfeer (‘zure regen’), aantasting van de ozonlaag en klimaatverandering door het door de mens versterkte broeikaseffect volgden. Fauna en flora en meer in het algemeen de biologische diversiteit werden bedreigd en het probleem van het vervoer en de verwerking van afval alsmede de behandeling van andere gevaarlijke stoffen werden acuut.

Tijdens de cursus zullen de inspanningen van de internationale gemeenschap worden besproken ter voorkoming of bestrijding van de genoemde milieuproblemen. In het bijzonder zal daarbij aandacht worden geschonken aan de ontwikkelingen rond de klimaatverandering. Ook zal de aansprakelijkheid van staten en individuen voor schade veroorzaakt aan het milieu en uitputting van natuurlijke rijkdommen aan de orde komen. De behandeling van de materie zal plaatsvinden aan de hand van vele praktijkgevallen en wordt ondersteund met een zeer uitgebreide reader.

Belangstellenden die geen tolk of vertaler zijn, kunnen zich ook inschrijven voor deze studiedag!

Programma

  • Algemene introductie
  • Exploitatie van internationale rivieren en meren
  • Verontreiniging en uitputting van oceanen en zeeën
  • Atmosfeer, afbraak van de ozonlaag, klimaatverandering
  • Behandeling en vervoer van afval en gevaarlijke stoffen
  • Aantasting van fauna, flora, biologische diversiteit
  • Informatie, milieueffectrapportage, consultatie
  • Aansprakelijkheid voor schade aan het milieu
prof. dr. Johan Lammers
Cursusleider

prof. dr. Johan Lammers

Prof. dr. Johan G. Lammers studeerde rechten aan de Universiteit van Leiden en de Universiteit van Columbia in New York. Promoveerde (cum laude) aan de Universiteit van Leiden. Is voormalig hoogleraar Volkenrecht en Internationale Betrekkingen (1986-1989) en hoogleraar Internationaal Milieurecht (1990-2006) aan de Universiteit van Amsterdam, tevens aan de Universiteit van Utrecht (2009-2010).

Heeft diverse artikelen gepubliceerd op het gebied van internationaal milieurecht. In 1999 de ‘Elizabeth Haub Prize for exceptional services to international environmental law’ toegewezen gekregen, een van de meest prestigieuze en gerenommeerde internationale onderscheidingen die aan een milieudeskundige kan worden verleend.

Hij is voormalig Juridisch Adviseur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en vertegenwoordigde in die functie Nederland in juridische zaken bij de EU in Brussel, de Raad van Europa in Straatsburg en de VN in New York en in procedures voor het Internationaal Gerechtshof en in arbitrages met Frankrijk en België. Hij is nog steeds actief in enkele internationale commissies.