Laden Evenementen

Internationaal strafrecht: overlevering en teruglevering in de EU

Nadat de samenstelling en structuur van het internationale strafrecht is uitgelegd, wordt vervolgens specifiek 'ingezoomd' op de gehele overleveringsprocedure bij de rechtbank Amsterdam, inzake het specifieke Europese Overleveringsrecht tussen de EU-lidstaten.

De overleveringsregelgeving vangt aan met de arrestatie van de z.g. opgeëiste persoon – aangetroffen op Nederlands grondgebied  - tot aan de einduitspraak van de Internationale Rechtshulpkamer (I.R.K.) van de rechtbank Amsterdam en de fysieke overlevering.

De tolk en vertaler vormt een onmisbare schakel in dit samenspel.

Vervolgens en tenslotte zal worden stilgestaan bij het vervolg, te weten de z.g. 'teruglevering' na feitelijke overlevering, inclusief enige penitentiair-rechtelijke aspecten rondom de Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen (WOTS) en de Wet wederzijdse Erkenning en Tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke Sancties (WETS).

Aan het einde van de dag heeft u een compleet overzicht van dit gehele rechtsgebied inclusief de toekomstige ontwikkelingen die er aan gaan komen en uw professionele rol hierin.

mr. Achmed M.C.J. Baaijens
Cursusleider

mr. Achmed M.C.J. Baaijens

De docent is al 30 jaar strafrechtadvocaat en heeft lange ervaring in het uit- en overleveringsrecht (sinds 1996). Hij is jarenlang docent geweest bij de Beroepsopleiding voor de Nederlandse Orde van Advocaten (vakken: strafprocesrecht & gedragsrecht) en heeft veel ervaring in het detentierecht door zijn lidmaatschap van Commissie van Toezicht, lid van de Landelijke Klankbordgroep, en bij de Dienst Vervoer & Ondersteuning  (transport ingeslotenen). Daarnaast is hij ‘gastrechter’ geweest (beoordeling requisitoiren en pleidooien van studenten in opleiding bij VU Amsterdam ) en spreker over de strafrechtadvocatuur voor studenten.