Laden Evenementen

Afgelopen Evenementen

oktober 2015

september 2016

Internationale bescherming van de rechten van de mens

prof. dr. Johan Lammers

De rechten van de mens vormden eerst een uitsluitend interne aangelegenheid van staten waarmee andere staten zich niet hadden te bemoeien. Pas na WO-II veranderde dat en werd de bescherming van de rechten van de mens opgenomen in het Handvest van de Verenigde Naties.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 10
Datum icon 17 sep 2016
Prijs icon € 235 (excl. BTW)
Meer weten

oktober 2016

Locatie icons Utrecht
PE punten icon
Datum icon 8 okt 2016
Prijs icon € 235 (excl. BTW)
Meer weten

november 2016

Termen uit -Gerechtstolken in strafzaken- verklaard in de Poolse juridische taal, deel 3

mr. Janusz Lechowicz

Analiza terminów z zakresu języka prawniczego znajdujących się w słowniku 'Gerechtstolken in strafzaken'. Kurs obejmuje terminologię z zakresu prawa karnego procesowego oraz terminologię z zakresu nauki o karze.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 9
Datum icon 26 nov 2016
Prijs icon € 235 (excl. BTW)
Meer weten

december 2016

De rechtspositie van onderdanen, vreemdelingen, vluchtelingen en staatlozen

prof. dr. Johan Lammers

Onderdaan, vreemdeling, vluchteling of staatloos: speelt het nog een rol in het tijdperk van de universele rechten van de mens? En zo ja, wat is de rechtspositie per categorie?

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 10
Datum icon 10 dec 2016
Prijs icon € 235 (excl. BTW)
Meer weten

januari 2017

Internationaal recht, een praktisch overzicht

prof. dr. Johan Lammers

De deelnemers worden op een praktische wijze vertrouwd gemaakt met de belangrijkste vraagstukken en ontwikkelingen van het internationaal recht in de afgelopen halve eeuw.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 9
Datum icon 28 jan 2017
Prijs icon € 235 (excl. BTW)
Meer weten

maart 2017

Immuniteiten en privileges – wel of geen strafrechtelijke vrijbrief?

prof. dr. Johan Lammers

Inschrijving is gesloten. Kan een ons land bezoekend voormalig staatshoofd of diplomaat strafrechtelijk aansprakelijk worden gehouden voor misdrijven waarbij hij tijdens zijn functie betrokken was? En kan een consulaire medewerker worden aangehouden bij beschuldiging van kindermishandeling?

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 10
Datum icon 11 mrt 2017
Prijs icon € 235 (excl. BTW)
Meer weten

april 2017

Verdiepingscursus Burgerlijk procesrecht, enkele bijzondere thema’s

mr. Arie Johan van de Graaf

Het burgerlijk procesrecht regelt hoe materiële rechten van bijv. koper of huurder in een gerechtelijke procedure kunnen worden afgedwongen. Er worden een aantal bijzondere onderwerpen behandeld die in een civiele procedure aan de orde kunnen komen.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 10
Datum icon 8 apr 2017
Prijs icon € 235 (excl. BTW)
Meer weten

mei 2017

Internationale bescherming van de rechten van de mens

prof. dr. Johan Lammers

De rechten van de mens vormden eerst een uitsluitend interne aangelegenheid van staten waarmee andere staten zich niet hadden te bemoeien. Pas na WO-II veranderde dat en werd de bescherming van de rechten van de mens opgenomen in het Handvest van de Verenigde Naties.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 10
Datum icon 13 mei 2017
Prijs icon € 235 (excl. BTW)
Meer weten

juni 2017

Internationaal milieurecht

prof. dr. Johan Lammers

De cursus betreft de ontwikkeling, inhoud en reikwijdte van het internationaal milieurecht, en de inspanningen van de internationale gemeenschap ter voorkoming of bestrijding van de genoemde milieuproblemen.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 10
Datum icon 17 jun 2017
Prijs icon € 235 (excl. BTW)
Meer weten

Opiniowanie sądowe w sprawach rodzinnych i opiekuńczych

drs. Bożena Bersztolc

Zapoznanie uczestników z wybranymi z zagadnieniami z zakresu opiniowania sądowo - psychologicznego w sprawach rodzinnych, opiekuńczych, uprowadzenia za granicę, informacjami z zakresu psychologii rozwojowej dziecka, specyfiką opiniowania dzieci.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 9
Datum icon 17 jun 2017
Prijs icon € 235 (excl. BTW)
Meer weten

Opiniowanie sądowo – psychologiczne osób dorosłych i dzieci

drs. Bożena Bersztolc

Zapoznanie słuchaczy ze specyfiką pracy psychologa sądowego, przybliżenie obszaru działania i warsztatu pracy biegłego psychologa z uwzględnieniem spraw dorosłych i dzieci, zapoznanie z językiem i terminologią stosowaną w opiniowaniu.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 10
Datum icon 19 jun 2017
Prijs icon € 235 (excl. BTW)
Meer weten

De echtscheidingsprocedure

mr. Theo Wijngaard

Let op: inschrijving sluit donderdagavond 22 juni.
Een op de drie huwelijken eindigt in een echtscheiding. Niet alleen heeft dit emotionele kanten, maar ook juridische. Je kunt namelijk niet scheiden zonder tussenkomst van een rechter. Hoe verloopt een echtscheidingsprocedure en wat zijn de belangrijkste onderwerpen.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 10
Datum icon 24 jun 2017
Prijs icon € 235 (excl. BTW)
Meer weten

oktober 2017

Zelfzorg in en na je werk

drs. Eveline Gigengack

Heb jij ook wel eens dat je tijdens je werk denkt: ik laat over mijn grens heen gaan maar ik weet niet goed hoe te handelen? Dat je stress-signalen te laat opmerkt? Dat je uitgeput thuiskomt. En behoefte hebt aan praktische handvatten over hoe je dicht bij jezelf en energiek kan blijven?

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 8
Datum icon 7 okt 2017
Prijs icon € 235 (excl. BTW)
Meer weten

De rechtspositie van onderdanen, vreemdelingen, vluchtelingen en staatlozen

prof. dr. Johan Lammers

Onderdaan, vreemdeling, vluchteling of staatloos: speelt het nog een rol in het tijdperk van de universele rechten van de mens? En zo ja, wat is de rechtspositie per categorie?

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 10
Datum icon 14 okt 2017
Prijs icon € 235 (excl. BTW)
Meer weten

november 2017

Internationale strafrechtelijke jurisdictie en samenwerking

prof. dr. Johan Lammers

Inschrijvingstermijn is gesloten!
In de laatste decennia is het belang van het internationale strafrecht en de daarmee gepaard gaande noodzaak van internationale strafrechtelijke samenwerking sterk toegenomen. Ook in EU-verband hebben zich op dit gebied allerlei ontwikkelingen voorgedaan, zodat naast internationaal strafrecht ook wel van Europees strafrecht wordt gesproken. Niet alleen staten in internationaal verband, maar ook de individuele burger wordt daarmee in toenemende mate geconfronteerd. Ook als tolk of vertaler zult u in uw praktijk met deze ontwikkelingen te maken kunnen krijgen.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 8
Datum icon 4 nov 2017
Prijs icon € 235 (excl. BTW)
Meer weten

Europees strafrecht, een nieuwe realiteit

prof. dr. Johan Lammers

Inschrijvingstermijn is gesloten!
In deze cursus zal in het kort enige aandacht worden besteed aan het strafrecht dat zijn oorsprong vindt in andere Europese rechtsbronnen dan die van de Europese Unie. Daarna wordt voornamelijk ingegaan op het strafrecht zoals dat door de instellingen en de lidstaten van de Europese Unie is ontwikkeld. Die ontwikkeling heeft in de afgelopen twee decennia een grote vlucht genomen. In feite is tussen het internationaal strafrecht en het nationale strafrecht van de EU-lidstaten een nieuwe laag van strafrecht ontstaan, die zijn invloed op de ontwikkeling en toepassing van het straf­recht van de lidstaten in toenemende mate laat voelen.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 10
Datum icon 18 nov 2017
Prijs icon € 235 (excl. BTW)
Meer weten

Basiscursus Burgerlijk procesrecht, een inleidend overzicht

mr. Arie Johan van de Graaf

Het burgerlijk procesrecht regelt hoe materiële rechten van bijv. koper of huurder in een gerechtelijke procedure kunnen worden afgedwongen. Aan de hand van de belangrijkste onderwerpen wordt het verloop van een civiele procedure voor de rechter geschetst.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 9
Datum icon 25 nov 2017
Prijs icon € 235 (excl. BTW)
Meer weten

december 2017

Internationaal recht, een praktisch overzicht

prof. dr. Johan Lammers

De deelnemers worden op een praktische wijze vertrouwd gemaakt met de belangrijkste vraagstukken en ontwikkelingen van het internationaal recht in de afgelopen halve eeuw.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 9
Datum icon 2 dec 2017
Prijs icon € 235 (excl. BTW)
Meer weten

Verdiepingscursus Burgerlijk procesrecht, enkele bijzondere thema’s

mr. Arie Johan van de Graaf

Het burgerlijk procesrecht regelt hoe materiële rechten van bijv. koper of huurder in een gerechtelijke procedure kunnen worden afgedwongen. Er worden een aantal bijzondere onderwerpen behandeld die in een civiele procedure aan de orde kunnen komen.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 10
Datum icon 9 dec 2017
Prijs icon € 235 (excl. BTW)
Meer weten

Discussiemiddag tolken en vertalers Pools

EBTV

EBTV nodigt u hierbij uit voor een discussiemiddag.
Doel: uitwisseling van kennis en ervaringen tussen tolken en vertalers Pools.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 2
Datum icon 16 dec 2017
Prijs icon € 15 (excl. BTW)
Meer weten

januari 2018

(Internationaal) Erfrecht

mr. Mirna A. Kanning

We krijgen er allemaal mee te maken. Met de dood. En wat moet er gebeuren met de nalatenschap van een overledene? Deze cursus geeft een introductie hoe het Nederlands erfrecht werkt en wat de perikelen zijn als er sprake is van internationale facetten.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 8
Datum icon 20 jan 2018
Prijs icon € 235 (excl. BTW)
Meer weten

februari 2018

Internationaal milieurecht

prof. dr. Johan Lammers

De cursus betreft de ontwikkeling, inhoud en reikwijdte van het internationaal milieurecht, en de inspanningen van de internationale gemeenschap ter voorkoming of bestrijding van de genoemde milieuproblemen.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 10
Datum icon 3 feb 2018
Prijs icon € 235 (excl. BTW)
Meer weten

Internationale strafrechtelijke jurisdictie en samenwerking

prof. dr. Johan Lammers

Het belang van het internationale strafrecht is sterk toegenomen, en daarmee de noodzaak van internationale strafrechtelijke samenwerking. Ook in EU-verband (Europees strafrecht). Dit is ook voor de individuele burger van belang (over- en uitleveringen).

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 8
Datum icon 10 feb 2018
Prijs icon € 235 (excl. BTW)
Meer weten

maart 2018

Afstamming, gezag, omgang en kinderbeschermingsmaatregelen

mr.dr. Camiel Aarts en mr. Lisa van der Steen

Bij kinderen kunnen kwesties als afstamming, gezag, vader- en moederschap relevant zijn; bij een echtscheiding ook omgang en hoofdverblijf van kinderen. Bij problemen kunnen onder toezicht plaatsing of uit huis plaatsing voorkomen.
De 20% korting in verband met de maandelijkse actiedagen voor tolken/vertalers (werkweigeringsdagen) is al verwerkt in de prijs.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 8
Datum icon 17 mrt 2018
Prijs icon € 235 (excl. BTW)
Meer weten

Internationale bescherming van de rechten van de mens

prof. dr. Johan Lammers

De rechten van de mens vormden eerst een uitsluitend interne aangelegenheid van staten waarmee andere staten zich niet hadden te bemoeien. Pas na WO-II veranderde dat en werd de bescherming van de rechten van de mens opgenomen in het Handvest van de Verenigde Naties.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 10
Datum icon 24 mrt 2018
Prijs icon € 235 (excl. BTW)
Meer weten

april 2018

Europees strafrecht, een nieuwe realiteit

prof. dr. Johan Lammers

Er wordt ingegaan op het strafrecht zoals dat door de instellingen en de lidstaten van de E.U. is ontwikkeld. Tussen het internationaal strafrecht en het nationale strafrecht van de lidstaten is een nieuwe laag ontstaan, van invloed op het straf­recht van de lidstaten.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 10
Datum icon 14 apr 2018
Prijs icon € 235 (excl. BTW)
Meer weten

mei 2018

Immuniteiten en privileges – wel of geen strafrechtelijke vrijbrief?

prof. dr. Johan Lammers

Inschrijving is gesloten. Kan een ons land bezoekend voormalig staatshoofd of diplomaat strafrechtelijk aansprakelijk worden gehouden voor misdrijven waarbij hij tijdens zijn functie betrokken was? En kan een consulaire medewerker worden aangehouden bij beschuldiging van kindermishandeling?

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 10
Datum icon 26 mei 2018
Prijs icon € 235 (excl. BTW)
Meer weten

juni 2018

Basiscursus Burgerlijk procesrecht, een inleidend overzicht

mr. Arie Johan van de Graaf

Het burgerlijk procesrecht regelt hoe materiële rechten van bijv. koper of huurder in een gerechtelijke procedure kunnen worden afgedwongen. Aan de hand van de belangrijkste onderwerpen wordt het verloop van een civiele procedure voor de rechter geschetst.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 9
Datum icon 2 jun 2018
Prijs icon € 235 (excl. BTW)
Meer weten

De rechtspositie van onderdanen, vreemdelingen, vluchtelingen en staatlozen

prof. dr. Johan Lammers

Onderdaan, vreemdeling, vluchteling of staatloos: speelt het nog een rol in het tijdperk van de universele rechten van de mens? En zo ja, wat is de rechtspositie per categorie?

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 10
Datum icon 9 jun 2018
Prijs icon € 235 (excl. BTW)
Meer weten

Beschermd: De echtscheidingsprocedure

mr. Theo Wijngaard

Een op de drie huwelijken eindigt in een echtscheiding. Niet alleen heeft dit emotionele kanten, maar ook juridische. Je kunt namelijk niet scheiden zonder tussenkomst van een rechter. Hoe verloopt een echtscheidingsprocedure en wat zijn de belangrijkste onderwerpen.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 10
Datum icon 9 jun 2018
Prijs icon (excl. BTW)
Meer weten

Verdiepingscursus Burgerlijk procesrecht, enkele bijzondere thema’s

mr. Arie Johan van de Graaf

Het burgerlijk procesrecht regelt hoe materiële rechten van bijv. koper of huurder in een gerechtelijke procedure kunnen worden afgedwongen. Er worden een aantal bijzondere onderwerpen behandeld die in een civiele procedure aan de orde kunnen komen.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 10
Datum icon 16 jun 2018
Prijs icon € 235 (excl. BTW)
Meer weten

juli 2018

Internationaal recht, een praktisch overzicht

prof. dr. Johan Lammers

De deelnemers worden op een praktische wijze vertrouwd gemaakt met de belangrijkste vraagstukken en ontwikkelingen van het internationaal recht in de afgelopen halve eeuw.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 9
Datum icon 7 jul 2018
Prijs icon € 235 (excl. BTW)
Meer weten

september 2018

Europees strafrecht, een nieuwe realiteit

prof. dr. Johan Lammers

Inschrijvingstermijn is gesloten.
Tussen het internationaal strafrecht en het nationale strafrecht van de EU-lidstaten is een nieuwe laag strafrecht ontstaan, van invloed op het straf­recht van de lidstaten. Dit Europees strafrecht heeft zowel betrekking op harmonisatie van straf(proces)recht als wederzijdse erkenning van vonnissen en beslissingen van justitiële instanties van de lidstaten.
De harmonisatie van het straf(proces)recht betreft o.m. de procedurele rechten van verdachten (recht op vertolking en vertaling, recht op informatie in strafprocedures, recht op toegang tot een advocaat) of de positie van slachtoffers (schadeloosstelling van slachtoffers, rechten, ondersteuning en bescherming van slachtoffers, mensenhandel en seksuele uitbuiting van kinderen). De wederzijdse erkenning van vonnissen en beslissingen van justitiële autoriteiten van lidstaten betreft o.m. bewijsvergaring en het Europees aanhoudingsbevel.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 10
Datum icon 8 sep 2018
Prijs icon € 235 (excl. BTW)
Meer weten

oktober 2018

Locatie icons Utrecht
PE punten icon
Datum icon 6 okt 2018
Prijs icon € Gratis (excl. BTW)
Meer weten

Afstamming, gezag, omgang en kinderbeschermingsmaatregelen

mr.dr. Camiel Aarts en mr. Lisa van der Steen

Bij kinderen kunnen kwesties als afstamming, gezag, vader- en moederschap relevant zijn; bij een echtscheiding ook omgang en hoofdverblijf van kinderen. Bij problemen kunnen onder toezicht plaatsing of uit huis plaatsing voorkomen.
De 20% korting in verband met de maandelijkse actiedagen voor tolken/vertalers (werkweigeringsdagen) is al verwerkt in de prijs.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 8
Datum icon 6 okt 2018
Prijs icon € 235 (excl. BTW)
Meer weten

Analyse van akten en terminologie in het Poolse strafrecht

mr. Janusz Lechowicz

Gerechtelijke akten die gebruikt worden binnen het Poolse strafrecht, worden uitvoerig behandeld. De terminologie krijgt daarbij extra aandacht.
De gevoerde taal is het Pools.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 8
Datum icon 8 okt 2018
Prijs icon € 235 (excl. BTW)
Meer weten

Internationale strafrechtelijke jurisdictie en samenwerking

prof. dr. Johan Lammers

Het belang van het internationale strafrecht is sterk toegenomen, en daarmee de noodzaak van internationale strafrechtelijke samenwerking. Ook in EU-verband (Europees strafrecht). Dit is ook voor de individuele burger van belang (over- en uitleveringen).

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 8
Datum icon 20 okt 2018
Prijs icon € 235 (excl. BTW)
Meer weten

november 2018

(Internationaal) Erfrecht

mr. Mirna A. Kanning

Voor tolken en vertalers die willen weten hoe het Nederlands erfrecht werkt en wat de aandachtspunten zijn als er sprake is van internationale facetten.
Wat moet er gebeuren met de nalatenschap van een overledene? En als deze een buitenlander is die woont in Nederland? Deze cursus geeft een introductie hoe het Nederlands erfrecht werkt en wat de perikelen zijn als er sprake is van internationale facetten.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 8
Datum icon 10 nov 2018
Prijs icon € 235 (excl. BTW)
Meer weten

december 2018

De rechtspositie van onderdanen, vreemdelingen, vluchtelingen en staatlozen

prof. dr. Johan Lammers

Inschrijvingstermijn is gesloten.
Onderdaan, vreemdeling, vluchteling of staatloos: speelt het nog een rol in het tijdperk van de universele rechten van de mens? En zo ja, wat is de rechtspositie per categorie?
(Inter)nationaalrechtelijk bestaan er belangrijke verschillen in rechtspositie tussen onderdanen van een staat enerzijds en vreemdelingen anderzijds. Ook binnen de categorie van de vreemdelingen dient nog een juridisch onderscheid te worden gemaakt tussen de “gewone” vreemdelingen en vreemdelingen die vluchtelingen zijn of staatloos.
Vooral de positie van de vluchtelingen staat door de ontwikkelingen in de afgelopen periode in een sterk toegenomen belangstelling.

Locatie icons Amsterdam
PE punten icon 10
Datum icon 1 dec 2018
Prijs icon € 235 (excl. BTW)
Meer weten

januari 2019

Materieel strafrecht voor tolken en vertalers

mr. Idriss van Straalen

Inschrijvingstermijn is gesloten.
Als tolk/vertaler kunt u betrokken raken bij alle aspecten van een strafzaak en aan elke zijde. Deze cursus behandelt de belangrijkste en meest voorkomende aspecten van het Nederlandse materieel strafrecht: de rechtsmacht van de Nederlandse rechter, de straffen en maatregelen, strafuitsluitingsgronden en daderschap.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 9
Datum icon 26 jan 2019
Prijs icon € 239 (excl. BTW)
Meer weten

februari 2019

Internationale bescherming van de rechten van de mens

prof. dr. Johan Lammers

Inschrijvingstermijn is gesloten.
De rechten van de mens vormden eerst een uitsluitend interne aangelegenheid van staten waarmee andere staten zich niet hadden te bemoeien. Pas na WO-II veranderde dat en werd de bescherming van de rechten van de mens opgenomen in het Handvest van de Verenigde Naties.
Tijdens de cursus zullen de verschillende soorten rechten van de mens, de burger- en politieke rechten, de sociale, economische en culturele rechten, en de collectieve rechten nader worden bezien. Met name hoe vastgelegd in het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, het unieke klachtrecht van individuen wegens schending van deze rechten door staten en de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 10
Datum icon 9 feb 2019
Prijs icon € 239 (excl. BTW)
Meer weten

maart 2019

Basiscursus Burgerlijk procesrecht, een inleidend overzicht

mr. Arie Johan van de Graaf

Het burgerlijk procesrecht regelt hoe materiële rechten van bijv. koper of huurder in een gerechtelijke procedure kunnen worden afgedwongen. Aan de hand van de belangrijkste onderwerpen wordt het verloop van een civiele procedure voor de rechter geschetst.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 9
Datum icon 9 mrt 2019
Prijs icon € 239 (excl. BTW)
Meer weten

Zelfzorg in en na je werk

drs. Eveline Gigengack

Heb jij ook wel eens dat je tijdens je werk denkt: ik laat over mijn grens heen gaan maar ik weet niet goed hoe te handelen? Dat je stress-signalen te laat opmerkt? Dat je uitgeput thuiskomt. En behoefte hebt aan praktische handvatten over hoe je dicht bij jezelf en energiek kan blijven?

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 8
Datum icon 23 mrt 2019
Prijs icon € 239 (excl. BTW)
Meer weten

Verdiepingscursus Burgerlijk procesrecht, enkele bijzondere thema’s

mr. Arie Johan van de Graaf

Het burgerlijk procesrecht regelt hoe materiële rechten van bijv. koper of huurder in een gerechtelijke procedure kunnen worden afgedwongen. Er worden een aantal bijzondere onderwerpen behandeld die in een civiele procedure aan de orde kunnen komen.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 10
Datum icon 30 mrt 2019
Prijs icon € 239 (excl. BTW)
Meer weten

Pools familierecht in procedures en conventies

mr. Marcin Świerżewski

Het Poolse familierecht in gerechtelijke procedures en in internationale conventies waarbij Polen partij is. De gevoerde taal is het Pools.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 8
Datum icon 30 mrt 2019
Prijs icon € 239 (excl. BTW)
Meer weten

april 2019

Internationaal recht, een praktisch overzicht

prof. dr. Johan Lammers

De deelnemers worden op een praktische wijze vertrouwd gemaakt met de belangrijkste vraagstukken en ontwikkelingen van het internationaal recht in de afgelopen halve eeuw.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 9
Datum icon 6 apr 2019
Prijs icon € 239 (excl. BTW)
Meer weten

Afstamming, gezag, omgang en kinderbeschermingsmaatregelen

mr.dr. Camiel Aarts en mr. Lisa van der Steen

De inschrijvingstermijn sluit donderdag 11 april.
Bij kinderen kunnen kwesties als afstamming, gezag, vader- en moederschap relevant zijn; bij een echtscheiding ook omgang en hoofdverblijf van kinderen. Bij problemen kunnen onder toezicht plaatsing of uit huis plaatsing voorkomen.
Voor tolken/vertalers in de jeugdzorg, voor de kinderrechter en Raad voor de Kinderbescherming.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 8
Datum icon 13 apr 2019
Prijs icon € 239 (excl. BTW)
Meer weten

mei 2019

Formeel strafrecht voor tolken en vertalers

mr. Idriss van Straalen

Als tolk/vertaler kunt u betrokken raken bij alle aspecten van een strafzaak en aan elke zijde. Deze cursus behandelt de belangrijkste en meest voorkomende aspecten van het Nederlandse formele strafrecht ofwel strafprocesrecht: bevoegdheden die bij de opsporing en vervolging van strafbare feiten kunnen worden ingezet, procedurele regels die in het strafproces in acht moeten worden genomen, de belangrijkste dwangmiddelen, centrale thema’s en rechtsvragen; ook de mogelijkheden van beroep en de daaruit voortvloeiende procedures worden besproken.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 9
Datum icon 25 mei 2019
Prijs icon € 239 (excl. BTW)
Meer weten

juni 2019

Europees strafrecht, een nieuwe realiteit

prof. dr. Johan Lammers

Er wordt ingegaan op het strafrecht zoals dat door de instellingen en de lidstaten van de E.U. is ontwikkeld. Tussen het internationaal strafrecht en het nationale strafrecht van de lidstaten is een nieuwe laag ontstaan, van invloed op het straf­recht van de lidstaten.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 10
Datum icon 8 jun 2019
Prijs icon € 239 (excl. BTW)
Meer weten

Contractenrecht

mr. Arie Johan van de Graaf

Inschrijvingstermijn sluit donderdagavond 13 juni.

Wanneer is er sprake van een overeenkomst? Wanneer is sprake van een wilsgebrek? Welke rechtsgevolgen heeft het sluiten van een overeenkomst? Hoe zit het met de toepasselijkheid van algemene voorwaarden? Wat kun je als schuldeiser doen als een overeenkomst niet wordt nagekomen? Al deze vragen komen aan bod in de cursus Contractenrecht. In deze cursus wordt aan de hand van de belangrijkste onderwerpen de basis van het Nederlandse contractenrecht geschetst.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 9
Datum icon 15 jun 2019
Prijs icon € 239 (excl. BTW)
Meer weten

september 2019

De rechtspositie van onderdanen, vreemdelingen, vluchtelingen en staatlozen

prof. dr. Johan Lammers

Onderdaan, vreemdeling, vluchteling of staatloos: speelt het nog een rol in het tijdperk van de universele rechten van de mens? En zo ja, wat is de rechtspositie per categorie?
(Inter)nationaalrechtelijk bestaan er belangrijke verschillen in rechtspositie tussen onderdanen van een staat enerzijds en vreemdelingen anderzijds. Ook binnen de categorie van de vreemdelingen dient nog een juridisch onderscheid te worden gemaakt tussen de “gewone” vreemdelingen en vreemdelingen die vluchtelingen zijn of staatloos.
Vooral de positie van de vluchtelingen staat door de ontwikkelingen in de afgelopen periode in een sterk toegenomen belangstelling.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 10
Datum icon 7 sep 2019
Prijs icon € 239 (excl. BTW)
Meer weten

oktober 2019

Immuniteiten en privileges – wel of geen strafrechtelijke vrijbrief?

prof. dr. Johan Lammers

Inschrijving is gesloten. Kan een ons land bezoekend voormalig staatshoofd of diplomaat strafrechtelijk aansprakelijk worden gehouden voor misdrijven waarbij hij tijdens zijn functie betrokken was? En kan een consulaire medewerker worden aangehouden bij beschuldiging van kindermishandeling?

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 10
Datum icon 5 okt 2019
Prijs icon € 239 (excl. BTW)
Meer weten

De echtscheidingsprocedure

mr. Theo Wijngaard

Een op de drie huwelijken eindigt in een echtscheiding. Niet alleen heeft dit emotionele kanten, maar ook juridische. Je kunt namelijk niet scheiden zonder tussenkomst van een rechter. Hoe verloopt een echtscheidingsprocedure en wat zijn de belangrijkste onderwerpen.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 10
Datum icon 12 okt 2019
Prijs icon € 239 (excl. BTW)
Meer weten

Workshop Tolken en vertalen Pools in strafzaken

drs. Mirka Chojecki-Nuckowska

Tijdens de workshop worden praktische aspecten van vertalingen en het tolken in strafzaken vanuit het Nederlands naar het Pools nader bekeken en wordt er aandacht besteed aan het correcte gebruik van de Poolse taal. Aan de hand van teksten en oefeningen wordt bekeken hoe taal en inhoudelijke valkuilen kunnen worden vermeden of opgelost. Deze studiedag helpt de deelnemer vertrouwder te maken met de ingewikkelde juridische taal in strafzaken.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 10
Datum icon 19 okt 2019
Prijs icon € 239 (excl. BTW)
Meer weten

november 2019

Internationale strafrechtelijke jurisdictie en samenwerking

prof. dr. Johan Lammers

Inschrijvingstermijn is gesloten.
Het belang van het internationale strafrecht is sterk toegenomen, en daarmee de noodzaak van internationale strafrechtelijke samenwerking. Ook in EU-verband (Europees strafrecht). Dit raakt ook de individuele burger (over- en uitleveringen, overdracht en overname van strafvervolging).

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 8
Datum icon 2 nov 2019
Prijs icon € 239 (excl. BTW)
Meer weten

Afstamming, gezag, omgang en kinderbeschermingsmaatregelen

mr.dr. Camiel Aarts en mr. Lisa van der Steen

Kinderen worden geboren zowel binnen als buiten een huwelijks verband. Niet alleen in geval van echtscheiding, maar ook in geval van een huwelijk of een buitenhuwelijkse relatie zijn kwesties als gezag, omgang, hoofdverblijf van kinderen relevant. Als een kind in zijn opvoeding en verzorging bedreigd wordt, dan kan een kind onder toezicht worden geplaatst of zelfs uit huis worden geplaatst.
Deze cursus geeft een introductie in kwesties als (beëindiging van het) gezag, omgangsregeling, (wijziging van het) hoofdverblijf en wat er komt kijken bij een ondertoezichtstelling (OTS) of uithuisplaatsing (UHP) van kinderen.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 8
Datum icon 16 nov 2019
Prijs icon € 239 (excl. BTW)
Meer weten

Materieel strafrecht voor tolken en vertalers

mr. Idriss van Straalen

Als tolk/vertaler kunt u betrokken raken bij alle aspecten van een strafzaak en aan elke zijde. Deze cursus behandelt de belangrijkste en meest voorkomende aspecten van het Nederlandse materieel strafrecht: de rechtsmacht van de Nederlandse rechter, de straffen en maatregelen, strafuitsluitingsgronden en daderschap.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 9
Datum icon 30 nov 2019
Prijs icon € 239 (excl. BTW)
Meer weten

januari 2020

De positie van het Poolse kind in het Nederlandse recht

mr. Agata Janucik en mr. Małgorzata Wieggers-Kopczyńska

De verschillen tussen Nederland en Polen op het gebied van de rechten en plichten van de ouders jegens kinderen; wat is de rol van de Staat, Kinderombudsman en diverse instituties voor de rechten van minderjarigen. De gevoerde taal is het Pools.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 8
Datum icon 18 jan 2020
Prijs icon € 239 (excl. BTW)
Meer weten

Formeel strafrecht voor tolken en vertalers

mr. Idriss van Straalen

Inschrijvingstermijn sluit donderdagmorgen 23 januari 2020.
Als tolk/vertaler kunt u betrokken raken bij alle aspecten van een strafzaak en aan elke zijde. Deze cursus behandelt de belangrijkste en meest voorkomende aspecten van het Nederlandse formele strafrecht ofwel strafprocesrecht: bevoegdheden die bij de opsporing en vervolging van strafbare feiten kunnen worden ingezet, procedurele regels die in het strafproces in acht moeten worden genomen, de belangrijkste dwangmiddelen, centrale thema’s en rechtsvragen; ook de mogelijkheden van beroep en de daaruit voortvloeiende procedures worden besproken.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 9
Datum icon 25 jan 2020
Prijs icon € 244 (excl. BTW)
Meer weten

februari 2020

(Internationaal) Erfrecht

mr. Mirna A. Kanning

We krijgen er allemaal mee te maken. Met de dood. En wat moet er gebeuren met de nalatenschap van een overledene? Deze cursus geeft een introductie hoe het Nederlands erfrecht werkt en wat de perikelen zijn als er sprake is van internationale facetten.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 8
Datum icon 8 feb 2020
Prijs icon € 239 (excl. BTW)
Meer weten

juni 2020

De rechtspositie van onderdanen, vreemdelingen, vluchtelingen en staatlozen

prof. dr. Johan Lammers

Onderdaan, vreemdeling, vluchteling of staatloos: speelt het nog een rol in het tijdperk van de universele rechten van de mens? En zo ja, wat is de rechtspositie per categorie?

Locatie icons Amsterdam
PE punten icon 10
Datum icon 6 jun 2020
Prijs icon € 244 (excl. BTW)
Meer weten

Contractenrecht (webinarserie)

mr. Arie Johan van de Graaf

Wanneer is er sprake van een overeenkomst? Wanneer is sprake van een wilsgebrek? Welke rechtsgevolgen heeft het sluiten van een overeenkomst? Hoe zit het met de toepasselijkheid van algemene voorwaarden? Wat kun je als schuldeiser doen als een overeenkomst niet wordt nagekomen? Al deze vragen komen aan bod in de webinarserie Contractenrecht. In deze cursus wordt aan de hand van de belangrijkste onderwerpen de basis van het Nederlandse contractenrecht geschetst.

Locatie icons Webinar
PE punten icon 9
Datum icon 9 jun 2020
Prijs icon € 224 (excl. BTW)
Meer weten

Arbeidsrecht, ontslag en de zieke werknemer

mr.dr. Camiel Aarts & mr. Lisa van der Steen

Een klein miljoen mensen uit het buitenland verrichten in Nederland betaalde werkzaamheden en hebben daarbij te maken met het arbeidsrecht. Als tolk/vertaler krijg je dan te maken met onderwerpen als arbeidsovereenkomsten, proefperioden, aansprakelijkheden en ontslagverbod bij ziekte bij arbeidsovereenkomsten. Deze en andere aspecten rondom het arbeidsrecht worden tijdens deze studiedag uitgebreid behandeld.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 8
Datum icon 20 jun 2020
Prijs icon € 239 (excl. BTW)
Meer weten

september 2020

Pools familierecht in procedures en conventies

mr. Marcin Świerżewski

Het Poolse familierecht in gerechtelijke procedures en in internationale conventies waarbij Polen partij is. De gevoerde taal is het Pools.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 8
Datum icon 4 sep 2020
Prijs icon € 244 (excl. BTW)
Meer weten

Pools erfrecht

mr. Marcin Świerżewski

Spadek to prawa i obowiązki zmarłego przechodzące na wybrane osoby. Przepisy określają kolejność dziedziczenia. Powołanie do spadku wynika z ustawy lub testamentu. Osoba niegodna nie dziedziczy. Osobom pominiętym przysługuje zachowek. Spadkobiercą może być gmina lub Skarb Państwa.
Postępowanie spadkowe toczy się przed sądem lub notariuszem. Wszczynane jest na wniosek.
De gevoerde taal is het Pools.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 8
Datum icon 5 sep 2020
Prijs icon € 244 (excl. BTW)
Meer weten

oktober 2020

De echtscheidingsprocedure

mr. Theo Wijngaard

Een op de drie huwelijken eindigt in een echtscheiding. Niet alleen heeft dit emotionele kanten, maar ook juridische. Je kunt namelijk niet scheiden zonder tussenkomst van een rechter. Hoe verloopt een echtscheidingsprocedure en wat zijn de belangrijkste onderwerpen.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 10
Datum icon 3 okt 2020
Prijs icon € 244 (excl. BTW)
Meer weten

Internationaal recht, een praktisch overzicht

prof. dr. Johan Lammers

De deelnemers worden op een praktische wijze vertrouwd gemaakt met de belangrijkste vraagstukken en ontwikkelingen van het internationaal recht in de afgelopen halve eeuw.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 9
Datum icon 17 okt 2020
Prijs icon € 244 (excl. BTW)
Meer weten

Afstamming, gezag, omgang en kinderbeschermingsmaatregelen

mr.dr. Camiel Aarts en mr. Lisa van der Steen

Uitverkocht; deze studiedag wordt voorjaar 2021 herhaald.
Kinderen worden geboren zowel binnen als buiten een huwelijks verband. Niet alleen in geval van echtscheiding, maar ook in geval van een huwelijk of een buitenhuwelijkse relatie zijn kwesties als gezag, omgang, hoofdverblijf van kinderen relevant. Als een kind in zijn opvoeding en verzorging bedreigd wordt, dan kan een kind onder toezicht worden geplaatst of zelfs uit huis worden geplaatst.
Deze cursus geeft een introductie in kwesties als (beëindiging van het) gezag, omgangsregeling, (wijziging van het) hoofdverblijf en wat er komt kijken bij een ondertoezichtstelling (OTS) of uithuisplaatsing (UHP) van kinderen.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 8
Datum icon 17 okt 2020
Prijs icon € 239 (excl. BTW)
Meer weten

Materieel strafrecht voor tolken en vertalers

mr. Idriss van Straalen

Als tolk/vertaler kunt u betrokken raken bij alle aspecten van een strafzaak en aan elke zijde. Deze cursus behandelt de belangrijkste en meest voorkomende aspecten van het Nederlandse materieel strafrecht.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 9
Datum icon 24 okt 2020
Prijs icon € 244 (excl. BTW)
Meer weten

Basiscursus Burgerlijk procesrecht, een inleidend overzicht

mr. Arie Johan van de Graaf

Inschrijvingstermijn is gesloten; herhaling najaar 2021.
Kenmerkend voor het burgerlijk (civiel) recht is dat betrokkenen zelf het recht moeten activeren. Welke zaken en op welke wijze wordt in deze studiedag behandeld.
Het burgerlijk procesrecht regelt namelijk hoe materiële rechten van bijv. koper of huurder in een gerechtelijke procedure kunnen worden afgedwongen. Aan de hand van de belangrijkste onderwerpen wordt het verloop van een civiele procedure voor de rechter geschetst.
De studiedag is aangepast aan laatste ontwikkelingen: zo gaat de voorgenomen digitalisering van het procesrecht niet door, maar is wel een aantal begrippen gewijzigd.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 9
Datum icon 31 okt 2020
Prijs icon € 244 (excl. BTW)
Meer weten

november 2020

Termen uit -Gerechtstolken in strafzaken- verklaard in de Poolse juridische taal, deel B (Webinarserie)

mr. Janusz Lechowicz

Webinary. Analiza terminów z zakresu języka prawniczego znajdujących się w słowniku 'Gerechtstolken in strafzaken'. Kurs obejmuje terminologię z zakresu prawa karnego procesowego oraz terminologię z zakresu nauki o karze.

Locatie icons Webinar
PE punten icon 9
Datum icon 16 nov 2020
Prijs icon € 239 (excl. BTW)
Meer weten

Verdiepingscursus Burgerlijk procesrecht, enkele bijzondere thema’s

mr. Arie Johan van de Graaf

Het burgerlijk procesrecht regelt hoe materiële rechten van bijv. koper of huurder in een gerechtelijke procedure kunnen worden afgedwongen. Er worden een aantal bijzondere onderwerpen behandeld die in een civiele procedure aan de orde kunnen komen.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 10
Datum icon 21 nov 2020
Prijs icon € 244 (excl. BTW)
Meer weten

Formeel strafrecht voor tolken en vertalers

mr. Idriss van Straalen

Als tolk/vertaler kunt u betrokken raken bij alle aspecten van een strafzaak en aan elke zijde. Deze cursus behandelt de belangrijkste en meest voorkomende aspecten van het Nederlandse formele strafrecht ofwel strafprocesrecht: bevoegdheden die bij de opsporing en vervolging van strafbare feiten kunnen worden ingezet, procedurele regels die in het strafproces in acht moeten worden genomen, de belangrijkste dwangmiddelen, centrale thema’s en rechtsvragen; ook de mogelijkheden van beroep en de daaruit voortvloeiende procedures worden besproken.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 9
Datum icon 28 nov 2020
Prijs icon € 244 (excl. BTW)
Meer weten

december 2020

Internationale bescherming van de rechten van de mens

prof. dr. Johan Lammers

De rechten van de mens vormden eerst een uitsluitend interne aangelegenheid van staten waarmee andere staten zich niet hadden te bemoeien. Pas na WO-II veranderde dat en werd de bescherming van de rechten van de mens opgenomen in het Handvest van de Verenigde Naties.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 10
Datum icon 12 dec 2020
Prijs icon € 244 (excl. BTW)
Meer weten

januari 2021

Termen uit -Gerechtstolken in strafzaken- verklaard in de Poolse juridische taal, deel A (Webinarserie)

mr. Janusz Lechowicz

Webinary. Analiza terminów z zakresu języka prawniczego znajdujących się w słowniku 'Gerechtstolken in strafzaken'. Kurs obejmuje terminologię z zakresu prawa karnego materialnego.

Locatie icons Webinar
PE punten icon 9
Datum icon 11 jan 2021
Prijs icon € 239 (excl. BTW)
Meer weten

april 2021

Contractenrecht

mr. Arie Johan van de Graaf

Wanneer is er sprake van een overeenkomst en wanneer van een wilsgebrek? Welke rechtsgevolgen heeft het sluiten van een overeenkomst? Hoe zit het met de toepasselijkheid van algemene voorwaarden? Wat kun je als schuldeiser doen als een overeenkomst niet wordt nagekomen?

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 9
Datum icon 10 apr 2021
Prijs icon € 244 (excl. BTW)
Meer weten

Arbeidsrecht, ontslag en de zieke werknemer

mr.dr. Camiel Aarts & mr. Lisa van der Steen

Een klein miljoen mensen uit het buitenland verrichten in Nederland betaalde werkzaamheden en hebben daarbij te maken met het arbeidsrecht. Als tolk/vertaler krijg je dan te maken met onderwerpen als arbeidsovereenkomsten, proefperioden, aansprakelijkheden en ontslagverbod bij ziekte bij arbeidsovereenkomsten. Deze en andere aspecten rondom het arbeidsrecht worden tijdens deze studiedag uitgebreid behandeld.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 8
Datum icon 17 apr 2021
Prijs icon € 244 (excl. BTW)
Meer weten

Europees strafrecht, een nieuwe realiteit

prof. dr. Johan Lammers

Deze studiedag is uitverkocht.
Er wordt ingegaan op het strafrecht zoals dat door de instellingen en de lidstaten van de E.U. is ontwikkeld. Tussen het internationaal strafrecht en het nationale strafrecht van de lidstaten is een nieuwe laag ontstaan, van invloed op het straf­recht van de lidstaten.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 10
Datum icon 24 apr 2021
Prijs icon € 244 (excl. BTW)
Meer weten

mei 2021

Afstamming, gezag, omgang en kinderbeschermingsmaatregelen

mr.dr. Camiel Aarts en mr. Lisa van der Steen

Kinderen worden geboren zowel binnen als buiten een huwelijks verband. Niet alleen in geval van echtscheiding, maar ook in geval van een huwelijk of een buitenhuwelijkse relatie zijn kwesties als gezag, omgang, hoofdverblijf van kinderen relevant. Als een kind in zijn opvoeding en verzorging bedreigd wordt, dan kan een kind onder toezicht worden geplaatst of zelfs uit huis worden geplaatst.
Deze cursus geeft een introductie in kwesties als (beëindiging van het) gezag, omgangsregeling, (wijziging van het) hoofdverblijf en wat er komt kijken bij een ondertoezichtstelling (OTS) of uithuisplaatsing (UHP) van kinderen.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 8
Datum icon 15 mei 2021
Prijs icon € 249 (excl. BTW)
Meer weten

Materieel strafrecht voor tolken en vertalers

mr. Idriss van Straalen

Inschrijving is gesloten.
Als tolk/vertaler kunt u betrokken raken bij alle aspecten van een strafzaak en aan elke zijde. Deze cursus behandelt de belangrijkste en meest voorkomende aspecten van het Nederlandse materieel strafrecht: de rechtsmacht van de Nederlandse rechter, de straffen en maatregelen, strafuitsluitingsgronden en daderschap.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 9
Datum icon 29 mei 2021
Prijs icon € 244 (excl. BTW)
Meer weten

juni 2021

De forensisch psycholoog in het (straf)procesrecht

drs. Bożena Bersztolc

Webinar: Na zajęciach ze specjalistą psychologiem sądowym zapoznają się państwo ze specyfiką opiniowania psychologicznego w Sądzie zarówno w procedurze cywilnej jak i karnej, a także specyfiką opiniowania w sprawach z udziałem małoletnich.

Locatie icons Webinar
PE punten icon 9,5
Datum icon 5 jun 2021
Prijs icon € 229 (excl. BTW)
Meer weten

De rechtspositie van onderdanen, vreemdelingen, vluchtelingen en staatlozen

prof. dr. Johan Lammers

Deze studiedag is uitverkocht.
Onderdaan, vreemdeling, vluchteling of staatloos: speelt het nog een rol in het tijdperk van de universele rechten van de mens? En zo ja, wat is de rechtspositie per categorie?

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 10
Datum icon 12 jun 2021
Prijs icon € 244 (excl. BTW)
Meer weten

Formeel strafrecht voor tolken en vertalers

mr. Idriss van Straalen

Als tolk/vertaler kunt u betrokken raken bij alle aspecten van een strafzaak en aan elke zijde. Deze cursus behandelt de belangrijkste en meest voorkomende aspecten van het Nederlandse formele strafrecht ofwel strafprocesrecht: bevoegdheden die bij de opsporing en vervolging van strafbare feiten kunnen worden ingezet, procedurele regels die in het strafproces in acht moeten worden genomen, de belangrijkste dwangmiddelen, centrale thema’s en rechtsvragen; ook de mogelijkheden van beroep en de daaruit voortvloeiende procedures worden besproken.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 9
Datum icon 19 jun 2021
Prijs icon € 244 (excl. BTW)
Meer weten

De echtscheidingsprocedure

mr. Theo Wijngaard

Deze studiedag is uitverkocht.
Een op de drie huwelijken eindigt in een echtscheiding. Niet alleen heeft dit emotionele kanten, maar ook juridische. Je kunt namelijk niet scheiden zonder tussenkomst van een rechter. Hoe verloopt een echtscheidingsprocedure en wat zijn de belangrijkste onderwerpen.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 10
Datum icon 26 jun 2021
Prijs icon € 244 (excl. BTW)
Meer weten

juli 2021

Forensische diagnostiek in gezins- en voogdijzaken

drs. Bożena Bersztolc

Webinar: Zapoznanie uczestników z wybranymi z zagadnieniami z zakresu opiniowania sądowo - psychologicznego w sprawach rodzinnych, opiekuńczych, uprowadzenia za granicę, informacjami z zakresu psychologii rozwojowej dziecka, specyfiką opiniowania dzieci.

Locatie icons Webinar
PE punten icon 9
Datum icon 3 jul 2021
Prijs icon € 229 (excl. BTW)
Meer weten

september 2021

Internationaal recht, een praktisch overzicht

prof. dr. Johan Lammers

De deelnemers worden op een praktische wijze vertrouwd gemaakt met de belangrijkste vraagstukken en ontwikkelingen van het internationaal recht in de afgelopen halve eeuw.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 9
Datum icon 18 sep 2021
Prijs icon € 244 (excl. BTW)
Meer weten

Diagnostiek en behandeling van psychische problemen I

drs. Rob van Grunsven

Inschrijvingstermijn is gesloten.
Tolken en vertalers kunnen in hun werk te maken krijgen met mensen met psychische problemen, die doorgaans in behandeling zijn bij de GGZ. Deze studiedag gaat over het vaststellen en behandelen van psychische problemen, met bijzondere aandacht voor de volgende onderwerpen: wat zijn psychische problemen, angst- en stemmingsstoornissen, psychodiagnostiek.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 8
Datum icon 25 sep 2021
Prijs icon € 244 (excl. BTW)
Meer weten

oktober 2021

Basiscursus Burgerlijk procesrecht, een inleidend overzicht

mr. Arie Johan van de Graaf

Kenmerkend voor het burgerlijk (civiel) recht is dat betrokkenen zelf het recht moeten activeren. Welke zaken en op welke wijze wordt in deze studiedag behandeld.
Het burgerlijk procesrecht regelt namelijk hoe materiële rechten van bijv. koper of huurder in een gerechtelijke procedure kunnen worden afgedwongen. Aan de hand van de belangrijkste onderwerpen wordt het verloop van een civiele procedure voor de rechter geschetst.
De studiedag is aangepast aan laatste ontwikkelingen: zo gaat de voorgenomen digitalisering van het procesrecht niet door, maar is wel een aantal begrippen gewijzigd.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 9
Datum icon 2 okt 2021
Prijs icon € 244 (excl. BTW)
Meer weten

Workshop Tolken en vertalen Pools in strafzaken

drs. Mirka Chojecki-Nuckowska

Tijdens de workshop worden praktische aspecten van vertalingen en het tolken in strafzaken vanuit het Nederlands naar het Pools nader bekeken en wordt er aandacht besteed aan het correcte gebruik van de Poolse taal.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 10
Datum icon 9 okt 2021
Prijs icon € 244 (excl. BTW)
Meer weten

Diagnostiek en behandeling van psychische problemen II

drs. Rob van Grunsven

Inschrijving is gesloten.
Tolken en vertalers kunnen in hun werk te maken krijgen met mensen met psychische problemen, die doorgaans in behandeling zijn bij de GGZ. Deze studiedag gaat over het vaststellen en behandelen van psychische problemen, met bijzondere aandacht voor de volgende onderwerpen: wat zijn psychische problemen, ontwikkelingsstoornissen (zoals autisme en ADHD) en persoonlijkheidsproblematiek, psychodiagnostiek.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 8,5
Datum icon 16 okt 2021
Prijs icon € 244 (excl. BTW)
Meer weten

Studiedag Wet Verplichte GGZ

mr.dr. Camiel Aarts & mr. Kelly van Heumen

Verwarde, zieke of mensen met een psychische stoornis kunnen soms tegen hun wil worden opgenomen en behandeld. In de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WVGGZ) zijn regels opgenomen voor het verlenen van verplichte zorg aan personen met een psychische stoornis die ernstig nadeel voor zichzelf en voor anderen veroorzaken. De Wet Zorg en Dwang (WZD) regelt dat aan cliënten met een indicatie voor langdurige zorg ook onvrijwillig zorg verleend kan worden. Onder de Wet Forensische Zorg (WFZ) valt de zorg als gevolg van een (voorwaardelijke) straf of maatregel.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 8
Datum icon 23 okt 2021
Prijs icon € 249 (excl. BTW)
Meer weten

november 2021

Verdiepingscursus Burgerlijk procesrecht, enkele bijzondere thema’s

mr. Arie Johan van de Graaf

Het burgerlijk procesrecht regelt hoe materiële rechten van bijv. koper of huurder in een gerechtelijke procedure kunnen worden afgedwongen. Er worden een aantal bijzondere onderwerpen behandeld die in een civiele procedure aan de orde kunnen komen.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 10
Datum icon 6 nov 2021
Prijs icon € 254 (excl. BTW)
Meer weten

Webinar Jeugdrecht en kinderbeschermingsmaatregelen

mr.dr. Camiel Aarts en mr. Lisa van der Steen

Inschrijvingstermijn is gesloten.
Kinderen kunnen al op vroege leeftijd te maken krijgen met het recht. Bijvoorbeeld als er sprake is van een ondertoezichtstelling of een uithuisplaatsing. Soms worden kinderen ook verdacht van een strafbaar feit. De impact op kinderen in deze situaties is groot. Daarnaast is jeugdrecht actueel: kinderen in een vechtscheiding, kindermishandeling maar ook jeugdcriminaliteit op straat. Deze onderwerpen halen bijna wekelijks de media.

Locatie icons Webinar
PE punten icon 3,5
Datum icon 13 nov 2021
Prijs icon € 105 (excl. BTW)
Meer weten

Internationale bescherming van de rechten van de mens

prof. dr. Johan Lammers

Deze studiedag is volgeboekt.
De rechten van de mens vormden eerst een uitsluitend interne aangelegenheid van staten waarmee andere staten zich niet hadden te bemoeien. Pas na WO-II veranderde dat en werd de bescherming van de rechten van de mens opgenomen in het Handvest van de Verenigde Naties.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 10
Datum icon 20 nov 2021
Prijs icon € 244 (excl. BTW)
Meer weten

Arbeidsrecht, ontslag en de zieke werknemer

mr.dr. Camiel Aarts & mr. Lisa van der Steen

Een klein miljoen mensen uit het buitenland verrichten in Nederland betaalde werkzaamheden en hebben daarbij te maken met het arbeidsrecht. Als tolk/vertaler krijg je dan te maken met onderwerpen als arbeidsovereenkomsten, proefperioden, aansprakelijkheden en ontslagverbod bij ziekte bij arbeidsovereenkomsten. Deze en andere aspecten rondom het arbeidsrecht worden tijdens deze studiedag uitgebreid behandeld.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 8
Datum icon 27 nov 2021
Prijs icon € 249 (excl. BTW)
Meer weten

december 2021

Familierecht: afstamming, gezag en omgang

mr.dr. Camiel Aarts en mr. Lisa van der Steen

Bij kinderen kunnen kwesties als afstamming, gezag, vader- en moederschap relevant zijn; bij een echtscheiding ook omgang en hoofdverblijf van kinderen. Bij problemen kunnen onder toezicht plaatsing of uit huis plaatsing voorkomen.
De 20% korting in verband met de maandelijkse actiedagen voor tolken/vertalers (werkweigeringsdagen) is al verwerkt in de prijs.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 8
Datum icon 1 dec 2021
Prijs icon € 244 (excl. BTW)
Meer weten

Internationale strafrechtelijke jurisdictie en samenwerking

prof. dr. Johan Lammers

De inschrijvingstermijn  is gesloten.
Het belang van het internationale strafrecht is sterk toegenomen, en daarmee de noodzaak van internationale strafrechtelijke samenwerking. Ook in EU-verband (Europees strafrecht). Dit raakt ook de individuele burger (over- en uitleveringen, overdracht en overname van strafvervolging).

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 8
Datum icon 4 dec 2021
Prijs icon € 244 (excl. BTW)
Meer weten

(Internationaal) Erfrecht

mr. Mirna A. Kanning

We krijgen er allemaal mee te maken. Met de dood. En wat moet er gebeuren met de nalatenschap van een overledene? Deze cursus geeft een introductie hoe het Nederlands erfrecht werkt en wat de perikelen zijn als er sprake is van internationale facetten.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 8
Datum icon 11 dec 2021
Prijs icon € 244 (excl. BTW)
Meer weten

januari 2022

De rechtspositie van onderdanen, vreemdelingen, vluchtelingen en staatlozen

prof. dr. Johan Lammers

Onderdaan, vreemdeling, vluchteling of staatloos: speelt het nog een rol in het tijdperk van de universele rechten van de mens? En zo ja, wat is de rechtspositie per categorie?
(Inter)nationaalrechtelijk blijven er nog steeds belangrijke verschillen in rechtspositie bestaan tussen onderdanen van een staat enerzijds en vreemdelingen anderzijds.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 10
Datum icon 29 jan 2022
Prijs icon € 249 (excl. BTW)
Meer weten

februari 2022

Materieel strafrecht voor tolken en vertalers

mr. Idriss van Straalen

Als tolk/vertaler kunt u betrokken raken bij alle aspecten van een strafzaak en aan elke zijde. Deze cursus behandelt de belangrijkste en meest voorkomende aspecten van het Nederlandse materieel strafrecht: de rechtsmacht van de Nederlandse rechter, de straffen en maatregelen, strafuitsluitingsgronden en daderschap.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 9
Datum icon 5 feb 2022
Prijs icon € 249 (excl. BTW)
Meer weten

maart 2022

Formeel strafrecht voor tolken en vertalers

mr. Idriss van Straalen

Als tolk/vertaler kunt u betrokken raken bij alle aspecten van een strafzaak en aan elke zijde. Deze cursus behandelt de belangrijkste en meest voorkomende aspecten van het Nederlandse formele strafrecht ofwel strafprocesrecht: bevoegdheden die bij de opsporing en vervolging van strafbare feiten kunnen worden ingezet, procedurele regels die in het strafproces in acht moeten worden genomen, de belangrijkste dwangmiddelen, centrale thema’s en rechtsvragen; ook de mogelijkheden van beroep en de daaruit voortvloeiende procedures worden besproken.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 9
Datum icon 12 mrt 2022
Prijs icon € 249 (excl. BTW)
Meer weten

Europees strafrecht, een nieuwe realiteit

prof. dr. Johan Lammers

Deze studiedag is volgeboekt.
Er wordt ingegaan op het strafrecht zoals dat door de instellingen en de lidstaten van de E.U. is ontwikkeld. Tussen het internationaal strafrecht en het nationale strafrecht van de lidstaten is een nieuwe laag ontstaan, van invloed op het straf­recht van de lidstaten.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 10
Datum icon 26 mrt 2022
Prijs icon € 249 (excl. BTW)
Meer weten

april 2022

Familierecht: afstamming, gezag en omgang

mr.dr. Camiel Aarts en mr. Lisa van der Steen

Bij kinderen kunnen kwesties als afstamming, rechtsgevolgen, gezag, vader- en moederschap relevant zijn; bij een echtscheiding ook omgang en hoofdverblijf van kinderen.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 9
Datum icon 9 apr 2022
Prijs icon € 259 (excl. BTW)
Meer weten

Contractenrecht

mr. Arie Johan van de Graaf

Wanneer is er sprake van een overeenkomst en wanneer van een wilsgebrek? Welke rechtsgevolgen heeft het sluiten van een overeenkomst? Hoe zit het met de toepasselijkheid van algemene voorwaarden? Wat kun je als schuldeiser doen als een overeenkomst niet wordt nagekomen?

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 9
Datum icon 23 apr 2022
Prijs icon € 249 (excl. BTW)
Meer weten

mei 2022

Diagnostiek en behandeling van psychose

drs. Rob van Grunsven

Een introductie in diagnostiek en behandeling van psychose, in het bijzonder cognitieve gedragstherapie (CGT) bij volwassenen die hinder ondervinden van stemmen horen, overmatige achterdocht en andere bijzondere en ongewone belevingen. Ook wordt er een vergezicht geboden op een toekomstige innovatieve multimodale aanpak van paranoia. Met aandacht voor de gebruikte terminologie.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 8
Datum icon 14 mei 2022
Prijs icon € 249 (excl. BTW)
Meer weten

juni 2022

Diagnoza psychologiczna – od normy po zaburzenia

drs. Bożena Bersztolc

Nieuwe studiedag. Webinar.
Diagnozowanie procesów psychicznego funkcjonowania. Terminologia z psychologii człowieka prawidłowo funkcjonującego, ale też z obszaru zaburzeń psychologicznych. Zaburzenia emocji, osobowości, zaburzenia psychiczne, zaburzenia nastroju, lękowe, dysocjacyjne, zaburzenia jedzenia, uzależnienia, także uzależnienia behawioralne. ADHD, PTSD, Zespół Aspergera. Okresy rozwojowe człowieka od dzieciństwa, przez wiek adolescencji do wieku dorosłego. Pomoc psychologiczna, terapia, poradnictwo.

Locatie icons Webinar
PE punten icon 9
Datum icon 11 jun 2022
Prijs icon € 229 (excl. BTW)
Meer weten

Huurrecht voor tolken en vertalers

mr. Harm van den Boogaard en mr. Inge van Pelt

Het huurrecht is een dynamisch rechtsgebied. Huurders en verhuurders kunnen op meerdere manieren met elkaar in geschil raken. De belangen, zeker bij de huurder, zijn groot. Ontbinding wegens huurachterstand, opzegging op grond van dringend eigen gebruik of een vordering tot huurvermindering vanwege een gebrek aan de woning zijn enkele van de veel voorkomende procedures.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 7
Datum icon 18 jun 2022
Prijs icon € 249 (excl. BTW)
Meer weten

Studiedag Wet Verplichte GGZ

mr.dr. Camiel Aarts & mr. Kelly van Heumen

Verwarde, zieke of mensen met een psychische stoornis kunnen soms tegen hun wil worden opgenomen en behandeld. In de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WVGGZ) zijn regels opgenomen voor het verlenen van verplichte zorg aan personen met een psychische stoornis die ernstig nadeel voor zichzelf en voor anderen veroorzaken. De Wet Zorg en Dwang (WZD) regelt dat aan cliënten met een indicatie voor langdurige zorg ook onvrijwillig zorg verleend kan worden. Onder de Wet Forensische Zorg (WFZ) valt de zorg als gevolg van een (voorwaardelijke) straf of maatregel.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 8
Datum icon 25 jun 2022
Prijs icon € 249 (excl. BTW)
Meer weten

Biegły psycholog w postępowaniu sądowym karnym i cywilnym

drs. Bożena Bersztolc

Webinar.
Na zajęciach ze specjalistą psychologiem sądowym zapoznają się państwo ze specyfiką opiniowania psychologicznego w Sądzie zarówno w procedurze cywilnej jak i karnej, a także specyfiką opiniowania w sprawach z udziałem małoletnich.

Locatie icons Webinar
PE punten icon 9,5
Datum icon 25 jun 2022
Prijs icon € 229 (excl. BTW)
Meer weten

september 2022

Internationaal recht, een praktisch overzicht

prof. dr. Johan Lammers

De deelnemers worden op een praktische wijze vertrouwd gemaakt met de belangrijkste vraagstukken en ontwikkelingen van het internationaal recht in de afgelopen halve eeuw.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 9
Datum icon 17 sep 2022
Prijs icon € 249 – 259 (excl. BTW)
Meer weten

Diagnostiek en behandeling van psychische problemen I

drs. Rob van Grunsven

Tolken en vertalers kunnen in hun werk te maken krijgen met mensen met psychische problemen, die doorgaans in behandeling zijn bij de GGZ. Deze studiedag gaat over het vaststellen en behandelen van psychische problemen, met bijzondere aandacht voor de volgende onderwerpen: wat zijn psychische problemen, angst- en stemmingsstoornissen, psychodiagnostiek.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 8
Datum icon 24 sep 2022
Prijs icon € 249 (excl. BTW)
Meer weten

oktober 2022

Basiscursus Burgerlijk procesrecht, een inleidend overzicht

mr. Arie Johan van de Graaf

Kenmerkend voor het burgerlijk (civiel) recht is dat betrokkenen zelf het recht moeten activeren. Welke zaken en op welke wijze wordt in deze studiedag behandeld.
Het burgerlijk procesrecht regelt namelijk hoe materiële rechten van bijv. koper of huurder in een gerechtelijke procedure kunnen worden afgedwongen. Aan de hand van de belangrijkste onderwerpen wordt het verloop van een civiele procedure voor de rechter geschetst.
De studiedag is aangepast aan laatste ontwikkelingen: zo gaat de voorgenomen digitalisering van het procesrecht niet door, maar is wel een aantal begrippen gewijzigd.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 9
Datum icon 1 okt 2022
Prijs icon € 249 (excl. BTW)
Meer weten

Arbeidsrecht, ontslag en de zieke werknemer

mr.dr. Camiel Aarts & mr. Lisa van der Steen

Een klein miljoen mensen uit het buitenland verrichten in Nederland betaalde werkzaamheden en hebben daarbij te maken met het arbeidsrecht. Als tolk/vertaler krijg je dan te maken met onderwerpen als arbeidsovereenkomsten, proefperioden, aansprakelijkheden en ontslagverbod bij ziekte bij arbeidsovereenkomsten. Deze en andere aspecten rondom het arbeidsrecht worden tijdens deze studiedag uitgebreid behandeld.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 8
Datum icon 8 okt 2022
Prijs icon € 249 (excl. BTW)
Meer weten

Diagnostiek en behandeling van psychische problemen II

drs. Rob van Grunsven

Tolken en vertalers kunnen in hun werk te maken krijgen met mensen met psychische problemen, die doorgaans in behandeling zijn bij de GGZ. Deze studiedag gaat over het vaststellen en behandelen van psychische problemen, met bijzondere aandacht voor de volgende onderwerpen: wat zijn psychische problemen, ontwikkelingsstoornissen (zoals autisme en ADHD) en persoonlijkheidsproblematiek, psychodiagnostiek.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 8,5
Datum icon 15 okt 2022
Prijs icon € 249 (excl. BTW)
Meer weten

Verdiepingscursus Burgerlijk procesrecht, enkele bijzondere thema’s

mr. Arie Johan van de Graaf

Inschrijving gesloten; de studiedag wordt najaar 2023 herhaald.
Het burgerlijk procesrecht regelt hoe materiële rechten van bijv. koper of huurder in een gerechtelijke procedure kunnen worden afgedwongen. Er worden een aantal bijzondere onderwerpen behandeld die in een civiele procedure aan de orde kunnen komen.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 10
Datum icon 29 okt 2022
Prijs icon € 259 (excl. BTW)
Meer weten

november 2022

Webinar Jeugdrecht en kinderbeschermingsmaatregelen

mr.dr. Camiel Aarts en mr. Lisa van der Steen

Kinderen kunnen al op vroege leeftijd te maken krijgen met het recht. Bijvoorbeeld als er sprake is van een ondertoezichtstelling of een uithuisplaatsing. Soms worden kinderen ook verdacht van een strafbaar feit. De impact op kinderen in deze situaties is groot. Daarnaast is jeugdrecht actueel: kinderen in een vechtscheiding, kindermishandeling maar ook jeugdcriminaliteit op straat. Deze onderwerpen halen bijna wekelijks de media.

Locatie icons Webinar
PE punten icon 3,5
Datum icon 5 nov 2022
Prijs icon € 105 (excl. BTW)
Meer weten

Overzicht van het Poolse formele strafrecht – webinar

mr. Janusz Lechowicz

Een overzicht van de basisbegrippen van het Poolse strafprocesrecht (formeel strafrecht) met o.a. de deelnemers, fasen en hoofdbeginselen van het strafproces. Daarnaast aandacht voor de laatste wijzigingen. De gevoerde taal is het Pools.

Locatie icons Webinar
PE punten icon 8
Datum icon 12 nov 2022
Prijs icon € 229 (excl. BTW)
Meer weten

Internationale bescherming van de rechten van de mens

prof. dr. Johan Lammers

De rechten van de mens vormden eerst een uitsluitend interne aangelegenheid van staten waarmee andere staten zich niet hadden te bemoeien. Pas na WO-II veranderde dat en werd de bescherming van de rechten van de mens opgenomen in het Handvest van de Verenigde Naties.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 10
Datum icon 19 nov 2022
Prijs icon € 249 (excl. BTW)
Meer weten

Overzicht van het Poolse materiële strafrecht – webinar

mr. Janusz Lechowicz

Een overzicht van de basisbegrippen van het Poolse materiële strafrecht met o.a. wat strafbaar is en welke straffen van toepassing zijn. Daarnaast aandacht voor de laatste wijzigingen. De gevoerde taal is het Pools.

Locatie icons Webinar
PE punten icon 8
Datum icon 26 nov 2022
Prijs icon € 229 (excl. BTW)
Meer weten

december 2022

Aansprakelijkheidsrecht en (letsel)schade

mr.dr. Camiel Aarts en mr. Lisa van der Steen

Wanneer iemand door een fout van een ander (letsel)schade oploopt, dan kan die ander gehouden worden om de schade te vergoeden. Denk aan een (verkeers)ongeluk, een misdrijf, een arbeidsongeval of een medische fout. Jaarlijks nemen schadeverzekeraars zo’n 75.000 zaken in behandeling, met een totale schadelast van € 1,5 miljard per jaar. Tijdens de cursus zullen belangrijke onderwerpen binnen het aansprakelijkheidsrecht en schadevergoeding behandeld worden, waarbij de nadruk ligt op letselschade.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 8
Datum icon 3 dec 2022
Prijs icon € 259 (excl. BTW)
Meer weten

De echtscheidingsprocedure

mr. Theo Wijngaard

Een op de drie huwelijken eindigt in een echtscheiding. Niet alleen heeft dit emotionele kanten, maar ook juridische. Je kunt namelijk niet scheiden zonder tussenkomst van een rechter. Hoe verloopt een echtscheidingsprocedure en wat zijn de belangrijkste onderwerpen.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 10
Datum icon 10 dec 2022
Prijs icon € 259 (excl. BTW)
Meer weten

januari 2023

Familierecht: afstamming, gezag en omgang

mr.dr. Camiel Aarts en mr. Lisa van der Steen

Bij kinderen kunnen kwesties als afstamming, rechtsgevolgen, gezag, vader- en moederschap relevant zijn; bij een echtscheiding ook omgang en hoofdverblijf van kinderen. Deze cursus geeft een introductie in kwesties als (beëindiging van het) gezag, omgangsregeling, (wijziging van het) hoofdverblijf.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 9
Datum icon 28 jan 2023
Prijs icon € 259 (excl. BTW)
Meer weten

februari 2023

Diagnostiek en behandeling van psychose

drs. Rob van Grunsven

Volgeboekt! Volgend jaar herhaald.
Een introductie in diagnostiek en behandeling van psychose, in het bijzonder cognitieve gedragstherapie (CGT) bij volwassenen die hinder ondervinden van stemmen horen, overmatige achterdocht en andere bijzondere en ongewone belevingen.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 8
Datum icon 4 feb 2023
Prijs icon € 259 (excl. BTW)
Meer weten

Materieel strafrecht voor tolken en vertalers

mr. Idriss van Straalen

Deze studiedag is volgeboekt en wordt volgend jaar herhaald.
Als tolk/vertaler kunt u betrokken raken bij alle aspecten van een strafzaak en aan elke zijde. Deze cursus behandelt de belangrijkste en meest voorkomende aspecten van het Nederlandse materieel strafrecht: de rechtsmacht van de Nederlandse rechter, de straffen en maatregelen, strafuitsluitingsgronden en daderschap.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 9
Datum icon 11 feb 2023
Prijs icon € 259 (excl. BTW)
Meer weten

maart 2023

Formeel strafrecht voor tolken en vertalers

mr. Idriss van Straalen

Volgeboekt. Wordt voorjaar 2024 herhaald.
Als tolk/vertaler kunt u betrokken raken bij alle aspecten van een strafzaak en aan elke zijde. Deze cursus behandelt de belangrijkste en meest voorkomende aspecten van het Nederlandse formele strafrecht ofwel strafprocesrecht: bevoegdheden die bij de opsporing en vervolging van strafbare feiten kunnen worden ingezet, procedurele regels die in het strafproces in acht moeten worden genomen, de belangrijkste dwangmiddelen, centrale thema’s en rechtsvragen; ook de mogelijkheden van beroep en de daaruit voortvloeiende procedures worden besproken.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 9
Datum icon 11 mrt 2023
Prijs icon € 259 (excl. BTW)
Meer weten

Pools erfrecht

mr. Marcin Świerżewski

Spadek to prawa i obowiązki zmarłego przechodzące na wybrane osoby. Przepisy określają kolejność dziedziczenia. Powołanie do spadku wynika z ustawy lub testamentu. Osoba niegodna nie dziedziczy. Osobom pominiętym przysługuje zachowek. Spadkobiercą może być gmina lub Skarb Państwa.
Postępowanie spadkowe toczy się przed sądem lub notariuszem. Wszczynane jest na wniosek.
De gevoerde taal is het Pools.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 8
Datum icon 18 mrt 2023
Prijs icon € 259 (excl. BTW)
Meer weten

Pools familierecht in procedures en conventies

mr. Marcin Świerżewski

Het Poolse familierecht in gerechtelijke procedures en in internationale conventies waarbij Polen partij is. De gevoerde taal is het Pools.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 8
Datum icon 20 mrt 2023
Prijs icon € 259 (excl. BTW)
Meer weten

Contractenrecht

mr. Arie Johan van de Graaf

Wanneer is er sprake van een overeenkomst en wanneer van een wilsgebrek? Welke rechtsgevolgen heeft het sluiten van een overeenkomst? Hoe zit het met de toepasselijkheid van algemene voorwaarden? Wat kun je als schuldeiser doen als een overeenkomst niet wordt nagekomen?

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 9
Datum icon 25 mrt 2023
Prijs icon € 259 (excl. BTW)
Meer weten

april 2023

Arbeidsrecht, ontslag en de zieke werknemer

mr.dr. Camiel Aarts & mr. Lisa van der Steen

Een klein miljoen mensen uit het buitenland verrichten in Nederland betaalde werkzaamheden en hebben daarbij te maken met het arbeidsrecht. Als tolk/vertaler krijg je dan te maken met onderwerpen als arbeidsovereenkomsten, proefperioden, aansprakelijkheden en ontslagverbod bij ziekte bij arbeidsovereenkomsten. Deze en andere aspecten rondom het arbeidsrecht worden tijdens deze studiedag uitgebreid behandeld.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 8
Datum icon 1 apr 2023
Prijs icon € 259 (excl. BTW)
Meer weten

(Internationaal) Erfrecht

mr. Mirna A. Kanning

We krijgen er allemaal mee te maken. Met de dood. En wat moet er gebeuren met de nalatenschap van een overledene? Deze cursus geeft een introductie hoe het Nederlands erfrecht werkt en wat de perikelen zijn als er sprake is van internationale facetten.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 8
Datum icon 15 apr 2023
Prijs icon € 259 (excl. BTW)
Meer weten

mei 2023

Huurrecht voor tolken en vertalers

mr. Harm van den Boogaard en mr. Inge van Pelt

Het huurrecht is een dynamisch rechtsgebied. Huurders en verhuurders kunnen op meerdere manieren met elkaar in geschil raken. De belangen, zeker bij de huurder, zijn groot. Ontbinding wegens huurachterstand, opzegging op grond van dringend eigen gebruik of een vordering tot huurvermindering vanwege een gebrek aan de woning zijn enkele van de veel voorkomende procedures.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 7
Datum icon 13 mei 2023
Prijs icon € 259 (excl. BTW)
Meer weten
+ Exporteer Evenementen