Laden Evenementen
  • Dit event is voorbij.

Marokkaans en islamitisch familierecht voor tolken en vertalers

Deze studiedag is vervallen.

De cursus richt zich op zowel tolken als vertalers die incidenteel of regelmatig te maken krijgen met opdrachten waarin juridische kwesties spelen met een Marokkaanse of islamitische achtergrond. Het kan daarbij gaan om kwesties rondom het Marokkaanse huwelijk en de Marokkaanse echtscheiding alsook andere rechtsstelsel waarvan het familierecht ontleend is aan het islamitisch recht.

In Nederland komen steeds vaker echtscheidingen voor waarin het Marokkaanse recht een rol speelt en ook zien we steeds meer andere echtscheidingen waarbij het islamitische recht een rol speelt. Het echtscheidingsrisico van huwelijken waarvan ten minste een van de partners Marokkaans is, ligt namelijk veel hoger dan van autochtone echtparen terwijl ook die laatste al een steeds groter echtscheidingspercentage kennen.

Omdat in zulke kwestie ook het nodige tolk- en vertaalwerk is vereist (huwelijksakte, echtscheidingsbeschikking voor erkenning in het buitenland, tolken tijdens de zitting etc.) zullen tolken en/vertalers Arabisch-Nederlands en Berber-Nederlands steeds vaker te maken krijgen met deze materie. Om adequaat te kunnen tolken/vertalen in dit soort juridische kwesties is kennis van de achtergrond van het Marokkaanse en islamitische recht zoals dat een rol speelt binnen de Nederlandse rechtsorde onontbeerlijk.

Deze cursus is een samenvoeging van zowel academische kennis van de Arabische taal en cultuur, de islam, het Marokkaanse recht alsook het Nederlandse recht maar bovenal van jarenlange praktijkervaring. Deze cursus beoogt dan ook om in relatief korte tijd alle aspecten te bespreken en het zo mogelijk te maken om een goed begrip te hebben van het Marokkaanse en islamitische familierecht. De cursus zal ook praktische handreikingen bevatten en ook zal een uitgewerkte terminologielijst worden aangeleverd inclusief vertaling van veel voorkomende termen die in de praktijk een uitdaging kunnen opleveren.

CURSUSMATERIAAL

De uitgebreide reader bestaat uit twee delen: Marokkaans echtscheidingsrecht en islamitisch scheidingsrecht. De teksten zullen bestaan uit teksten uit regelgeving, artikelen over het Marokkaanse en het islamitische recht en rechterlijke uitspraken. Aangevuld met een terminologielijst van veel voorkomende woorden die voor tolken en vertalers relevant zijn en die in de praktijk een uitdaging kunnen vormen.

Naast de reader zal gebruik worden gemaakt van een PowerPoint-presentatie.

mr. Jamal el Hannouche
Cursusleider

mr. Jamal el Hannouche

Jamal el Hannouche heeft de rechtenstudie aan de Universiteit van Amsterdam afgerond. Daarvoor heeft hij de master Arabische taal en cultuur en de master Berber Languages and Linguistics aan de Universiteit Leiden voltooid. Al tijdens zijn studie heeft Jamal de nodige ervaring opgedaan als juridisch medewerker bij onder meer de Wetwinkel Amsterdam en de Rechtswinkel Migranten. Ook heeft hij tijdens zijn studie een eigen juridisch adviesbureau opgericht.

Na zijn opleiding is Jamal aan de slag gegaan als advocaat bij een internationaal advocatenkantoor in Amsterdam waarbij hij zich heeft toegelegd op met name het financieel (sanctie)recht, het verzekeringsrecht en het contractenrecht. Vervolgens heeft hij zich bij een Amsterdams  advocatenkantoor  intensief  beziggehouden  met  het familierecht, letselschaderecht en strafrecht. Daarna heeft Jamal besloten om een eigen advocatenpraktijk op te zetten onder de naam Advocatenkantoor El Hannouche.
Vanwege zijn Marokkaanse/Berberse achtergrond, taalkundige opleidingen en ervaring als tolk en vertaler, kan Jamal zijn cliënten in verschillende talen bedienen. Uiteraard spreekt en schrijft hij naast Nederlands ook Engels. Daarnaast spreekt hij Berbers en (Marokkaans) Arabisch. Bovendien wordt de kennis van de Arabische taal en cultuur, het islamitisch recht en het Marokkaanse recht waar nodig op zorgvuldige wijze betrokken in de belangenbehartiging.
Jamal is docent Marokkaans/Nederlands echtscheidingsrecht. Daarnaast wordt Jamal als Marokkaanse advocaat regelmatig gevraagd om overheidsinstanties te adviseren op het gebied van huwelijken en echtscheidingen met Marokkaanse/islamitische aspecten.
Jamal heeft tijdens zijn studie en aan het begin van zijn carrière meerdere artikelen gepubliceerd in verschillende (vak)bladen. Jamal publiceert en redigeert tegenwoordig met enige regelmaat blogartikelen op de website www.elhannouche.nl/blog.

Zineb Youcef

Zineb heeft Rechtsgeleerdheid gestudeerd aan de Vrij Universiteit Amsterdam waarbij het accent lag op het internationaal recht.
Tijdens haar studie heeft Zineb werkervaring opgedaan als sociaal juridisch medewerker bij het CNV. Sinds enige tijd werkt zij bij Advocatenkantoor El Hannouche. Zij werkt momenteel als juridisch medewerker waar zij zich bezig houdt met zaken die betrekking hebben op het Marokkaanse en het islamitisch recht.
Zineb houdt zich ook buiten haar kantoorwerkzaamheden bezig me het thema islamitisch huwelijk. In dat kader adviseert zij en informeert zij overheidsinstanties en ander publiek over de vraag wat een islamitisch huwelijk inhoudt, hoe dat zich verhoudt tot het Nederlandse burgerlijk huwelijk en wat de gevolgen zijn van het sluiten van een islamitisch huwelijk in een Nederlandse context. Daarbij combineert Zineb haar eigen Arabische achtergrond, kennis van het Arabisch, de islamitische regelgeving en haar kennis van het Nederlandse recht.