Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Overzicht van het Poolse materiële strafrecht – webinar

Leerdoelen

De deelnemers op de hoogte brengen van de basisbegrippen van het Poolse materiële strafrecht, en ze voorbereiden op een vakkundig omgaan met dit strafrechtsysteem.

De gevoerde taal is het Pools. De cursus wordt gegeven in de vorm van een webinar.

 Programma

 Per onderwerp wordt o.a. behandeld:

  • Bronnen van materieel strafrecht                

Wetboek van Strafrecht. Strafbare feiten in bijzondere wetten.

Bijzonderheden van fiscaal strafrecht en van procedures betreffende minderjarigen.

  • Algemeen deel van Wetboek van Strafrecht

Definitie van strafbaar feit.

Beginselen van verantwoordelijkheid, vormen van het begaan en verschijningsvormen van het strafbare feit. Beginselen van strafmaat en van verjaring.

  • Bijzonder deel van het Wetboek van strafrecht

De functies van het strafrecht.

Bespreking van diverse strafbare feiten: o.a. misdaden tegen de vrede, tegen de familie en de zorg, tegen de economische omzet, en vermogensdelicten.

  •  Praktijk                               

Bespreken van voorbeelden van strafrechtelijke uitspraken.

Soorten uitspraken, de constructie van uitspraken.

 

Werkwijze

De te behandelen stof wordt gegeven in de vorm van een online college; u kunt schriftelijk vragen stellen via de chatfunctie. Verder wordt alle materie geïllustreerd aan de hand van voorbeelden. De studiedag wordt ondersteund met een uitgebreide reader; u wordt gevraagd deze als voorbereiding door te nemen. Er wordt gebruik gemaakt van een PowerPointpresentatie.

U kunt deelnemen aan een webinar door op de link te klikken die u uiterlijk 24 uur voor de start van elk webinar ontvangt. Klik hier voor meer informatie over het volgen van webinars.

mr. Janusz Lechowicz
Cursusleider

mr. Janusz Lechowicz

Janusz Lechowicz – meester in de rechten. Tot 2012 President van een districtsrechtbank in Polen. Gedurende 13 jaar heeft hij uitspraken gedaan in strafzaken, met als specialisatie materieel strafrecht en strafprocesrecht.

Afgestudeerd in 1997 in Recht en Bestuur aan de Universiteit Jagielloński te Krakau. Daarna heeft hij een opleidingsprogramma tot beroepsrechter afgerond in de arrondissementsrechtbank te Opole. In 1999 heeft hij het examen tot rechter aan het Hof van Beroep afgelegd te Wroclaw. In de afgelopen jaren heeft hij de postdoctorale studie Strafproces afgerond en zorgt hij voor een regelmatige bijscholing op het gebied van straf- en strafprocesrecht. Momenteel is hij werkzaam bij een advocatenkantoor.