Laden Evenementen

Termen uit -Gerechtstolken in strafzaken- verklaard in de Poolse juridische taal, deel A

Celem zajęć jest przedstawienie precyzyjnego rozumienia wybranych  pojęć prawniczych w języku polskim, celem ułatwienia wypełnienia roli tłumacza, polegającej na znalezieniu właściwego słowa dla dokonania przekładu.

De gevoerde taal is het Pools.

Korting van 10% bij voorinschrijving; gebruik de kortingscode ‘lechowicz’.

Deel A kan los van deel B gevolgd worden

Het programma omvat begrippen uit het Poolse materiële strafrecht:

 • Pojęcia z zakresu prawa karnego materialnego (Czynności i zdarzenia).
 • Typy czynów zabronionych
 1. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 2. Przestępstwa przeciwko mieniu
 3. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów: „fałszerstwo”
 4. Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi
 5. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
 6. Przestępstwa przeciwko wolności
 7. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności
 8. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej
 9. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu
 10. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych
 11. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu
 12. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece
 13. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
 14. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości
 15. Przestępstwa pozakodeksowe
 16. Inne
 • Rodzaje przestępstw
 • Instytucje materialnoprawne

 

Werkwijze

Przedstawienie zagadnienia. Omówienie poszczególnych kwestii z odwołaniem się do przykładów (Przykłady orzeczeń i aktów prawa powszechnie obowiązującego, które posługują się omówionymi pojęciami).

Wykorzystanie  środków  multimedialnych – całość problematyki z zaznaczeniem poszczególnych kwestii i przykładami ilustruje pokaz multimedialny.

Słuchacze mają możliwość zadawania pytań.

mr. Janusz Lechowicz
Cursusleider

mr. Janusz Lechowicz

Janusz Lechowicz – meester in de rechten. Tot 2012 President van een districtsrechtbank in Polen. Gedurende 13 jaar heeft hij uitspraken gedaan in strafzaken, met als specialisatie materieel strafrecht en strafprocesrecht.

Afgestudeerd in 1997 in Recht en Bestuur aan de Universiteit Jagielloński te Krakau. Daarna heeft hij een opleidingsprogramma tot beroepsrechter afgerond in de arrondissementsrechtbank te Opole. In 1999 heeft hij het examen tot rechter aan het Hof van Beroep afgelegd te Wroclaw. In de afgelopen jaren heeft hij de postdoctorale studie Strafproces afgerond en zorgt hij voor een regelmatige bijscholing op het gebied van straf- en strafprocesrecht. Momenteel is hij werkzaam bij een advocatenkantoor.