Laden Evenementen

Training psychopathologie I: psychische ziektebeelden

Sommige mensen raken door hun gedrag in de knoei of bezorgen hun omgeving overlast. Deze mensen hebben wellicht psychische problemen die wel of (nog) niet onderkend zijn. Ook tolken en vertalers kunnen in hun werk hier mee te maken krijgen en zijn op zoek naar praktische handvatten om hier zo goed mogelijk mee om te gaan.

In de training 'Psychopathologie: tolken en vertalen bij personen met psychische ziektebeelden'  worden de volgende onderwerpen op het gebied van psychische problematiek behandeld:

  •  Wat is de grens tussen normaal functioneren en het hebben van psychische of psychiatrische problematiek?
  •  Wat is een psychiatrische diagnose?
  •  Welke zijn de meest voorkomende psychiatrische diagnoses, wat zijn de symptomen en hoe ontstaan deze problemen?
  •  Hoe ga je om met mensen die dit soort problemen hebben? Wat moet je doen en wat moet je laten?
  •  Kennis van gebruikte termen

De training is interactief en afwisselend. Er wordt o.a. gebruik gemaakt van filmfragmenten, persoonlijke ervaringen van de cursisten, diverse werkvormen  en oefensituaties.

Na afloop van deze dag (her)kent u de belangrijkste kenmerken van:

  •      psychotische stoornissen en schizofrenie
  •      angststoornissen: de paniekstoornis en een aantal fobieën
  •      autisme

en kunt u een aantal do’s en don’ts benoemen bij elk van de besproken ziektebeelden.

De bijbehorende studiedag 'training Psychopathologie II' behandelt persoonlijkheidsstoornissen, depressie en adhd. De studiedagen zijn los van elkaar te volgen. Bij inschrijving voor beide dagen ontvangt u € 25 euro korting. Zie hiervoor 'training Psychopathologie II'.

drs. Eveline Gigengack
Cursusleider

drs. Eveline Gigengack

Drs. Eveline Gigengack is GZ-psycholoog, trainer en coach.
Ze studeerde orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna voltooide ze de postdoctorale studie tot gezondheidszorgpsycholoog (GZ) bij het RINO in Amsterdam.
Eveline heeft haar eigen praktijk vlakbij de Westertoren in Amsterdam. Eerder werkte ze in kleinschalige eerstelijnspraktijken en in de tweedelijnshulpverlening (GGZ-instantie). Daarnaast deed ze veel praktijkervaring op als hulpverlener en orthopedagoog in de jeugdzorg, en als leerkracht in het voortgezet Speciaal Onderwijs. In haar werk als hulpverlener heeft ze geregeld met tolken gewerkt, en bemerkte de uitdaging om goed te kunnen tolken voor mensen met psychische problemen.
Na een aantal jaar met diverse mensen met diverse klachten te hebben gewerkt is ze zich wat meer gaan richten op het bieden van EMDR (omgaan met traumatische ervaringen) binnen de behandelingen en het geven van Mindfulness trainingen, zowel in de zorg als in het zakenleven. Het positieve en krachtige effect hiervan maakt haar werk plezierig en uitdagend.