Laden Evenementen

Verdiepingscursus Burgerlijk procesrecht, enkele bijzondere thema’s

In deze verdiepingscursus Burgerlijk Procesrecht zal aandacht worden besteed aan een aantal bijzondere onderwerpen die in een civiele procedure voor de Nederlandse rechter aan de orde kunnen komen. De cursus begint met een inleiding over de rol van feiten bij een geschil en het bewijs daarvan via het bewijsrecht. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden om een gerechtelijk vonnis aan te tasten (rechtsmiddelen). U leert de betekenis van termen als uitvoerbaar bij voorraad, verzet en kracht van gewijsde. Dan komen de mogelijkheden van conservatoir beslag en de beginselen van tenuitvoerlegging van rechterlijke uitspraken (beslag- en executierecht) aan de orde. Ten slotte wordt in deze cursus aandacht besteed aan het kort geding en andere voorlopige voorzieningen.

De verdiepingscursus Burgerlijk procesrecht beoogt de deelnemers op een praktische wijze vertrouwd te maken met een aantal bijzondere aspecten van een civiele procedure voor de Nederlandse rechter. De behandeling van de materie zal plaatsvinden aan de hand van vele praktijkgevallen.

Belangstellenden die geen tolk of vertaler zijn, kunnen zich ook inschrijven voor deze studiedag!

Bij combinatie met de studiedag 'Basiscursus Burgerlijk procesrecht, een inleidend overzicht' ontvangt u € 25 korting met de kortingscode 'burger25'.

Programma

  • Bewijsrecht (Stelplicht en bewijslast, bewijsmiddelen en bewijswaardering)
  • Rechtsmiddelen (Verzet, hoger beroep en cassatie)
  • Conservatoire maatregelen en executierecht (Conservatoire beslagen, executoriale titels en executiegeschillen)
  • Kort geding en voorlopige voorzieningen

Werkwijze

De te behandelen stof wordt gegeven in de vorm van een college, maar bij elk deel is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Verder wordt alle materie geïllustreerd aan de hand van verdragen, wetteksten, rechtspraak en actuele praktijkgevallen. De studiedag wordt ondersteund met een uitgebreide reader.

mr. Arie Johan van de Graaf
Cursusleider

mr. Arie Johan van de Graaf

Mr. Arie Johan van de Graaf studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden. In 1998 studeerde hij af in zowel het civiele recht als het straf(proces)recht. Vanaf 1999 was hij werkzaam als advocaat bij diverse advocatenkantoren in Amsterdam, Amersfoort en Heemstede.

Per januari 2020 is hij eigenaar van Van de Graaf Advocatuur in Diemen, waar hij een proces- en adviespraktijk heeft op het gebied van erfrecht, echtscheiding (familierecht) en contracten. Hij is lid van de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht en de Deutsch-Niederländische Rechtsanwaltsvereinigung.