Laden Evenementen

Webinar Jeugdrecht en kinderbeschermingsmaatregelen

Kinderen kunnen al op vroege leeftijd te maken krijgen met het recht. Bijvoorbeeld als er sprake is van een ondertoezichtstelling of een uithuisplaatsing. Soms worden kinderen ook verdacht van een strafbaar feit. De impact op kinderen in deze situaties is groot. Daarnaast is jeugdrecht actueel: kinderen in een vechtscheiding, kindermishandeling maar ook jeugdcriminaliteit op straat. Deze onderwerpen halen bijna wekelijks de media.

Het jeugdrecht is een specialisme dat is ontstaan vanuit het strafrecht en het personen- en familierecht (civiel recht). De positie van de minderjarige staat hierbij centraal. In het  jeugdrecht gaat het vooral om de bescherming van de minderjarige tegen de maatschappij en dragen strafrechtelijke maatregelen altijd een pedagogisch karakter.

Mocht u een webinar gemist hebben of niet volledig gevolgd, dan kunt u  de opgenomen versie bekijken. Voor meer informatie over het volgen van webinars, klik hier.

Tijdens de cursus behandelen we de volgende onderwerpen:

 1. Civiel jeugdrecht;
 • uitgangspunt: ouderlijk gezag;
 • de ondertoezichtstelling;
 • schriftelijke aanwijzing;
 • de uithuisplaatsing;
 • beëindiging van het ouderlijk gezag;
 1. Strafrechtelijk jeugdrecht
 • de leerplicht;
 • Bureau Halt;
 • de gedragsbeïnvloedende maatregel;
 • de plaatsing in een inrichting voor jeugdigen;
 • de taakstraf en de geldboete voor jeugdigen;
 • de jeugddetentie.

Werkwijze

Aan de hand van praktijkgevallen zullen mr. dr. Camiel Aarts en mr. Lisa van der Steen, beiden advocaat, bovenstaande onderwerpen bespreken, waarbij uiteraard alle ruimte is voor het stellen van vragen. Daarnaast is er een uitgebreide reader met voorbeelden van uitspraken van rechters in zaken die betrekking hebben op deze onderwerpen en een powerpointpresentatie met sheets waarin de onderwerpen nader worden toegelicht.

mr.dr. Camiel Aarts en mr. Lisa van der Steen
Cursusleider

mr.dr. Camiel Aarts en mr. Lisa van der Steen

 • Camiel Aarts is sedert 1984 advocaat in Schijndel en gespecialiseerd in het personen- en familierecht. Hij is lid van de Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (VFAS) en geregistreerd MfN-mediator.
 • Lisa van der Steen is sinds 2018 werkzaam als advocaat in Veghel. Het overgrote deel van haar praktijk bestaat uit kwesties binnen het familierecht (afstamming, omgang, gezag, scheidingen etc. ). Zij is op dit specifieke rechtsgebied afgestudeerd.
 • Beiden zijn verbonden aan Bouwman Advocaten met vestigingen te Schijndel, Uden en Veghel.