Aansprakelijkheidsrecht en (letsel)schade

Wanneer iemand door een fout van een ander (letsel)schade oploopt, dan kan die ander gehouden worden om de schade te vergoeden. Denk aan schade die ontstaat na een (verkeers)ongeluk, een misdrijf, een arbeidsongeval of een medische fout. Jaarlijks nemen schadeverzekeraars zo’n 75.000 zaken in behandeling, met een totale schadelast van € 1,5 miljard per jaar. Dat toont wel aan hoe relevant het aansprakelijkheidsrecht is in de dagelijkse praktijk. Tijdens de cursus zullen belangrijke onderwerpen binnen het aansprakelijkheidsrecht en schadevergoeding behandeld worden, waarbij de nadruk ligt op letselschade.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • wat is een onrechtmatige daad?
  • aan wie kan de onrechtmatige daad worden toegerekend?
  • wat is schade?
  • de causaliteit tussen de onrechtmatige daad en de schade;
  • wat is de omvang van de schade?

 Werkwijze

Aan de hand van praktijkgevallen zullen mr. dr. Camiel Aarts en mr. Lisa van der Steen, beiden advocaat, bovenstaande onderwerpen bespreken, waarbij uiteraard alle ruimte is voor het stellen van vragen. Daarnaast is er een uitgebreide reader met voorbeelden van uitspraken van rechters in zaken die betrekking hebben op deze onderwerpen en een powerpointpresentatie met sheets waarin de onderwerpen nader worden toegelicht.