Analyse van akten en terminologie in het Poolse strafrecht

Gerechtelijke akten die gebruikt worden binnen het Poolse strafrecht, worden uitvoerig behandeld. De terminologie krijgt daarbij extra aandacht.

De gevoerde taal is het Pools.

Het programma bevat o.a. de volgende onderdelen:

  • Algemene bepalingen betreffende gerechtelijke akten
  • Bronnen van materieel strafrecht en strafprocesrecht
  • Voorbeelden van akten
  • Overeenkomsten en verschillen tussen het rechtstelsel en terminologie van Polen en Nederland.

    Werkwijze

De afzonderlijke onderwerpen worden theoretische ingeleid door de docent en verder verduidelijkt aan de hand van voorbeelden van originele akten. Deelnemers hebben de mogelijkheid om vragen te stellen. Er wordt gebruik gemaakt van een PowerPointpresentatie.

  • Toon interesse

    Op dit moment hebben we deze cursus niet ingepland. Mocht u interesse hebben, horen wij dit graag.


  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.