Arbeidsrecht, ontslag en de zieke werknemer

Bijna een miljoen mensen uit het buitenland verrichten in Nederland betaalde werkzaamheden en hebben daarbij te maken met het arbeidsrecht. Als tolk/vertaler krijg je dan te maken met onderwerpen als arbeidsovereenkomsten, proefperioden, aansprakelijkheden en ontslagverbod bij ziekte bij arbeidsovereenkomsten. Deze en andere aspecten rondom het arbeidsrecht worden tijdens deze studiedag uitgebreid behandeld.

De cursus

Vrijwel iedereen krijgt in zijn of haar leven te maken met het arbeidsrecht. Op dit moment zijn er ruim 9 miljoen mensen die in Nederland betaalde werkzaamheden verrichten. Hiervan zijn bijna een miljoen mensen uit het buitenland, die dus te maken hebben met het belangrijke arbeidsrecht: het gaat immers over werk en inkomen.

Het arbeidsrecht kan globaal omschreven worden als het geheel van rechtsregels dat betrekking heeft op de verhouding tussen werkgevers en werknemers. Tijdens de cursus gaan we in op belangrijke onderwerpen binnen het arbeidsrecht, zoals:
– hoe komt een arbeidsovereenkomst tot stand?
– wanneer is een overeenkomst een arbeidsovereenkomst?
– welke afspraken kunnen werkgever en werknemer maken ten aanzien van loon, proeftijd, concurrentie etc?
– kan een arbeidsovereenkomst (eenzijdig) gewijzigd worden?
– welke rechten en verplichtingen gelden er gedurende ziekte van de werknemer?
– wanneer moet de werkgever de schade van een werknemer vergoeden?
– hoe eindigt een arbeidsovereenkomst?
– wanneer kan iemand op staande voet ontslagen worden?

Werkwijze
Aan de hand van praktijkgevallen zullen mr. dr. Camiel Aarts en mr. Lisa van der Steen, beiden advocaat, bovenstaande onderwerpen bespreken, waarbij uiteraard alle ruimte is voor het stellen van vragen. Daarnaast is er een uitgebreide reader met voorbeelden van uitspraken van rechters in zaken die betrekking hebben op deze onderwerpen en een powerpointpresentatie met sheets waarin de onderwerpen nader worden toegelicht.

Uit de evaluatieformulieren

  • Duidelijke uitleg
  • Goede duo-presentatie
  • Stof werd boeiend gebracht met aansprekende en vaak actuele voorbeelden
  • Heldere presentatie
  • Toon interesse

    Op dit moment hebben we deze cursus niet ingepland. Mocht u interesse hebben, horen wij dit graag.


  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.