Arbeidsrecht, ontslag en de zieke werknemer

Diverse zaken rondom arbeidsrecht worden behandeld.

Bijvoorbeeld:

 • Afsluiten arbeidsovereenkomst
 • Soorten arbeidsovereenkomsten
 • Proeftijden
 • Concurrentiebeding
 • Geheimhoudingsbeding
 • Wijzigingen
 • Aansprakelijkheden
 • Ziekte
  • Doorbetaling
  • Ontslagverbod
  • Re-integratie
 • Einde arbeidsovereenkomst

Uitgebreidere informatie volgt nog.

Werkwijze

Aan de hand van praktijkgevallen zullen mr. dr. Camiel Aarts en mr. Lisa van der Steen, beiden advocaat, bovenstaande onderwerpen bespreken, waarbij uiteraard alle ruimte is voor het stellen van vragen. Daarnaast is er een uitgebreide reader met voorbeelden van uitspraken van rechters in zaken die betrekking hebben op deze onderwerpen, en een powerpointpresentatie met sheets waarin de onderwerpen nader worden toegelicht.