Asiel- en vluchtelingenrecht: geen rustig domein

Het meest besproken rechtsgebied in de media is ongetwijfeld dat van het asiel- en vluchtelingenrecht. Berichtgeving over conflicten elders gaan vaak hand in hand met zorgen over de ‘toestroom’ van nieuwe asielzoekers die de toch al overbelaste opvangcapaciteit voor nieuwe uitdagingen zal stellen en zal zorgen voor vertraging in de afhandeling van bestaande asielaanvragen.

Ondanks dat de grootste groep migranten in Nederland juist niet uit asielzoekers bestaat en de meeste vluchtelingen in de regio van hun eigen land van herkomst worden opgevangen, is dit veelbesproken rechtsgebied geen rustig domein.

Met deze cursus wordt u als tolk/vertaler op een praktische wijze vertrouwd gemaakt met de inhoudelijke beoordeling en afwegingen in asielzaken. Daarnaast heeft u na deze dag inzicht in het verloop van de procedurele kant van de asielprocedure van asielaanvraag tot de verblijfsvergunning of uitzetting en vertrek.

Bij zowel het inhoudelijke deel als het meer procedurele deel wordt aandacht besteed aan de inhoud van de belangrijkste (juridische) termen in asielprocedures, zoals richtlijn en verordening, niet-ontvankelijkheid en buitenbehandelingstelling, AVIM en COA.

Programma

  • Introductie asiel- en vluchtelingenrecht: cijfers en feiten
  • Definities en begrippen
  • Boordeling van asielaanvragen
  • De asielprocedure
  • De asielprocedure bijzonderheden
  • Terugkeer en vertrek

Werkwijze

De te behandelen stof wordt gegeven in de vorm van een college, maar bij elk deel is er mogelijkheid tot het maken van opmerkingen en het stellen van vragen. Verder is alle behandelde materie geïllustreerd en ondersteund aan de hand van

  • Een power point presentatie;
  • Kort(e) filmpje(s);
  • Een (uitgebreide) reader.