De positie van het Poolse kind in het Nederlandse recht

Mam prawo. Polskie dziecko w swietle prawa niderlandzkiego.
Ik heb het recht. De positie van het Poolse kind in het licht van het Nederlandse recht.

Alle kinderen, ongeacht hun afkomst, huidkleur, geloofsovertuiging of geslacht, zijn de meest kwetsbare groep in elke maatschappij. Daarom verdienen ze bijzondere bescherming.
Ouders, afkomstig uit Polen en het Poolse rechtssysteem, associëren hun rechten en plichten met wat ze in Nederland waarnemen of gehoord hebben. De verschillen tussen Nederland en Polen op het gebied van de rechten en plichten van de ouders jegens kinderen worden uitgebreid besproken.

Elk kind is een autonoom persoon met een aantal rechten en plichten die alleen door ons, volwassenen en de samenleving, gerealiseerd kunnen worden. Kinderen hebben te allen tijde een gezonde groeiomgeving nodig, met toegang tot onderwijs en gezondheidszorg, en het recht om gehoord te worden.
Bovendien heeft elk kind van Poolse afkomst recht op een eigen identiteit, moedertaal en contact met eigen cultuur.
De multiculturele samenleving heeft veel voordelen, ook voor kinderen, maar betekent ook verschillende problemen op het gebied van hun rechten.

Deze cursus behandelt de volgende onderwerpen:
– basisrechten van Poolse kinderen voortvloeiende uit het Internationaal Verdrag Inzake de Rechten van het Kind,
– de rol van de Staat, Kinderombudsman en verschillende instituties op het gebied van de bescherming van de rechten van minderjarigen;
– de rechten en plichten van de ouders/verzorgers.

De voertaal is het Pools.

Bij combinatie met een andere studiedag Pools (Pools familierecht in procedures en conventies‘ of Pools erfrecht) ontvangt u € 25 korting met de kortingscode ‘Pools25’.

  • Toon interesse

    Op dit moment hebben we deze cursus niet ingepland. Mocht u interesse hebben, horen wij dit graag.


  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.