Diagnostiek en behandeling in de gespecialiseerde GGZ (SGGZ)

De aanpak personen met een psychische aandoening is niet eenvoudig, omdat slechts 50 procent van de hulpzoekenden zich met één classificatie meldt; een kwart heeft namelijk drie of meer classificaties. Hoe moeten we hier nu mee omgaan?

Diagnostiek en behandeling in de gespecialiseerde GGZ (SGGZ), in het bijzonder cognitieve gedragstherapie (CGT) bij volwassenen met een ernstige psychische aandoening (EPA). Bij CGT onderzoekt men hoe gedachten samenhangen met gevoelens en gedrag.

Doel van de studiedag: Een introductie in diagnostiek en de daar uit voorkomende psychologische interventies als belangrijk onderdeel van de behandeling van volwassenen in de (S)GGZ, met bijzonder aandacht voor de behandeling van mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA).

Natuurlijk aandacht hierbij voor de gebruikte terminologie!

Na afloop van de studiedag heeft u een vernieuwde kijk gekregen op psychodiagnostiek en een helder beeld van psychologische behandelingen binnen de (S)GGZ, met bijzondere aandacht voor de behandeling van mensen met EPA, en herkent u de beginselen van cognitieve gedragstherapie als aanbevolen psychologische interventie bij ca. 40 psychische stoornissen en transdiagnostische symptoomdomeinen. Ook heeft u kennisgenomen van Flexible Assertive Community Treatment, als effectief organisatiemodel binnen de SGGZ van waaruit de (psychologische) behandelinterventies voor mensen met EPA plaatsvinden.

Inhoud:

 1. een inleiding in vernieuwende diagnostiek in de GGZ: van categoraal denken naar continuüm denken, van classificaties naar symptoomdomeinen, en van stoornis-specifiek denken naar transdiagnostisch denken;
 2. een inleiding in psychologische (psychotherapeutische) interventies in de GGZ;
 3. een inleiding in cognitieve gedragstherapie als meest aanbevolen psychologische behandelmethode in de GGZ;
 4. speciale onderwerpen:
 5. CGT bij hallucinaties, wanen en bijzondere ervaringen;
 6. Eye Movement Desensitization Reprocessing (EMDR) bij de behandeling van Post Traumatische Stressstoornis (PTSS);
 7. FACT als organisatiemodel bij EPA.

De studiedag is afwisselend. Naast de theorie wordt er gebruik gemaakt van videomateriaal en geanonimiseerde cases.

Uit de evaluatieformulieren:

 • Heldere, goed gestructureerde reader en PPT-presentatie.
 • Docent had een prettige manier van uitleggen.
 • Leuke afwisseling door de filmpjes’
 • Veel stof. Heb veel geleerd
 • Toon interesse

  Op dit moment hebben we deze cursus niet ingepland. Mocht u interesse hebben, horen wij dit graag.


 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.