Diagnostiek en behandeling van psychische problemen I

Inschrijving gesloten; studiedag wordt volgend najaar herhaald.

Tolken en vertalers kunnen in hun werk te maken krijgen met mensen met psychische problemen, die doorgaans in behandeling zijn bij de GGZ. Deze studiedag gaat over het vaststellen en behandelen van psychische problemen, met bijzondere aandacht voor de volgende onderwerpen:

  • Wanneer wordt een probleem een psychisch probleem?
  • Wat is het verschil tussen DSM-5 classificatie en psychodiagnostiek?
  • Wat zijn de meest voorkomende psychische problemen?
  • Wat zijn mogelijke oorzaken en gevolgen van psychische problemen?
  • Hoe kunnen we mensen met psychische problemen het beste helpen? (Behandeling, Do’s & Don’ts)

Tijdens deze studiedag komen vooral angst- en stemmingsstoornissen aan de orde, zoals paniekstoornis, sociale fobie, obsessief-compulsieve stoornis, posttraumatische stressstoornis, depressie- en bipolaire stoornis. U neemt kennis van veel gebruikte termen.

De training is interactief en afwisselend. Er wordt o.a. gebruik gemaakt van PowerPointpresentaties, filmfragmenten, klinische casuïstiek, en van persoonlijke ervaringen van de cursisten zelf of vanuit hun omgeving.

De bijbehorende studiedag ‘Diagnostiek en behandeling van psychische problemen II’ behandelt ontwikkelingsstoornissen (autisme, ADHD) en persoonlijkheidsproblematiek. De studiedagen zijn los van elkaar te volgen. Bij inschrijving voor beide dagen ontvangt u een korting van € 25 euro excl. BTW met de kortingscode ‘psycho25’.

  • Toon interesse

    Op dit moment hebben we deze cursus niet ingepland. Mocht u interesse hebben, horen wij dit graag.


  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.