Diagnostiek en behandeling van psychische problemen II

Tolken en vertalers kunnen in hun werk te maken krijgen met mensen met psychische problemen, die doorgaans in behandeling zijn bij de GGZ. Deze studiedag gaat over het vaststellen en behandelen van psychische problemen, met bijzondere aandacht voor de volgende onderwerpen:

  • Wanneer wordt een probleem een psychisch probleem?
  • Wat is het verschil tussen DSM-5 classificatie en psychodiagnostiek?
  • Wat zijn de meest voorkomende psychische problemen?
  • Wat zijn mogelijke oorzaken en gevolgen van psychische problemen?
  • Hoe kunnen we mensen met psychische problemen het beste helpen? (Behandeling, Do’s & Don’ts)

Tijdens deze studiedag komen vooral ontwikkelingsstoornissen (zoals autisme en ADHD) en persoonlijkheidsproblematiek. U neemt kennis van veel gebruikte termen.

De training is interactief en afwisselend. Er wordt o.a. gebruik gemaakt van PowerPointpresentaties, filmfragmenten, klinische casuïstiek, en van persoonlijke ervaringen van de cursisten zelf of vanuit hun omgeving.

De bijbehorende studiedag ‘Diagnostiek en behandeling van psychische problemen I’ behandelt angst- en stemmingsstoornissen (paniekstoornis, sociale fobie, obsessief-compulsieve stoornis, posttraumatische stressstoornis, depressie- en bipolaire stoornis).
De studiedagen zijn los van elkaar te volgen. Bij inschrijving voor beide dagen ontvangt u een korting van € 25 euro excl. BTW met de kortingscode ‘psych25’.