Diagnostiek en behandeling van psychose

Inleiding
Een introductie in diagnostiek en behandeling van psychose, in het bijzonder cognitieve gedragstherapie (CGT) bij volwassenen die hinder ondervinden van stemmen horen, overmatige achterdocht en andere bijzondere en ongewone belevingen. Ook wordt er een vergezicht geboden op een toekomstige innovatieve multimodale aanpak van paranoia. Met aandacht voor de gebruikte terminologie.

Beschrijving
De zorg voor personen met een ernstige psychische aandoening is niet eenvoudig, omdat slechts 50 procent van de hulpzoekenden zich met slechts één diagnose meldt; een kwart heeft namelijk drie of meer diagnoses. Bij ca 60-70% is sprake van psychose. Terwijl we, naast farmacotherapie, over evidence based CGT-protocollen voor psychose beschikken, grijpen we binnen de GGZ enorm mis op het aanbieden ervan. Hoe zien die behandelprotocollen eruit, en hoe zorgen we ervoor dat mensen met een psychose dit aanbod ook kunnen krijgen?

Doel van de studiedag
Een introductie bieden in (1) de psychodiagnostiek bij psychose, (2) de beschikbare psychologische behandelprotocollen, incl. additief interventies voor aanverwante problematiek (zoals negatief zelfbeeld), (3) cognitief-gedragstherapeutische technieken bij psychose, (4) het organisatiemodel voor de psychosezorg in Nederland, en (5) de status quo van de psychosezorg.

Natuurlijk aandacht hierbij voor de gebruikte terminologie.

Na afloop van de studiedag heeft u een beginnend inzicht gekregen in hoe een psychose wordt vastgesteld, en heeft u een helder beeld kunnen vormen van de psychologische behandeling van psychose binnen de GGZ. U herkent de beginselen van cognitieve gedragstherapie (CGT) als eerst aanbevolen psychologische interventie bij psychose, en van een additief interventie gericht op negatief zelfbeeld. Ook heeft u kennisgenomen van een survey over de stand van zaken in de Nederlandse GGz met betrekking tot het aanbod van CGT voor mensen met een psychose. Tot slot heeft u een beeld gekregen van hoe de zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen (EPA), in het bijzonder psychose, in Nederland is georganiseerd binnen zogenaamde Flexible Assertive Community Treatment (FACT) teams.

Inhoud

  1. Een korte inleiding in wat een psychose is en hoe deze wordt vastgesteld
  2. Een inleiding in de Zorgstandaard Psychose: op welke zorg hebben mensen met een psychose in Nederland recht? En wat komt daarvan terecht?
  3. Een uiteenzetting van de CGT-protocollen voor mensen die hinder ondervinden van stemmen horen, overmatige achterdocht en andere bijzondere ongewone belevingen.
  4. Een vergezicht op een innovatieve multimodale aanpak van paranoia: Feeling Safe.
  5. Een inleiding in een additief training voor mensen met een negatief zelfbeeld.
  6. FACT als organisatiemodel bij EPA.

De studiedag is afwisselend. Naast de theorie wordt er gebruik gemaakt van videomateriaal en geanonimiseerde cases.

  • Toon interesse

    Op dit moment hebben we deze cursus niet ingepland. Mocht u interesse hebben, horen wij dit graag.


  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.