Diagnoza psychologiczna – od normy po zaburzenia

Nieuwe studiedag

Tematyka zajęć będzie dotyczyć diagnozowania procesów psychicznego funkcjonowania takich jak np. myślenie, emocje, motywacje, temperament, a także bardziej złożonych np. osobowość. W trakcie zajęć pojawi się terminologia z obszaru psychologii człowieka zdrowego, prawidłowo funkcjonującego, ale też z obszaru zakłóceń, zaburzeń psychologicznych. Poruszona będzie między innymi tematyka takich problemów jak zaburzenia emocji, osobowości, zaburzenia psychiczne, zaburzenia nastroju, lękowe, dysocjacyjne, zaburzenia jedzenia, uzależnienia, także uzależnienia behawioralne. Pojawi się też terminologia z zakresu ADHD, PTSD, Zespół Aspergera. Tematyka zajęć będzie uwzględniała okresy rozwojowe człowieka od dzieciństwa, przez wiek adolescencji do wieku dorosłego. Również pojawią się terminy związane z pomocą psychologiczną, terapią, poradnictwem.

De gevoerde taal is het Pools. De studiedag wordt gegeven in de vorm van een webinar. Tijdens de webinar kunnen vragen mondeling gesteld worden of via de chatfunctie.

Let op: indien u ook de studiedag ‘Biegły psycholog w postępowaniu sądowym karnym i cywilnym‘ volgt, ontvangt u € 25 euro excl. BTW korting met de code ‘Foren25’.

  • Toon interesse

    Op dit moment hebben we deze cursus niet ingepland. Mocht u interesse hebben, horen wij dit graag.


  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.