Discussiemiddag tolken en vertalers Pools

Tijdens deze discussiemiddag voor tolken en vertalers Pools worden o.a. de volgende punten besproken:

1. Hoe kunnen Poolse tolken/vertalers kwaliteit waarborgen in de veranderende marktsituatie?

2. Bestaat er behoefte aan consolidatie en nauwere samenwerking? Zo ja, in welke vorm?

3. Project WhatsApp-groep

– wie kan een deelnemer zijn

– het doel, functie, omvang van de groep

– worden nieuwe tolken/vertalers benaderd? en zo ja,  hoe?

4. Welke behoefte hebben tolken/vertalers voor wat betreft scholing/opleiding/continue ontwikkeling?

5. Waarop moet je letten bij het aannemen van een opdracht.

  • Toon interesse

    Op dit moment hebben we deze cursus niet ingepland. Mocht u interesse hebben, horen wij dit graag.


  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.