Opiniowanie sądowo – psychologiczne osób dorosłych i dzieci

Cel szkolenia

Zapoznanie tłumaczy ustnych i pisemnych  języka polskiego ze specyfiką pracy psychologa sądowego, przybliżenie obszaru działania i warsztatu pracy biegłego psychologa z uwzględnieniem spraw dorosłych i dzieci, zapoznanie z językiem i terminologią stosowaną w opiniowaniu.

Program

 1. Badanie psychologiczne osób dorosłych w postępowaniu sądowym.
 2. Dobór metod badawczych.
 3. Wywiad psychologiczny jako najważniejsza metoda w badaniu psychologicznym. Badanie metodami testowymi.
 4. Specyfika badania dzieci i opiniowania w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Sprawy z udziałem dzieci, dziecko jako świadek, dziecko jako ofiara przemocy, także seksualnej. Przesłuchanie dziecka z aktywnym udziałem psychologa.
 5. Sprawy rozwodowe i rodzinne – o przejęcie opieki nad dzieckiem, o kontakty z rodzicem, który nie sprawuje bezpośredniej opieki, o ingerencję sądu w sprawowanie władzy rodzicielskiej.
 6. Sprawy karne nieletnich – odrębna kategoria pracy psychologa w sądzie.
 7. Sporządzenie opinii sądowo – psychologicznej. Wnioski końcowe.

De gevoerde taal is het Pools.

Let op: indien u ook de studiedag ‘Opiniowanie sądowe w sprawach rodzinnych i opiekuńczych’ volgt, ontvangt u € 25 euro excl. BTW korting met de kortingscode ‘forensisch25’.

Werkwijze

De te behandelen stof wordt gegeven in de vorm van een college, ondersteund door voorbeelden uit de forensische praktijk, met gebruik van multimedia; een reader van meer dan 80 bladzijden ondersteunt deze dag. De deelnemers hebben de mogelijkheid om vragen te stellen.

Scrol omlaag voor informatie over de docent.

 • Toon interesse

  Op dit moment hebben we deze cursus niet ingepland. Mocht u interesse hebben, horen wij dit graag.


 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.