Formeel strafrecht voor tolken en vertalers

De strafrechtelijke procedure in Nederland kent vele facetten met elk hun eigen terminologie. Als tolk/vertaler kunt u betrokken raken bij alle aspecten van een strafzaak en aan elke zijde. U kunt door de politie worden ingeschakeld in de opsporingsfase, bij het afluisteren van gesprekken of het horen van getuigen en verdachten. U kunt door het OM worden opgeroepen voor diverse zittingen, om het slachtoffer, een getuige of de verdachte bij te staan. Of u kunt door de advocaat worden ingeschakeld om een vertrouwelijk gesprek met de cliënt te begeleiden. Als vertaler krijgt u stukken aangeboden van al deze partijen.

Deze cursus behandelt de belangrijkste en meest voorkomende aspecten van het formeel strafrecht of strafprocesrecht. Het formele strafrecht omvat ingrijpende bevoegdheden die bij de opsporing en vervolging van strafbare feiten kunnen worden ingezet en procedurele regels die in het strafproces in acht moeten worden genomen.

Behandeld worden o.a.:

  • de belangrijkste opsporingsbevoegdheden, dwangmiddelen en centrale thema’s
  • de meest voorkomende zittingen en de daarbij centraal staande onderwerpen en rechtsvragen
  • de mogelijkheden van beroep, daaruit voortvloeiende procedures
  • enkele bijzondere procedures zoals beklagzittingen

Het strafprocesrecht wordt in Nederland voor een belangrijk deel geregeld in het Wetboek van Strafrecht (Sr). Het complement van het formele strafrecht vormt het materiële strafrecht, dat is het geheel aan rechtsvoorschriften, dat aangeeft welke gedragingen strafbaar zijn en welke straf op welke strafbare gedraging van toepassing is; dit materiële strafrecht wordt in een aparte studiedag behandeld.  Bij combinatie met de studiedag Materieel strafrecht voor tolken en vertalers ontvangt u € 25 excl. BTW korting met de kortingscode ‘strafrecht25’. Indien u ‘Materieel strafrecht’ al gevolgd had, kunt u direct van de korting profiteren; indien u deze studiedag later volgt, kunt u dan alsnog van de korting gebruikmaken.

Na het volgen van deze studiedag bent u op de hoogte van de basis van het strafprocesrecht, kent u de centrale thema’s en de rechtsvragen die aan bod komen en bent u vertrouwd geraakt met de begrippen en terminologie van het formele strafrecht. U zult daardoor uw rol als tolk/vertaler op juiste vakkundige wijze kunnen vervullen.

De docent bespreekt de theorie en geeft concrete voorbeelden aan de hand van zijn eigen praktijkervaring, bekende zaken en Nederlandse jurisprudentie. Het cursusmateriaal wordt behandeld aan de hand van een PowerPointpresentatie en een reader, en er is uiteraard ruimte voor uw vragen.

ik heb meer kennis en inzicht gekregen in het strafrecht

veel goede en duidelijke voorbeelden genoemd

  • Toon interesse

    Op dit moment hebben we deze cursus niet ingepland. Mocht u interesse hebben, horen wij dit graag.


  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.