Huurrecht voor tolken en vertalers

Het huurrecht is een dynamisch rechtsgebied. Huurders en verhuurders kunnen op meerdere manieren met elkaar in geschil raken. De belangen, zeker bij de huurder, zijn groot. Ontbinding wegens huurachterstand, opzegging op grond van dringend eigen gebruik of een vordering tot huurvermindering vanwege een gebrek aan de woning zijn enkele van de veel voorkomende procedures.

Deze cursus stelt de positie van de huurder centraal. De huurder wordt wettelijk beschermd tegen het optreden van de verhuurder vanwege de belangen die samenhangen met een huurovereenkomst.

De cursus is als volgt opgebouwd:

 • De huurovereenkomst;
 • Verplichtingen voor de huurder en de verhuurder;
 • De verschillende huurrechtregimes;
  • Huur van woonruimte;
  • Huur van twee verschillende ‘soorten’ bedrijfsruimte;
  • Mengvormen
 • Problematiek woningen;
  • Huurachterstand;
  • Overlast;
  • Opiumwet;
  • Wet Wapens en Munitie;
  • Gemeentewet

Aan de hand van een PowerPoint presentatie en praktijkgevallen zullen de advocaten mr. H.M.A. van den Boogaard en mr. M.F. van de Burgt bovengenoemde onderwerpen bespreken, waarbij uiteraard alle ruimte is voor het stellen van vragen. Op voorhand wordt een uitgebreide reader aan u toegezonden, waarin de materie overzichtelijk uiteen is gezet en – waar van toepassing – ook naar de relevante (recente) jurisprudentie wordt verwezen, zodat u geheel bij bent voor wat betreft de recente ontwikkelingen.

 • Toon interesse

  Op dit moment hebben we deze cursus niet ingepland. Mocht u interesse hebben, horen wij dit graag.


 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.