(Internationaal) Erfrecht

We krijgen er allemaal mee te maken. Met de dood. En wat moet er gebeuren met de nalatenschap van een overledene?

Deze cursus geeft een introductie hoe het Nederlands erfrecht werkt en wat de perikelen zijn als er sprake is van internationale facetten. De cursus behandelt meerdere onderwerpen. Eerst is er een uitvoerige uitleg over het Nederlands erfrecht en aan het einde van de dag een uitleg wanneer de Nederlandse rechter rechtsmacht heeft en wanneer het Nederlandse erfrecht van toepassing is.

De onderwerpen die aan de orde komen zijn: de nalatenschap, de erfgenamen, de omvang van de nalatenschap, versterferfrecht, de verklaring van erfrecht, het testament, de absolute bevoegdheid van de Nederlandse rechter en wanneer Nederlands recht van toepassing is of een ander recht, de Europese erfrechtverordening.

Maximaal 20 deelnemers, waardoor er ruimte is voor vragen en discussies.

Programma

 • De nalatenschap en de erfgenamen
 • Verwerpen, (beneficiair) aanvaarden
 • Versterferfrecht
 • Het testament
 • De absolute bevoegdheid van de Nederlandse rechter
 • Nederlands recht of ander recht
 • De Europese Erfrechtverordening

Werkwijze

Aan de hand van praktijkgevallen zal mevrouw mr. Mirna A. Kanning de soms ingewikkelde onderwerpen op een begrijpelijke manier bespreken, waarbij uiteraard alle ruimte is voor het stellen van vragen. Daarnaast is er een reader waarin de onderwerpen nader worden toegelicht.

Uit de evaluatieformulieren

 • ‘Boeiend en zeer informatief’
 • ‘Knap om in één dag erfrecht uit te kunnen leggen’
 • ‘Levendig, mede door inbreng van cursisten’
 • Toon interesse

  Op dit moment hebben we deze cursus niet ingepland. Mocht u interesse hebben, horen wij dit graag.


 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.