Internationale strafrechtelijke jurisdictie en samenwerking

In de laatste decennia is het belang van het internationale strafrecht en de daarmee gepaard gaande noodzaak van internationale strafrechtelijke samenwerking sterk toegenomen. Ook in EU-verband hebben zich op dit gebied allerlei ontwikkelingen voorgedaan, zodat naast internationaal strafrecht ook wel van Europees strafrecht wordt gesproken. Niet alleen staten in internationaal verband, maar ook de individuele burger wordt daarmee in toenemende mate geconfronteerd. Ook als tolk of vertaler zult u in uw praktijk met deze ontwikkelingen te maken kunnen krijgen.

Belangstellenden die geen tolk of vertaler zijn, kunnen zich ook inschrijven voor deze studiedag!

Leerdoelen

Na het volgen van deze studiedag hebt u, als tolk of vertaler, inzicht in de internationale strafrechtelijke jurisdictie van staten, internationale misdrijven en hun berechting en zult u bekend zijn met diverse vormen van internationale strafrechtelijke samenwerking, zoals overlevering, uitlevering, overdracht en overname van strafvervolging of van buitenlandse sancties en voorlopige maatregelen, alsmede overige, wat wel wordt genoemd de “kleine” of wederzijdse, rechtshulp.

Programma

 • Strafrechtelijke jurisdictie: internationale en nationale aspecten
  o.a. definities en beperkingen van de reikwijdte van strafrechtelijke jurisdictie
 • Internationale misdrijven en de berechting daarvan
  o.a. internationale misdrijven stricto sensu en lato sensu
 • Wederzijdse rechtshulp
  o.a. definitie en soorten van wederzijdse rechtshulp
 • Overlevering en uitlevering
  o.a. kenmerken van en verschillen tussen overlevering en uitlevering, en relevante Nederlandse wetgeving, verdragen en EU-Kaderbesluit
 • Overdracht en overname van strafvervolging
 • Overdracht en overname van tenuitvoerlegging van buitenlandse strafrechtelijke beslissingen
  o.a. definitie en doel van de overdracht en overname van een in een ander land uitgesproken sanctie of genomen voorlopige maatregelen, en voorwaarden voor overdracht door Nederland
 • Analyse van één of meer praktijkgevallen van internationale strafrechtelijke samenwerking.

Werkwijze

De te behandelen stof wordt gegeven in de vorm van een college, maar bij elk deel is er mogelijkheid tot het maken van opmerkingen en het stellen van vragen. Verder wordt alle behandelde materie geïllustreerd aan de hand van verdragen, EU-besluiten en wetteksten. Diverse actuele praktijkgevallen van internationale strafrechtelijke samenwerking worden  geanalyseerd. De begrippen en een aantal teksten worden aangeboden in een reader.

 • Toon interesse

  Op dit moment hebben we deze cursus niet ingepland. Mocht u interesse hebben, horen wij dit graag.


 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.