Marokkaans en islamitisch familierecht voor tolken en vertalers

De cursus richt zich op zowel tolken als vertalers die incidenteel of regelmatig te maken krijgen met opdrachten waarin juridische kwesties spelen met een Marokkaanse of islamitische achtergrond. Het kan daarbij gaan om kwesties rondom het Marokkaanse huwelijk en de Marokkaanse echtscheiding alsook andere rechtsstelsel waarvan het familierecht ontleend is aan het islamitisch recht.

In Nederland komen steeds vaker echtscheidingen voor waarin het Marokkaanse recht een rol speelt en ook zien we steeds meer andere echtscheidingen waarbij het islamitische recht een rol speelt. Het echtscheidingsrisico van huwelijken waarvan ten minste een van de partners Marokkaans is, ligt namelijk veel hoger dan van autochtone echtparen terwijl ook die laatste al een steeds groter echtscheidingspercentage kennen.

Omdat in zulke kwestie ook het nodige tolk- en vertaalwerk is vereist (huwelijksakte, echtscheidingsbeschikking voor erkenning in het buitenland, tolken tijdens de zitting etc.) zullen tolken en/vertalers Arabisch-Nederlands en Berber-Nederlands steeds vaker te maken krijgen met deze materie. Om adequaat te kunnen tolken/vertalen in dit soort juridische kwesties is kennis van de achtergrond van het Marokkaanse en islamitische recht zoals dat een rol speelt binnen de Nederlandse rechtsorde onontbeerlijk.

Deze cursus is een samenvoeging van zowel academische kennis van de Arabische taal en cultuur, de islam, het Marokkaanse recht alsook het Nederlandse recht maar bovenal van jarenlange praktijkervaring. Deze cursus beoogt dan ook om in relatief korte tijd alle aspecten te bespreken en het zo mogelijk te maken om een goed begrip te hebben van het Marokkaanse en islamitische familierecht. De cursus zal ook praktische handreikingen bevatten en ook zal een uitgewerkte terminologielijst worden aangeleverd inclusief vertaling van veel voorkomende termen die in de praktijk een uitdaging kunnen opleveren.

CURSUSMATERIAAL

De uitgebreide reader bestaat uit twee delen: Marokkaans echtscheidingsrecht en islamitisch scheidingsrecht. De teksten zullen bestaan uit teksten uit regelgeving, artikelen over het Marokkaanse en het islamitische recht en rechterlijke uitspraken. Aangevuld met een terminologielijst van veel voorkomende woorden die voor tolken en vertalers relevant zijn en die in de praktijk een uitdaging kunnen vormen.

Naast de reader zal gebruik worden gemaakt van een PowerPoint-presentatie.