Materieel strafrecht voor tolken en vertalers

De strafrechtelijke procedure in Nederland kent vele facetten met elk hun eigen terminologie. Als tolk/vertaler kunt u betrokken raken bij alle aspecten van een strafzaak en aan elke zijde. U kunt door de politie worden ingeschakeld in de opsporingsfase, bij het afluisteren van gesprekken of het horen van getuigen en verdachten. U kunt door het OM worden opgeroepen voor diverse zittingen, om het slachtoffer, een getuige of de verdachte bij te staan. Of u kunt door de advocaat worden ingeschakeld om een vertrouwelijk gesprek met de cliënt te begeleiden. Als vertaler krijgt u stukken aangeboden van al deze partijen.

Deze cursus behandelt de belangrijkste en meest voorkomende aspecten van het materieel strafrecht. Het materiële strafrecht is het geheel aan rechtsvoorschriften, dat aangeeft welke gedragingen strafbaar zijn en welke straf op welke strafbare gedraging van toepassing is. Het materiële strafrecht wordt in Nederland voor een belangrijk deel geregeld in het Wetboek van Strafrecht (Sr).

Het complement van het materiële strafrecht vormt het formele strafrecht, dat de procedures bij overtredingen van het materiële strafrecht beschrijft; dit formele strafprocesrecht wordt in een aparte studiedag behandeld. Bij combinatie met de studiedag Formeel strafrecht voor tolken en vertalers ontvangt u € 25 excl. BTW korting met de kortingscode ‘strafrecht25’. Indien u ‘Formeel strafrecht’ al gevolgd had, kunt u direct van de korting profiteren; indien u deze studiedag later volgt, kunt u dan alsnog van de korting profiteren.

Het materieel strafrecht wordt besproken aan de hand van de belangrijkste onderdelen van het Algemeen Deel van het Wetboek van Strafrecht:

 • de rechtsmacht van de Nederlandse rechter,
 • de straffen en maatregelen,
 • strafuitsluitingsgronden en daderschap en
 • deelneming aan strafbare feiten.

Ook worden behandeld:

 • de centrale begrippen opzet, schuld en wederrechtelijkheid
 • enkele belangrijke aspecten van specifieke strafbare feiten: de delictsomschrijving
 • de invloed van internationaalrechtelijke bepalingen.

Na het volgen van deze studiedag bent u op de hoogte van de basis van het materieel strafrecht, kent u de centrale thema’s en de rechtsvragen die aan bod komen en bent u vertrouwd geraakt met de begrippen en terminologie van het materieel strafrecht. U zult daardoor uw rol als tolk/vertaler op juiste vakkundige wijze kunnen vervullen.

De docent bespreekt de theorie en geeft concrete voorbeelden aan de hand van zijn eigen praktijkervaring, bekende zaken en Nederlandse jurisprudentie. Het cursusmateriaal wordt behandeld aan de hand van een PowerPointpresentatie en een reader, en er is uiteraard ruimte voor uw vragen.

geweldige spreker

ik vond het vertellen en de uitleg heel duidelijk en vloeiend

 • Toon interesse

  Op dit moment hebben we deze cursus niet ingepland. Mocht u interesse hebben, horen wij dit graag.


 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.