Overzicht van het Poolse formele strafrecht – webinar

Na het volgen van deze studiedag bent u op de hoogte gesteld van de basisbegrippen van het Poolse strafprocesrecht en de laatste wijzigingen, en bent u voorbereid op een vakkundig omgaan met het Poolse strafprocesrecht.

De gevoerde taal is het Pools. De cursus wordt gegeven in de vorm van een webinar.

Het programma bevat o.a. de volgende onderdelen:

• Bronnen van het strafprocesrecht
Het Wetboek van Strafvordering.

• Deelnemers aan het strafproces
Autoriteiten, partijen  (hun vertegenwoordigers), getuigen en assistenten (experts, tolken/ vertalers)

• Hoofdbeginselen van het strafproces
o.a. beginsel van objectiviteit, van het vermoeden van onschuld, van hoor en wederhoor, het egaliteits- en openbaarheidsbeginsel

• De drie fasen  van het strafproces
Procedures voorbereidend onderzoek
Gerechtelijke procedure
Tenuitvoerleggingsprocedure

Werkwijze

De te behandelen stof wordt gegeven in de vorm van een online college; u kunt schriftelijk vragen stellen via de chatfunctie. Verder wordt alle materie geïllustreerd aan de hand van voorbeelden: van huidige strafzaken in Polen tegen Nederlandse burgers, en van uitspraken in strafprocessen (verschillende procedures, vonnissen, rechtvaardigingen van vonnissen en besluiten). De studiedag wordt ondersteund met een uitgebreide reader; u wordt gevraagd deze als voorbereiding door te nemen. Er wordt gebruik gemaakt van een PowerPointpresentatie.

U kunt deelnemen aan een webinar door op de link te klikken die u uiterlijk 24 uur voor de start van elk webinar ontvangt. Klik hier voor meer informatie over het volgen van webinars.

  • Toon interesse

    Op dit moment hebben we deze cursus niet ingepland. Mocht u interesse hebben, horen wij dit graag.


  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.