Overzicht van het Poolse materiële strafrecht – webinar

Leerdoelen

De deelnemers op de hoogte brengen van de basisbegrippen van het Poolse materiële strafrecht, en ze voorbereiden op een vakkundig omgaan met dit strafrechtsysteem.

De gevoerde taal is het Pools. De cursus wordt gegeven in de vorm van een webinar.

 Programma

 Per onderwerp wordt o.a. behandeld:

  • Bronnen van materieel strafrecht                

Wetboek van Strafrecht. Strafbare feiten in bijzondere wetten.

Bijzonderheden van fiscaal strafrecht en van procedures betreffende minderjarigen.

  • Algemeen deel van Wetboek van Strafrecht

Definitie van strafbaar feit.

Beginselen van verantwoordelijkheid, vormen van het begaan en verschijningsvormen van het strafbare feit. Beginselen van strafmaat en van verjaring.

  • Bijzonder deel van het Wetboek van strafrecht

De functies van het strafrecht.

Bespreking van diverse strafbare feiten: o.a. misdaden tegen de vrede, tegen de familie en de zorg, tegen de economische omzet, en vermogensdelicten.

  •  Praktijk                               

Bespreken van voorbeelden van strafrechtelijke uitspraken.

Soorten uitspraken, de constructie van uitspraken.

 

Werkwijze

De te behandelen stof wordt gegeven in de vorm van een online college; u kunt schriftelijk vragen stellen via de chatfunctie. Verder wordt alle materie geïllustreerd aan de hand van voorbeelden. De studiedag wordt ondersteund met een uitgebreide reader; u wordt gevraagd deze als voorbereiding door te nemen. Er wordt gebruik gemaakt van een PowerPointpresentatie.

U kunt deelnemen aan een webinar door op de link te klikken die u uiterlijk 24 uur voor de start van elk webinar ontvangt. Klik hier voor meer informatie over het volgen van webinars.

  • Toon interesse

    Op dit moment hebben we deze cursus niet ingepland. Mocht u interesse hebben, horen wij dit graag.


  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.