Actueel overzicht van het Poolse strafprocesrecht

Na het volgen van deze studiedag bent u op de hoogte gesteld van de basisbegrippen van het Poolse strafprocesrecht en de laatste wijzigingen, en bent u voorbereid op een vakkundig omgaan met het Poolse strafprocesrecht.

De gevoerde taal is het Pools.

Het programma bevat o.a. de volgende onderdelen:

• Bronnen van het strafprocesrecht
Het Wetboek van Strafvordering.

• Deelnemers aan het strafproces
Autoriteiten, partijen  (hun vertegenwoordigers), getuigen en assistenten (experts, tolken/ vertalers)

• Hoofdbeginselen van het strafproces
o.a. beginsel van objectiviteit, van het vermoeden van onschuld, van hoor en wederhoor, het egaliteits- en openbaarheidsbeginsel

• De drie fasen  van het strafproces
Procedures voorbereidend onderzoek
Gerechtelijke procedure
Tenuitvoerleggingsprocedure

Werkwijze

De afzonderlijke onderwerpen worden theoretische ingeleid door de docent en verder verduidelijkt aan de hand van voorbeelden: van huidige strafzaken in Polen tegen Nederlandse burgers, zoals de zaak Antonius L, en van uitspraken in strafprocessen (verschillende procedures, vonnissen, rechtvaardigingen van vonnissen en besluiten).

Deelnemers hebben de mogelijkheid om vragen te stellen. Er wordt gebruik gemaakt van een reader en een PowerPointpresentatie.

  • Toon interesse

    Op dit moment hebben we deze cursus niet ingepland. Mocht u interesse hebben, horen wij dit graag.


  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.