Termen uit -Gerechtstolken in strafzaken- verklaard in de Poolse juridische taal, deel B

Celem zajęć jest przedstawienie precyzyjnego rozumienia wybranych  pojęć prawniczych w języku polskim, celem ułatwienia wypełnienia roli tłumacza, polegającej na znalezieniu właściwego słowa dla dokonania przekładu.

De gevoerde taal is het Pools.

Korting van 10% bij voorinschrijving; gebruik de kortingscode ‘lechowicz’

Deze studiedag vormt een aanvulling op deel A. De studiedagen zijn los van elkaar te volgen.

Het programma omvat begrippen uit het Poolse strafprocesrecht:

  • Pojęcia z zakresu prawa karnego procesowego. Czynności procesowe.
  • Nauka o karze

Werkwijze

Przedstawienie zagadnienia. Omówienie poszczególnych kwestii z odwołaniem się do przykładów (Przykłady orzeczeń i aktów prawa powszechnie obowiązującego, które posługują się omówionymi pojęciami).

Wykorzystanie  środków  multimedialnych – całość problematyki z zaznaczeniem poszczególnych kwestii i przykładami ilustruje pokaz multimedialny.

Słuchacze mają możliwość zadawania pytań.