Termen uit -Gerechtstolken in strafzaken- verklaard in de Poolse juridische taal, deel B

Celem zajęć jest przedstawienie precyzyjnego rozumienia wybranych  pojęć prawniczych w języku polskim, celem ułatwienia wypełnienia roli tłumacza, polegającej na znalezieniu właściwego słowa dla dokonania przekładu.

De gevoerde taal is het Pools.

Deze studiedag vormt een aanvulling op deel A. De studiedagen zijn los van elkaar te volgen.

Het programma omvat begrippen uit het Poolse strafprocesrecht:

  • Pojęcia z zakresu prawa karnego procesowego. Czynności procesowe.
  • Nauka o karze

Werkwijze

Przedstawienie zagadnienia. Omówienie poszczególnych kwestii z odwołaniem się do przykładów (Przykłady orzeczeń i aktów prawa powszechnie obowiązującego, które posługują się omówionymi pojęciami).

Wykorzystanie  środków  multimedialnych – całość problematyki z zaznaczeniem poszczególnych kwestii i przykładami ilustruje pokaz multimedialny.

Słuchacze mają możliwość zadawania pytań.

 

  • Toon interesse

    Op dit moment hebben we deze cursus niet ingepland. Mocht u interesse hebben, horen wij dit graag.


  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.