Termen uit -Gerechtstolken in strafzaken- verklaard in de Poolse juridische taal, deel A (Webinarserie)

Celem zajęć jest przedstawienie precyzyjnego rozumienia wybranych  pojęć prawniczych w języku polskim, celem ułatwienia wypełnienia roli tłumacza, polegającej na znalezieniu właściwego słowa dla dokonania przekładu.

De gevoerde taal is het Pools. Het inschrijfgeld is voor drie webinars van elk twee uur.

Het programma omvat begrippen uit het Poolse materiële strafrecht:

 • Pojęcia z zakresu prawa karnego materialnego (Czynności i zdarzenia).
 • Typy czynów zabronionych
 1. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 2. Przestępstwa przeciwko mieniu
 3. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów: „fałszerstwo”
 4. Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi
 5. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
 6. Przestępstwa przeciwko wolności
 7. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności
 8. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej
 9. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu
 10. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych
 11. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu
 12. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece
 13. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
 14. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości
 15. Przestępstwa pozakodeksowe
 16. Inne
 • Rodzaje przestępstw
 • Instytucje materialnoprawne

NB De begrippen betreffende het strafprocesrecht worden behandeld in de webinarserie deel B. De studiedagen zijn los van elkaar te volgen.

Datums webinarserie:

 • maandag 11 januari 2021, van 19:45 – 22:00
 • maandag 18 januari 2021, van 19:45 – 22:00
 • maandag 25 januari 2021, van 19:45 – 22:00

Werkwijze

De te behandelen stof wordt gegeven in de vorm van een online college; u kunt schriftelijk vragen stellen via de chatfunctie . Verder wordt alle materie geïllustreerd aan de hand van verdragen, wetteksten, rechtspraak en actuele praktijkgevallen.

De studiedag wordt ondersteund met een uitgebreide reader; u wordt gevraagd deze als voorbereiding door te nemen.

U kunt deelnemen aan een webinar door op de link te klikken die u uiterlijk 24 uur voor de start van elk webinar ontvangt. Klik hier voor meer informatie over het volgen van webinars.

 • Toon interesse

  Op dit moment hebben we deze cursus niet ingepland. Mocht u interesse hebben, horen wij dit graag.


 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.