Termen uit -Gerechtstolken in strafzaken- verklaard in de Poolse juridische taal, deel A

Celem zajęć jest przedstawienie precyzyjnego rozumienia wybranych  pojęć prawniczych w języku polskim, celem ułatwienia wypełnienia roli tłumacza, polegającej na znalezieniu właściwego słowa dla dokonania przekładu.

De gevoerde taal is het Pools.

Deel A kan los van deel B gevolgd worden

Het programma omvat begrippen uit het Poolse materiële strafrecht:

 • Pojęcia z zakresu prawa karnego materialnego (Czynności i zdarzenia).
 • Typy czynów zabronionych
 1. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 2. Przestępstwa przeciwko mieniu
 3. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów: „fałszerstwo”
 4. Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi
 5. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
 6. Przestępstwa przeciwko wolności
 7. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności
 8. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej
 9. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu
 10. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych
 11. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu
 12. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece
 13. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
 14. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości
 15. Przestępstwa pozakodeksowe
 16. Inne
 • Rodzaje przestępstw
 • Instytucje materialnoprawne

 

Werkwijze

Przedstawienie zagadnienia. Omówienie poszczególnych kwestii z odwołaniem się do przykładów (Przykłady orzeczeń i aktów prawa powszechnie obowiązującego, które posługują się omówionymi pojęciami).

Wykorzystanie  środków  multimedialnych – całość problematyki z zaznaczeniem poszczególnych kwestii i przykładami ilustruje pokaz multimedialny.

Słuchacze mają możliwość zadawania pytań.

 • Toon interesse

  Op dit moment hebben we deze cursus niet ingepland. Mocht u interesse hebben, horen wij dit graag.


 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.