Training psychopathologie II: psychische ziektebeelden

Sommige mensen raken door hun gedrag in de knoei of bezorgen hun omgeving overlast. Deze mensen hebben wellicht psychische problemen die wel of (nog) niet onderkend zijn. Ook tolken en vertalers kunnen in hun werk hier mee te maken krijgen en zijn op zoek naar praktische handvatten om hier zo goed mogelijk mee om te gaan. Voor een goede vertaling of vertolking, is het nodig meer te weten van psychische problemen, hun symptomen en behandelmethoden.

In de training ‘Psychopathologie: tolken en vertalen bij personen met psychische ziektebeelden’  worden de volgende onderwerpen op het gebied van psychische problematiek behandeld:

 • Wat is de grens tussen normaal functioneren en het hebben van psychische of psychiatrische problematiek?
 • Wat is een psychiatrische diagnose?
 • Welke zijn de meest voorkomende psychiatrische diagnoses, wat zijn de symptomen en hoe ontstaan deze problemen?
 • Hoe ga je om met mensen die dit soort problemen hebben? Wat moet je doen en wat moet je laten?
 • Kennis van gebruikte termen

De training is interactief en afwisselend. Er wordt o.a. gebruik gemaakt van filmfragmenten, persoonlijke ervaringen van de cursisten, diverse werkvormen  en oefensituaties.

Na afloop van deze dag (her)kent u de belangrijkste kenmerken van:

  • stemmingsstoornissen, m.n. de depressieve en bipolaire stoornis
  • persoonlijkheidsstoornissen, m.n. de borderline persoonlijkheidsstoornis
  • ADHD

en kunt u een aantal do’s en don’ts benoemen bij elk van de besproken ziektebeelden.

De bijbehorende studiedag ‘training Psychopathologie I’ behandelt schizofrenie/psychotische stoornissen, autisme en angst. De studiedagen zijn los van elkaar te volgen. Bij inschrijving voor beide dagen ontvangt u € 25 euro korting met de kortingscode ‘psycho25’.