Disclaimer

Op deze website zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

De gegevens op onze internetsite zijn bedoeld voor algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging gewijzigd worden. We hebben deze website met zorgvuldigheid samengesteld en daarbij hebben we gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Desalniettemin kunnen we niet garanderen dat de geboden informatie altijd juist, volledig en actueel is. We sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het raadplegen van onze website.

Indien op deze website, al dan niet middels hyperlinks, wordt verwezen naar door derden verstrekte informatie, dan wijzen we iedere aansprakelijkheid voor de inhoud van de op deze manier verkregen informatie van de hand, aangezien we deze informatie niet op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit beoordeeld hebben.