Privacybeleid

Privacybeleid EBTV

Persoonlijke gegevens van deelnemers en bezoekers worden door EBTV met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. We houden ons aan de relevante wet- en regelgeving (AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming). In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welk doel we uw persoonsgegevens gebruiken.

Indien u deze website bezoekt, gaat u akkoord met ons privacybeleid.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vindt u op onze website. Wij raden u aan om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. U ziet hier altijd de laatste datum van wijziging.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 04 januari 2020.

Doel van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verwerkt voor twee doeleinden:

  1. Het verzenden van mailings en het doen van marktonderzoek
  2. Het uitvoeren van administratieve taken betreffende studiedagen.

De persoonsgegevens bij 1. betreffen een e-mailadres; daarnaast – indien bekend – het WBTV-nummer en een taalervaring. Wilt u geen mailings meer ontvangen, dan kunt u zich afmelden  via de afmeldbutton of verzending van een mail naar ons algemeen e-mailadres info@ebtv.nl.

De persoonsgegevens bij 2. betreffen naam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, WBTV-nummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, betalingsgegevens en de gevolgde studiedagen. En eventueel een gebruikersnaam en wachtwoord.

Verwerking van persoonsgegevens

Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. De gegevens worden bewaard zolang deze nodig blijven voor het doel waarvoor ze verzameld werden. Persoonsgegevens worden nooit verstrekt aan andere bedrijven.

Inzage van uw persoonsgegevens

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft betrokkenen (degenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt) een aantal rechten. Zoals het verzoeken om inzage, correctie of verwijdering van hun persoonsgegevens bij organisaties. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft hier een nieuw recht aan toegevoegd: het recht op dataportabiliteit, oftewel overdraagbaarheid van persoonsgegevens. Dit laatste geeft betrokkenen het recht om de digitale persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van hen heeft.

Indien u van een van bovenstaande rechten gebruik wilt maken, stuurt u dan een mail naar ons algemeen e-mailadres info@ebtv.nl.

Websitebezoek

Bij een bezoek aan de website van EBTV worden een aantal bezoekgegevens bijgehouden zoals de duur van een gebruikerssessie en bezochte pagina’s. Daarbij wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze gegevens zijn niet herleidbaar tot bepaalde personen en worden alleen verzameld om onze website in de toekomst nog beter op de behoeftes van bezoekers af te kunnen stemmen.

Beveiliging- en beheersmaatregelen

EBTV heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen om zo een verlies van persoonsgegevens, een datalek, te verhinderen. Mocht er, ondanks alle genomen maatregelen toch een datalek ontstaan waarbij uw persoonsgegevens verloren zijn geraakt, dan zullen wij u daar direct over informeren.

Vragen
Voor alle vragen aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich wenden tot:

Educatie voor Beëdigde Tolken en Vertalers

Weerribben 34

1112 KM Diemen

 

T: 020-2214688

M: 06-28800770

F: 084-8847536

E: info@ebtv.nl