Specialisaties

Studiedagen met PE-punten voor de specialisaties tolk/vertaler in strafzaken:

Studiedagen voor de specialisatie GGZ:

Studiedagen voor de specialisatie Jeugdzorg:

Eerstvolgende cursus


De rechtspositie van onderdanen, vreemdelingen, vluchtelingen en staatlozen


Meer info Schrijf je nu in