Specialisaties

Studiedagen met PE-punten voor de specialisaties tolk/vertaler in strafzaken:

Studiedagen voor de specialisatie GGZ:

Studiedagen voor de specialisatie Jeugdzorg:

Eerstvolgende cursus


Immuniteiten en privileges – wel of geen strafrechtelijke vrijbrief?


Meer info Schrijf je nu in