Specialisaties

Studiedagen met PE-punten voor de specialisaties tolk/vertaler in strafzaken:

Studiedagen voor de specialisatie GGZ:

Studiedagen voor de specialisatie Jeugdzorg:

Eerstvolgende cursus


Basiscursus Burgerlijk procesrecht, een inleidend overzicht


Meer info Schrijf je nu in