Met EBTV to the point

EBTV is een instituut dat scholingsactiviteiten biedt voor beëdigde tolken en vertalers. Al onze cursussen en workshops worden verzorgd door deskundige docenten en hebben zeer goede beoordelingen.

Aan de studiedagen kunnen alle geïnteresseerden deelnemen! Maximaal 25 deelnemers, waardoor er ruimte is voor vragen en discussies.

EBTV is aangewezen als een erkende opleidingsinstelling door de Raad voor Rechtsbijstand in het kader van het ‘Besluit aanwijzing opleidingsinstellingen Wbtv’.

Aankomende cursussen

Asiel- en vluchtelingenrecht: geen rustig domein

mr. Theo Wijngaard

Het asiel- en vluchtelingenrecht: hoe verloopt de inhoudelijke beoordeling en afwegingen in asielzaken? Inzicht in het verloop van de procedurele kant van de asielprocedure van asielaanvraag tot de verblijfsvergunning of uitzetting en vertrek.

Locatie icons Amsterdam
PE punten icon 10
Datum icon 15 jun 2024
Prijs icon € 279 (excl. BTW)
Meer weten Schrijf je in

Diagnostiek en behandeling van psychische problemen I

drs. Rob van Grunsven

Tolken en vertalers kunnen in hun werk te maken krijgen met mensen met psychische problemen, die doorgaans in behandeling zijn bij de GGZ. Hoe worden psychische problemen vastgesteld en behandeld, met name angst- en stemmingsstoornissen.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 8
Datum icon 28 sep 2024
Prijs icon € 269 (excl. BTW)
Meer weten Schrijf je in

Webinar Jeugdrecht en kinderbeschermingsmaatregelen

mr.dr. Camiel Aarts en mr. Lisa van der Steen

Kinderen kunnen al op vroege leeftijd te maken krijgen met het recht. Bijvoorbeeld bij een ondertoezichtstelling of een uithuisplaatsing, of indien verdacht van een strafbaar feit. De impact op kinderen in deze situaties is groot.

Locatie icons Webinar
PE punten icon 3,5
Datum icon 5 okt 2024
Prijs icon € 115 (excl. BTW)
Meer weten Schrijf je in

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

  • Contact

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.