Met EBTV to the point

De studiedagen van EBTV worden gehouden in de zalen van Aristo Utrecht. Om voor iedereen een veilige ontmoetingsplek te creëren, is een coronatoegangspas nodig. Heeft u geen vaccinatiebewijs of herstelbewijs, dan is een toegangstest nodig. Deze zijn gratis en u kunt via deze link een afspraak maken.

EBTV is een instituut dat scholingsactiviteiten biedt voor beëdigde tolken en vertalers. Al onze cursussen en workshops worden verzorgd door deskundige docenten en hebben zeer goede beoordelingen.

Aan de studiedagen kunnen alle geïnteresseerden deelnemen!

EBTV is aangewezen als een erkende opleidings-instelling door de Raad voor Rechtsbijstand in het kader van het ‘Besluit aanwijzing opleidingsinstellingen Wbtv’.

Aankomende cursussen

Verdiepingscursus Burgerlijk procesrecht, enkele bijzondere thema’s

mr. Arie Johan van de Graaf

Het burgerlijk procesrecht regelt hoe materiële rechten van bijv. koper of huurder in een gerechtelijke procedure kunnen worden afgedwongen. Er worden een aantal bijzondere onderwerpen behandeld die in een civiele procedure aan de orde kunnen komen.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 8
Datum icon 6 nov 2021
Prijs icon € 244 (excl. BTW)
Meer weten Schrijf je in

Webinar Jeugdrecht en kinderbeschermingsmaatregelen

mr.dr. Camiel Aarts en mr. Lisa van der Steen

Kinderen kunnen al op vroege leeftijd te maken krijgen met het recht. Bijvoorbeeld als er sprake is van een ondertoezichtstelling of een uithuisplaatsing. Soms worden kinderen ook verdacht van een strafbaar feit. De impact op kinderen in deze situaties is groot. Daarnaast is jeugdrecht actueel: kinderen in een vechtscheiding, kindermishandeling maar ook jeugdcriminaliteit op straat. Deze onderwerpen halen bijna wekelijks de media.

Locatie icons Webinar
PE punten icon 3,5
Datum icon 13 nov 2021
Prijs icon € 105 (excl. BTW)
Meer weten Schrijf je in

Internationale bescherming van de rechten van de mens

prof. dr. Johan Lammers

De rechten van de mens vormden eerst een uitsluitend interne aangelegenheid van staten waarmee andere staten zich niet hadden te bemoeien. Pas na WO-II veranderde dat en werd de bescherming van de rechten van de mens opgenomen in het Handvest van de Verenigde Naties.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 10
Datum icon 20 nov 2021
Prijs icon € 244 (excl. BTW)
Meer weten Schrijf je in

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

  • Contact

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.