Met EBTV to the point

EBTV is een instituut dat scholingsactiviteiten biedt voor beëdigde tolken en vertalers. Al onze cursussen en workshops worden verzorgd door deskundige docenten en hebben zeer goede beoordelingen.

Aan de studiedagen kunnen alle geïnteresseerden deelnemen!

EBTV is aangewezen als een erkende opleidingsinstelling door de Raad voor Rechtsbijstand in het kader van het ‘Besluit aanwijzing opleidingsinstellingen Wbtv’.

Aankomende cursussen

Diagnoza psychologiczna – od normy po zaburzenia

drs. Bożena Bersztolc

Nieuwe studiedag. Webinar.
Diagnozowanie procesów psychicznego funkcjonowania. Terminologia z psychologii człowieka prawidłowo funkcjonującego, ale też z obszaru zaburzeń psychologicznych. Zaburzenia emocji, osobowości, zaburzenia psychiczne, zaburzenia nastroju, lękowe, dysocjacyjne, zaburzenia jedzenia, uzależnienia, także uzależnienia behawioralne. ADHD, PTSD, Zespół Aspergera. Okresy rozwojowe człowieka od dzieciństwa, przez wiek adolescencji do wieku dorosłego. Pomoc psychologiczna, terapia, poradnictwo.

Locatie icons Webinar
PE punten icon 8
Datum icon 11 jun 2022
Prijs icon € 229 (excl. BTW)
Meer weten Schrijf je in

Huurrecht voor tolken en vertalers

mr. Harm van den Boogaard en mr. Inge van Pelt

Het huurrecht is een dynamisch rechtsgebied. Huurders en verhuurders kunnen op meerdere manieren met elkaar in geschil raken. De belangen, zeker bij de huurder, zijn groot. Ontbinding wegens huurachterstand, opzegging op grond van dringend eigen gebruik of een vordering tot huurvermindering vanwege een gebrek aan de woning zijn enkele van de veel voorkomende procedures.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 7
Datum icon 18 jun 2022
Prijs icon € 249 (excl. BTW)
Meer weten Schrijf je in

Studiedag Wet Verplichte GGZ

mr.dr. Camiel Aarts & mr. Kelly van Heumen

Verwarde, zieke of mensen met een psychische stoornis kunnen soms tegen hun wil worden opgenomen en behandeld. In de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WVGGZ) zijn regels opgenomen voor het verlenen van verplichte zorg aan personen met een psychische stoornis die ernstig nadeel voor zichzelf en voor anderen veroorzaken. De Wet Zorg en Dwang (WZD) regelt dat aan cliënten met een indicatie voor langdurige zorg ook onvrijwillig zorg verleend kan worden. Onder de Wet Forensische Zorg (WFZ) valt de zorg als gevolg van een (voorwaardelijke) straf of maatregel.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 8
Datum icon 25 jun 2022
Prijs icon € 249 (excl. BTW)
Meer weten Schrijf je in

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

  • Contact

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.