Met EBTV to the point

EBTV is een instituut dat scholingsactiviteiten biedt voor beëdigde tolken en vertalers. Al onze cursussen en workshops worden verzorgd door deskundige docenten en hebben zeer goede beoordelingen.

Aan de studiedagen kunnen alle geïnteresseerden deelnemen! Maximaal 25 deelnemers, waardoor er ruimte is voor vragen en discussies.

EBTV is aangewezen als een erkende opleidingsinstelling door de Raad voor Rechtsbijstand in het kader van het ‘Besluit aanwijzing opleidingsinstellingen Wbtv’.

Aankomende cursussen

Schuldhulpverlening binnen het insolventierecht

mr. Judith Kuijlaars

Het Insolventierecht houdt zich niet alleen bezig met het faillissement (een gerechtelijk beslag op het gehele vermogen van de schuldenaar die heeft opgehouden te betalen, met de bedoeling dit vermogen te verdelen onder zijn schuldeisers), maar ook met de surseance (rechterlijk uitstel) van betaling en, sinds 1 december 1998, de sanering van schulden van natuurlijke personen. Tijdens de cursus zullen belangrijke mogelijkheden binnen het insolventierecht aan bod komen, waarbij de nadruk ligt op schuldhulpverlening.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 7
Datum icon 8 jun 2024
Prijs icon € 259 (excl. BTW)
Meer weten Schrijf je in

Asiel- en vluchtelingenrecht: geen rustig domein

mr. Theo Wijngaard

Het asiel- en vluchtelingenrecht: hoe verloopt de inhoudelijke beoordeling en afwegingen in asielzaken? Inzicht in het verloop van de procedurele kant van de asielprocedure van asielaanvraag tot de verblijfsvergunning of uitzetting en vertrek.

Locatie icons Amsterdam
PE punten icon 9
Datum icon 15 jun 2024
Prijs icon € 269 (excl. BTW)
Meer weten Schrijf je in

Diagnostiek en behandeling van psychische problemen I

drs. Rob van Grunsven

Tolken en vertalers kunnen in hun werk te maken krijgen met mensen met psychische problemen, die doorgaans in behandeling zijn bij de GGZ. Hoe worden psychische problemen vastgesteld en behandeld, met name angst- en stemmingsstoornissen.

Locatie icons Utrecht
PE punten icon 8
Datum icon 28 sep 2024
Prijs icon € 269 (excl. BTW)
Meer weten Schrijf je in

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

  • Contact

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.